Python işlevi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python i≈ülevi bir kod grubudur. Kodu bir fonksiyonda çalƒ±≈ütƒ±rmak için fonksiyonu çaƒüƒ±rmalƒ±sƒ±nƒ±z. Bir fonksiyon tanƒ±mlandƒ±ktan sonra herhangi bir yerden çaƒürƒ±labilir. ƒ∞≈ülevler, bir d√∂nu≈ü ifadesi kullanarak bir deƒüer d√∂ndurebilir.

ƒ∞≈ülevler, tum programlama dillerinde ortak bir √∂zelliktir. Geli≈ütiricilerin belirli g√∂revleri yerine getiren kod bloklarƒ± yazmalarƒ±na izin verir. Bir i≈ülev, bir geli≈ütiricinin kodu boyunca istediƒüi kadar çalƒ±≈ütƒ±rƒ±labilir.

ƒ∞≈ülevler, geli≈ütiricilerin aynƒ± kod bloƒüunu tek bir programda birden çok kez çalƒ±≈ütƒ±rabildikleri için kodlarƒ±ndaki tekrarƒ± azaltmalarƒ±na olanak tanƒ±r.

p>

Bu √∂ƒüretici, √∂rneklerle Python i≈ülevlerinin temellerini, bir i≈ülevin nasƒ±l olu≈üturulacaƒüƒ±nƒ± ve çaƒürƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ve argumanlarla nasƒ±l çalƒ±≈üƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaktƒ±r. Bu √∂ƒüreticiyi okuduktan sonra, Python’da i≈ülev yazma konusunda uzman olacaksƒ±nƒ±z.

Python İşlevi Nedir?

ƒ∞≈ülev, yalnƒ±zca çalƒ±≈üan bir kod bloƒüudur. çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda. Python i≈ülevleri, belirtilmi≈üse bir return ifadesi kullanarak bir deƒüer d√∂ndurur. Bir i≈ülev, bildirildikten sonra herhangi bir yerde çaƒürƒ±labilir.

Bir i≈ülev kendi ba≈üƒ±na hiçbir ≈üey yapmaz. Ancak, bir i≈ülevi kullanmanƒ±z gerektiƒüinde onu çaƒüƒ±rabilirsiniz ve i≈ülev içindeki kod yurutulur.

Python’da iki tur i≈ülev vardƒ±r: kullanƒ±cƒ± tanƒ±mlƒ± ve yerle≈üik. Yerle≈üik i≈ülevler, a≈üaƒüƒ±daki gibi i≈ülevlerdir:

  • print(), konsola bir ifade yazdƒ±rƒ±r
  • Python len(), bir listenin uzunluƒüunu hesaplar
  • Python str(); value to a string

Kullanƒ±cƒ± tanƒ±mlƒ± i≈ülevler, geli≈ütirici olarak sizin tarafƒ±nƒ±zdan yazƒ±lan yeniden kullanƒ±labilir kod bloklarƒ±dƒ±r. Bu kod bloklarƒ±, kodunuzu daha verimli bir ≈üekilde duzenlemenizi saƒülar. Bu √∂nemlidir, çunku kodunuz ne kadar duzenli olursa, bakƒ±mƒ± o kadar kolay olur.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Bir i≈ülev tanƒ±mlamak, olu≈üturmak anlamƒ±na gelir. i≈ülev. Bu, fonksiyonumuzun adƒ±na atƒ±fta bulunarak arayabileceƒüimiz bir kod bloƒüu yazmayƒ± içerir. Bir i≈ülev, def anahtar s√∂zcuƒüuyle g√∂sterilir, ardƒ±ndan bir i≈ülev adƒ± ve bir parantez kumesi gelir.

Bu √∂rnek için, Bu&rsquo ifadesini yazdƒ±ran basit bir i≈ülev olu≈üturacaƒüƒ±z. ; Pazartesi! konsola. Bunu yapmak için ≈üu kodu kullanabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda hiçbir ≈üey olmuyor. √áunku fonksiyonumuzun çalƒ±≈ümasƒ± için onu çaƒüƒ±rmamƒ±z gerekiyor. Bunu yapmak için fonksiyon ismimize ≈üu ≈üekilde ba≈üvurabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

İşlevimizin ana bileşenlerini inceleyelim:

  • def anahtar kelimesi bir fonksiyon yaratmak istediƒüimizi belirtmek için kullanƒ±lƒ±r.
  • print_monday fonksiyonumuzun adƒ±dƒ±r. Bu benzersiz olmalƒ±dƒ±r.
  • (), parametrelerimizin depolanacaƒüƒ± yerdir. Bunun hakkƒ±nda daha sonra konu≈üacaƒüƒ±z.
  • : fonksiyonumuzun ba≈ülƒ±ƒüƒ±nƒ±n sonunu i≈üaretler.

