Python merhaba dünya

Python "Merhaba Dunya‚" program genellikle bir kodlayƒ±cƒ±nƒ±n Python’da yazacaƒüƒ± ilk programdƒ±r. Bu program, Python konsoluna bir dize g√∂runtulemek için bir print deyimi kullanƒ±r. Program ≈ü√∂yle g√∂runur: print("Hello World‚").

Python surumunuzun çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±ndan emin olmak için yazabileceƒüiniz ilk programlardan biri "Hello World‚". Programƒ± olu≈üturmanƒ±n iki yolu vardƒ±r: bir terminalde veya seçtiƒüiniz kod duzenleyicide (yani Visual Studio Code, Vim, vb.).

Python 3 yuklendi.

Bu kƒ±lavuzda, " Merhaba Dunya‚" Python programlama dilinde programlayƒ±n.

Python Merhaba Dunya: Terminali Kullanma

Terminalinizde "python3‚" Python Tercumanƒ±nƒ± açmak için. √áoƒüu durumda bu i≈üe yarar, ancak bazƒ± i≈ületim sistemleri "python‚" veya "py‚" Python Tercumanƒ±nƒ± açma komutu olarak. 3’ten buyuk bir Python surumu ba≈ülattƒ±ƒüƒ± surece sorun yok!

Tercumanlar hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Python yorumlayƒ±cƒ±larƒ±. terminali Python 3 ba≈üladƒ±ktan sonra g√∂runmelidir nasƒ±l

Python 3’u ba≈ülattƒ±ktan sonra terminal nasƒ±l g√∂runmelidir?

Python’da Merhaba Dunya: Talimatlarƒ±nƒ±z

Tercumana print("Merhaba Dunya‚") girin.

Bu bir satƒ±rdƒ±r. kod. Her kod satƒ±rƒ±, programƒ±nƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±nƒ±zda izleyeceƒüi bilgisayara bir talimattƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Buna bir bakalım. kod satırı:

"Merhaba Dunya‚" dizemiz tƒ±rnak içinde g√∂runmelidir.Tek veya çift tƒ±rnak i≈üareti kullanabilirsiniz.Tƒ±rnak i≈üaretleri gereklidir çunku Python’a bir dizeyle çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± s√∂ylerler.

Dizemizi tƒ±rnak içine almasaydƒ±k Python, bizim dizimiz ile kodumuz arasƒ±ndaki farkƒ± bilemezdi.

"Merhaba Dunya‚" bir sonraki satƒ±rda g√∂runmelidir. ! Let " ƒ±n bizim kod çalƒ±≈ütƒ±rmasƒ±na ve ne olduƒüunu g√∂run:  MR6IHGykg7URGdWNWVCreDDR8KXfh QNZtBqylPtybLj7HJl5iRW4X9FCkd4Q9tWiENoXTmnIYk3XuFLLeftoxACi3hblBsU3tLc3PY8CSVe8cLylxAQP8c’yi ba≈üarƒ±yla yurutun. e s√∂yleyebilir çunku

The >>> uzerine kod yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z bir satƒ±rƒ± g√∂sterir. Bir program terminalde çalƒ±≈ümayƒ± her bitirdiƒüinde, >>> g√∂runecek. Bu oklar g√∂runduƒüunde, terminalin ba≈üka bir kod satƒ±rƒ±nƒ± kabul etmeye hazƒ±r olduƒüunu bilirsiniz.

Bu satƒ±rlar "Merhaba Dunya‚" hat. Bunun nedeni, bu satƒ±rƒ± biz kodlayƒ±cƒ± deƒüil, programƒ±n kendisi tarafƒ±ndan olu≈üturulmu≈ü olmasƒ±dƒ±r.

Seçtiƒüiniz duzenleyiciyi a烱n ve yeni bir dosya olu≈üturun ve onu hello.py olarak kaydedin. Dosyanƒ±za print("Merhaba Dunya‚") yazƒ±n ve kaydedin.

Bu, daha önce kullandığımız kodun aynısıdır.

Terminalinizde, dosyanƒ±zƒ± kaydettiƒüiniz dizine/klas√∂re gidin. Dizinden dizine gezinmek için cd ve ls tu≈ülarƒ±nƒ± kullanƒ±n. Dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmak için python3 hello.py kullanƒ±n. Merhaba Dunya bir sonraki satƒ±rda g√∂runmelidir.

"oynat‚" VS Kodunun saƒü ust k√∂≈üesindeki duƒümesi mevcut dosyayƒ± çalƒ±≈ütƒ±rƒ±r. Kodumuzun 烱ktƒ±sƒ±nƒ± ekranƒ±n alt yarƒ±sƒ±nda g√∂rebiliriz. VS Kodu, kodumuzun yazƒ±ldƒ±ƒüƒ± ortamdƒ±r. Ancak Atom veya Sublime Text gibi bir araç veya ba≈üka bir programlama ortamƒ± kullanabilirsiniz.

GPE KzYGN4t1ZsRMV4rVDUIxkPR CyTFkq2B1DexPcfVqm7Ui566e 0tfTH6qmx3MgaB2YcfeB4GdhdqkczFiA1HjMHwF0ouf8j001894aXz04xVdgyCYKRSWNdpBH Xq2FNEaAF

ƒ∞≈üte bu! Ba≈üarƒ±lƒ± bir ≈üekilde Python’da basit bir program olu≈üturdunuz. >Artƒ±k Python programlama dilinde bir program yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± s√∂yleyebilirsiniz. Tebrikler!

Bu program basit g√∂runebilir ve √∂yledir. Ancak basit programlar uzerinde çalƒ±≈ümadan √∂ƒürenmeyi hiçbir yere g√∂turemezsiniz. "Merhaba Dunya" gibi programlar kodlamanƒ±n temellerini √∂ƒüretir, b√∂ylece daha geli≈ümi≈ü programlar olu≈üturmak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiyi olu≈üturun.

Sƒ±rada ne olduƒüunu merak ediyor olabilirsiniz. Python deƒüi≈ükenlerine bir g√∂z atmayƒ± du≈üunun. Bunlar, kodunuzda dizeler ve sayƒ±lar gibi deƒüerleri depolamak için kullanabileceƒüiniz etiketlerdir.

Bir meydan okuma için "Merhaba Kevin‚" konsola. Tek yapmanƒ±z gereken dizedeki metni deƒüi≈ütirmek. Bu size Python’un dizede g√∂runen her ≈üeyi yazdƒ±racaƒüƒ±nƒ± g√∂sterecektir.

En iyi Python √∂ƒürenme kaynaklarƒ±, çevrimiçi kurslar ve kitaplar hakkƒ±nda rehberlik için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu.