Python girişi

Python input() ve raw_input() i≈ülevleri, kullanƒ±cƒ± girdisini toplamak için kullanƒ±lƒ±r. input(), Python 3 ve sonraki surumlerde raw_input()’un yerini almƒ±≈ütƒ±r. Her iki i≈ülev de bir kullanƒ±cƒ± girdisini bir dize olarak d√∂ndurur.

Kullanƒ±cƒ± girdisini i≈ülemek programlamanƒ±n çok √∂nemli bir parçasƒ±dƒ±r.

√ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±ya ya≈üƒ±nƒ± sormak isteyebilirsiniz. b√∂ylece sitenizi kullanmalarƒ±na izin verilip verilmeyeceƒüini belirleyebilirsiniz. Veya uzunluƒüunu belirlemek için bir kullanƒ±cƒ±dan adƒ±nƒ± girmesini isteyebilirsiniz. Bir kullanƒ±cƒ±dan ihtiyacƒ±nƒ±z olan veri ne olursa olsun, onu bir ≈üekilde almanƒ±n bir yolunu bulmanƒ±z gerekecek.

Python input() i≈ülevinin devreye girdiƒüi yer burasƒ±dƒ±r. Python’da yerle≈üik bir i≈ülev olan Input(), kodlayƒ±cƒ±larƒ±n bir Python programƒ±nda i≈üleyebilecekleri bilgileri klavye aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla almalarƒ±na olanak tanƒ±r. Bu √∂ƒüreticide, Python input()’un temellerini inceleyeceƒüiz.

Python Kullanıcı Girişi: Bir Kılavuz

Kullanƒ±cƒ± giri≈üini kabul etmek size ≈üunlarƒ± saƒülar: programƒ±nƒ±z çalƒ±≈üƒ±rken kullanƒ±cƒ±dan deƒüerleri alƒ±n. Bu, programƒ±nƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmak için √∂nceden var olan deƒüerlere veya bir dosyanƒ±n içeriƒüine baƒülƒ± olmanƒ±z gerekmediƒüi anlamƒ±na gelir.

Python 3.x, kullanƒ±cƒ± girdisini almak için input() adlƒ± bir y√∂ntem kullanƒ±r. Python 2.x’te raw_input() y√∂ntemini kullanmanƒ±z gerekir.

Bir input i≈ülevi çaƒüƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda programƒ±mƒ±z duraklayacaktƒ±r. Kullanƒ±cƒ± metni Python kabuƒüu veya komut satƒ±rƒ± aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla girdikten sonra program devam eder. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±dan e-posta adresini isteyebiliriz.

Programƒ±mƒ±z, bir kullanƒ±cƒ± programa metin ekleyip enter tu≈üuna basana kadar duraklayacaktƒ±r. Kullanƒ±cƒ± enter tu≈üuna basmalƒ±dƒ±r. Bu anahtar Python’a kullanƒ±cƒ±nƒ±n kabuƒüa metin eklemeyi bitirdiƒüini s√∂yler.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

girdi() i≈ülevi ≈üunlarƒ± saƒülar: bir programa bir deƒüer eklemek için bir kullanƒ±cƒ±. input() bir dize deƒüeri d√∂ndurur. Herhangi bir veri turunu kullanarak bir girdinin içeriƒüini d√∂nu≈üturebilirsiniz. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n eklediƒüi deƒüeri bir kayan noktalƒ± sayƒ±ya d√∂nu≈üturebilirsiniz. input(), Python 3.x’te desteklenir.

input() i≈ülevi, raw_input() i≈üleviyle aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r. input() a≈üaƒüƒ±daki s√∂z dizimini kullanƒ±r:

Mesaj, bir kullanƒ±cƒ±dan metin girmesi istendiƒüinde g√∂runtulemek istediƒüiniz dizedir. Bu mesaj, bir kullanƒ±cƒ±ya bir eylem gerçekle≈ütirmesinin beklendiƒüini s√∂ylemelidir. Aksi takdirde, kullanƒ±cƒ±nƒ±n programƒ±n neden devam etmediƒüi konusunda kafasƒ± karƒ±≈üƒ±r.

Kullanıcıdan e-posta adresini kabuğa eklemesini isteyelim:

< p>Bir kullanƒ±cƒ±dan e-posta adresini girmesini istemek için input() y√∂ntemini kullandƒ±k. K√∂≈üeli parantez içine aldƒ±ƒüƒ±mƒ±z mesaj, kullanƒ±cƒ±nƒ±n metin girmesinin beklendiƒüi aynƒ± satƒ±rda konsolda g√∂runtulenir.