Artƒ±k fonksiyonlarƒ±mƒ±z olmasƒ±nƒ± istediƒüimiz kadar karma≈üƒ±k. Bir kullanƒ±cƒ±ya adƒ±nda kaç harf olduƒüunu s√∂yleyen bir program yazmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±rsak ve "Elizabeth‚" adƒ±nƒ± yazƒ±n, a≈üaƒüƒ±daki yanƒ±t d√∂ndurulur:

hesapla_adƒ±_uzunluƒüu() adƒ±nda bir i≈ülev tanƒ±mlarƒ±z. ƒ∞≈ülev g√∂vdesinde, kullanƒ±cƒ±ya adƒ±nƒ± sorarƒ±z, ardƒ±ndan kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ±n uzunluƒüunu hesaplamak için len() kullanƒ±rƒ±z. Son olarak, "Adƒ±nƒ±zƒ±n uzunluƒüu [uzunluk] harftir.‚", burada uzunluk, kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±nƒ±n uzunluƒüudur.‚" konsola yazdƒ±rƒ±rƒ±z.

Fonksiyon Parametreleri ve Argumanlar

İlk örneklerimizde fonksiyonlarımızda boş parantez kullandık. Bu, fonksiyonlarımızın herhangi bir arguman kabul etmediği anlamına gelir.

Argumanlar, i≈ülevin okuyabileceƒüi bir i≈üleve bilgi aktarmanƒ±za izin verir. Bir i≈üleve ili≈ükin argumanlar, i≈ülevin adƒ±ndan sonra gelen parantez içine alƒ±nƒ±r.

Bir argumanlarƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂steren temel bir √∂rnek.

Python Parametreleri ve Argumanlar Örneği

ƒ∞ki sayƒ±yƒ± çarpan bir program olu≈üturmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

< p>Python programımız şunu döndurur:

√ñnce, multiply_numbers adƒ±nda bir fonksiyon tanƒ±mlƒ±yoruz. Kodumuzun kabul ettiƒüi fonksiyondaki parametre adlarƒ±: sayƒ±1 ve sayƒ±2. Bunlarƒ±, parametre listesinin tanƒ±mlandƒ±ƒüƒ± parantez içinde tanƒ±mlarƒ±z.

Sonra, "answer‚" adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlarƒ±z. sayƒ±1 ve sayƒ±2 deƒüerlerini çarpar. Ardƒ±ndan, tam matematiksel toplamƒ±n yazƒ±lƒ± olduƒüu bir ifadeyi konsola yazdƒ±rƒ±rƒ±z, ardƒ±ndan matematik probleminin cevabƒ± gelir.

Gerekli argumanlarƒ± belirledik. Bunun nedeni, her baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈üken için varsayƒ±lan bir deƒüer belirlememi≈ü olmamƒ±zdƒ±r. Parametre listesindekilere e≈üit sayƒ±da arguman belirtmeliyiz, aksi takdirde Python yorumlayƒ±cƒ±sƒ± bir hata d√∂ndurur.

Programƒ±mƒ±zƒ±n sonuna doƒüru multiply_numbers fonksiyonumuzu iki kez çaƒüƒ±rƒ±rƒ±z. .

√ñnce 5 ve 10 argumanlarƒ±nƒ± belirliyoruz. Programƒ±mƒ±z bu deƒüerleri çarparak 50’yi hesaplƒ±yor. Ardƒ±ndan programƒ±mƒ±z "5 x 10 = 50‚" konsola. Ardƒ±ndan, programƒ±mƒ±zƒ±n çarptƒ±ƒüƒ± 15 ve 2 argumanlarƒ±nƒ± belirtiyoruz. Ardƒ±ndan programƒ±mƒ±z "15 x 2 = 30‚" konsola.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum !"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Varsayƒ±lan olarak, bir fonksiyona ilettiƒüiniz argumanlarƒ±n sƒ±rasƒ±, programƒ±nƒ±z tarafƒ±ndan i≈ülenirler. "multiply_numbers(5, 10)‚" komutunu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, "sayƒ±1‚" 5 olur. "sayƒ±2‚" 10 olur. Bunu nasƒ±l geçersiz kƒ±lacaƒüƒ±mƒ±z hakkƒ±nda "anahtar kelime argumanlarƒ±‚" b√∂lumu.

