Python demet dizini

Listeler gibi, Python demetleri dizine eklenir. Bu, bir tanƒ±mlama grubundaki her deƒüerin, o deƒüere eri≈ümek için kullanabileceƒüiniz bir sayƒ±ya sahip olduƒüu anlamƒ±na gelir. Var olmayan bir tanƒ±mlama grubundaki bir √∂ƒüeye eri≈ümeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda Python, "dizi dizini aralƒ±k dƒ±≈üƒ±nda‚" yazan bir hata d√∂ndurur.

Bu kƒ±lavuzda, bu yaygƒ±n Python’un ne olduƒüunu a烱klƒ±yoruz. hata anlamƒ±na gelir ve neden yukseltilir. Nasƒ±l ç√∂zuleceƒüini bulabilmemiz için bu sorun mevcutken bir √∂rnek senaryo uzerinden ilerliyoruz.

Problem Analizi: IndexError: dizi indeksi aralık dışında

Tupler, 0’dan ba≈ülayarak dizine alƒ±nƒ±r. Bir tanƒ±mlama grubundaki sonraki her deƒüere, sondan bir buyuk olan bir sayƒ± atanƒ±r. Bir demete bir g√∂z atƒ±n:

Bu demet be≈ü deƒüer içerir. Her deƒüerin kendi dizin numarasƒ± vardƒ±r:

RobinCollared GuvercinBuyuk BaştankaraSakızıİspinoz
1İspinoz
1 td>234

Eri≈üim için "Robin‚" demetimizde ≈üu kodu kullanƒ±rdƒ±k:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: Robin. index konum 1’deki deƒüere eri≈üip konsola yazdƒ±rƒ±yoruz. Bunu listemizdeki herhangi bir deƒüerle yapabiliriz.

Bizim grubumuzun dƒ±≈üƒ±ndaki bir √∂ƒüeye eri≈ümeye çalƒ±≈üƒ±rsak, bir hata ortaya 烱kar.

%81’i katƒ±lƒ±mcƒ±lar, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha guvende hissettiklerini belirttiler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bir program yazalƒ±m. bu, bir demet içindeki son uç deƒüeri yazdƒ±rƒ±r. Grubumuz Birle≈üik Krallƒ±k ≈üehirlerinin bir listesini içerir. Bir demet bildirerek ba≈ülayalƒ±m:

Sonra, son uç deƒüeri yazdƒ±rƒ±yoruz. Bunu bir for d√∂ngusu ve bir range() ifadesi kullanarak yapacaƒüƒ±z. range() ifadesi, belirli bir aralƒ±k arasƒ±ndaki sayƒ±larƒ±n bir listesini olu≈üturur, b√∂ylece listemizdeki dizin numaralarƒ± bu aralƒ±kta olan √∂ƒüeler uzerinde yinelenebiliriz.< br>

ƒ∞≈üte d√∂ngumuz için kod:

Let‚Äôs kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± deneyin:

Kodumuz Saka Ku≈üu ve ƒ∞spinoz deƒüerlerini yazdƒ±rƒ±yor. Bunlar son iki deƒüer uçuncu bir deƒüer yazdƒ±rmaz.

Çözum

range() ifademiz, a≈üaƒüƒ±daki aralƒ±klar arasƒ±nda bir sayƒ± listesi olu≈üturur. 3 ve 6. Bu liste 3’u içerir ve 6’yƒ± hariç tutar. Listemiz sadece 4’e kadar indekslenir. op, grubumuzda 5 dizin konumunda bir ku≈üa eri≈ümeye çalƒ±≈üacak çunku 5 bizim aralƒ±ƒüƒ±mƒ±zda.

Ku≈ülarƒ±[5] ayrƒ± ayrƒ± yazdƒ±rmaya çalƒ±≈üƒ±rsak ne olacaƒüƒ±nƒ± g√∂relim:

Kodumuz şunu döndurur:

Aynƒ± hata mevcut. Bunun nedeni, listemizdeki √∂ƒüelere 1’den indekslenmi≈ü gibi eri≈ümeye çalƒ±≈ümamƒ±zdƒ±r. Tuple’lar 0’dan indekslenir.

Bu hatayƒ± ç√∂zmek için aralƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ±( ) deyimi, bu nedenle yalnƒ±zca tanƒ±mlama grubumuzdaki son uç √∂ƒüeyi yazdƒ±rƒ±r. Aralƒ±ƒüƒ±mƒ±z 2’den 5’e kadar gitmelidir:

G√∂zden geçirilmi≈ü kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Kodumuz, listemizdeki son uç √∂ƒüeyi ba≈üarƒ±yla yazdƒ±rƒ±yor. Artƒ±k 2, 3 ve 4 dizin konumlarƒ±ndaki √∂ƒüelere eri≈üiyoruz. Bu konumlarƒ±n tumu geçerlidir, bu nedenle kodumuz artƒ±k çalƒ±≈üƒ±r.

Sonuç

ƒ∞ndeks Hatasƒ±: kume dizini aralƒ±k dƒ±≈üƒ± hatasƒ±, var olmayan bir kumedeki bir √∂ƒüeye eri≈ümeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda olu≈üur.Bu sorunu ç√∂zmek için, bir demetten bir √∂ƒüeye her eri≈ütiƒüinizde, aradƒ±ƒüƒ±nƒ±z √∂ƒüenin var olduƒüundan emin olun.

Bu hatanƒ±n en yaygƒ±n nedeni, demetlerin 0’dan dizine eklendiƒüini unutmak. 0 Bir demetten bir deƒüere eri≈ümeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda. Yeni ba≈ülayanlar için bu garip gelebilir. Python’da kodlamaya daha fazla zaman harcadƒ±kça, 0’dan saymak ikinci doƒüa haline gelecektir.

Artƒ±k bu Python hatasƒ±nƒ± bir uzman gibi ç√∂zmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method