Kullanıcının girdiği değeri bir değişkende saklarız. Bu, programımızda daha sonra kullanıcının girdisine geri dönmemizi sağlar.

Kodumuzun sonucu:

Kullanıcımızdan önce e-postasını girmesi istendi. Ardından programımız, kullanıcının girdiği değeri kullanan bir mesaj yazdırdı. Bu, kullanıcının girdiği değerin programımızda başarıyla saklandığı anlamına gelir.

Surum 2’de Python raw_input()

raw_input() kullanıcı girdisini kabul eder. raw_input() yöntemi, Python 3’s input() öğesinin Python 2.x eşdeğeridir.

raw_input() işlevi, bir kullanıcıdan programa metin girmesini ister. Bu veriler toplanır, kullanıcı geri duğmesine basar. em> tuşuna basın.

raw_input() bir parametre alır: kullanıcının aldığı mesaj giriş istenir. Bu, daha önce tartıştığımız input() yöntemiyle aynıdır.

İşte, girişi kullanan Python raw_input() işlevinin bir örneği string E-posta adresinizi girin:

Programƒ±mƒ±z bizden e-posta adresimizi girmemizi istiyor. Bir deƒüer girdikten sonra enter’a basƒ±yoruz. Bu bize izin verir. e-posta adresini programƒ±mƒ±za g√∂nderin. adres daha sonra kullanƒ±lmak uzere e-posta deƒüi≈ükenine kaydedilir.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±p e-posta adresimizi verdiƒüimizde, istemimiz ≈üu ≈üekilde yazdƒ±rƒ±lacaktƒ±r:

Programımız, kullanıcıdan aldığımız giriş değerini başarıyla depolar.

Python 3’te raw_input() i≈ülevini kullanmayƒ± denerseniz, "NameError: name &lsquo ile kar≈üƒ±la≈üƒ±rsƒ±nƒ±z. ;raw_input‚Äô tanƒ±mlƒ± deƒüil‚" hata. Bu hatayƒ± nasƒ±l duzelteceƒüimize ili≈ükin kƒ±lavuzumuzu okumak için burayƒ± tƒ±klayƒ±n.

Girdi Turleri

Varsayƒ±lan olarak, input() ve raw_input() i≈ülevleri, kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdiƒüi verileri bir dizeye d√∂nu≈üturur. Bir dize ile çalƒ±≈ümak istiyorsanƒ±z, bu bir sorun deƒüil. Ancak bir tamsayƒ± veya ba≈üka bir veri turuyle çalƒ±≈üacaksanƒ±z, onu manuel olarak deƒüi≈ütirmeniz gerekecektir.

Bunu yapmak için, turu deƒüi≈ütirmek için yerle≈üik Python veri i≈ülevlerini kullanmalƒ±sƒ±nƒ±z. sahip olduƒüunuz verilerden. ƒ∞≈üte kullanƒ±cƒ±ya ya≈üƒ±nƒ± soracak, ya≈üƒ±na bir yƒ±l ekleyecek ve deƒüeri d√∂ndurecek bir program √∂rneƒüi:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde yardƒ±mcƒ± oldu. Beni bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ütiriyorum. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Yazılım Muhendisi Rockbot

int() kullanarak kullanıcının yaşını bir tam sayıya dönuştururuz işlev. Sonra o yaşa 1 ekleriz. Kodumuzun son satırında, değerimizin kısa bir mesajla birlikte ekrana yazdırılmasına izin veriyoruz. İşte uygulamadaki kodumuz:

Alternatif olarak, input() ifademizi int() işleviyle sarabiliriz. Bu, değer alındıktan hemen sonra değerimizi bir sayıya dönuşturecektir. İşte bir örnek:

Yaş değerini bir tam sayıya dönuşturduk.

Sonuç

input() ve raw_input() i≈ülevlerinin Python’da geni≈ü bir kullanƒ±m alanƒ± vardƒ±r. . Bir kullanƒ±cƒ±dan veri almak istiyorsanƒ±z, bir noktada bu i≈ülevleri kullanmanƒ±z gerekecektir.

Bu √∂ƒüreticide, input() ve raw_input() i≈ülevleri Python’da çalƒ±≈üƒ±r. Artƒ±k Python’da kullanƒ±cƒ± girdisi toplama konusunda uzmansƒ±nƒ±z! Python’da programlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python’da Kodlama kƒ±lavuzu.