Argumanlar hakkƒ±nda daha fazla bilgi için Python isteƒüe baƒülƒ± argumanlar eƒüitimimize bakƒ±n.

Bir Not : Parametreler ve Bağımsız Değişkenler

parametre ve arguman terimleri aynı şeye atıfta bulunur: bir işleve bilgi aktarma. Ancak ikisi arasında ince bir fark vardır.

Parametre, bir fonksiyonda parantez içindeki deƒüi≈ükendir.Bir arguman, bir fonksiyon çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda iletilen deƒüerdir.Son √∂rneƒüimizde, "number1‚" ve "number2‚" parametrelerdir ve 5 ve 10 argumanlardƒ±r.

Fonksiyon Anahtar Kelime Argumanları

Tartƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi, argumanlarƒ± ilettiƒüiniz sƒ±ra, programƒ±nƒ±zƒ±n onlarƒ± i≈üleyin. B√∂ylece, ilk parametre ilk argumana atanacak ve bu b√∂yle devam edecek. Ancak, bu kuralƒ± geçersiz kƒ±lmanƒ±n bir yolu var.

Bir i≈ülev çaƒürƒ±sƒ±nda anahtar kelime argumanlarƒ±nƒ± kullanabilirsiniz; parametre adƒ±na g√∂re bir baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenin deƒüerini atayabilirsiniz. Anahtar s√∂zcuk baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenlerini kullanmak, anahtar s√∂zcuklerin deƒüerini istediƒüiniz sƒ±rada belirtmenize olanak tanƒ±r.

Anahtar s√∂zcuk baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenleri i≈üe yarar çunku anahtar s√∂zcukleri Deƒüerleri iletmek için argumanlarƒ±n sƒ±rasƒ±na guvenmek yerine deƒüerleri parametrelerle e≈üle≈ütirin.

Bir posta listesine kaydolmuş birinin adını ve e-posta adresini yazdıran bir program oluşturduğumuzu varsayalım. Bu programı şu kodu kullanarak yazabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

< p>ƒ∞ki parametreyi kabul eden bir i≈ülev ilan ediyoruz: ad ve e-posta. Konsola "Ad:‚" ve ardƒ±ndan name parametresindeki deƒüeri yazdƒ±rƒ±rƒ±z. Ardƒ±ndan, konsola "_Email:‚"_ ve ardƒ±ndan email parametresindeki deƒüeri yazdƒ±rƒ±rƒ±z. Bu deƒüerleri konsola yazdƒ±rmak için Python print() deyimlerini kullanƒ±rƒ±z.

Sonra i≈ülevimizi çaƒüƒ±rƒ±rƒ±z. ve iki arguman belirtin. email baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükeni [email protected]’a e≈üit yapƒ±lƒ±r ve name argumanƒ± Alex Hammond’a e≈üit yapƒ±lƒ±r.

Kodumuzda, adını ayırdık. arguman ve değeri eşittir işareti (=) kullanarak. Bu, artık argumanlarımızı parametrelerimizin görunduğu sırayla (ad, e-posta) belirtmemiz gerekmediği anlamına geliyordu. İstediğimiz herhangi bir sırayı kullanabiliriz.

Varsayılan Arguman Değerleri

Ayrƒ±ca, bir fonksiyondaki bir parametre için varsayƒ±lan bir arguman deƒüeri belirtebilirsiniz.

Diyelim ki email deƒüerinin [email protected] varsayƒ±lan olarak. A≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak bunu gerçekle≈ütirebiliriz:

Python kodumuz şunu döndurur:

Varsayƒ±lan deƒüeri belirledik email parametresinin [email protected]< olmasƒ± /a>. Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±p print_info() i≈ülevini çaƒüƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, email baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükeni için bir deƒüer belirtmemize gerek yoktur. Bu √∂rnekte, print_info()’u çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, yalnƒ±zca bir arguman belirtiyoruz: kullanƒ±cƒ±nƒ±n adƒ±.

Ana Programa Değerleri Döndurme

Buraya kadar deƒüerleri bir fonksiyona nasƒ±l geçirebileceƒüimizi tartƒ±≈ütƒ±k. Ancak, bir programƒ±n geri kalanƒ±na deƒüerleri iletmek için bir i≈ülev de kullanƒ±labilir.

return deyimi bir fonksiyondan 烱kar ve ana programa bir deƒüer geri iletmenize izin verir. bir arguman, i≈ülev Yok deƒüerini d√∂ndurur.

ƒ∞ki sayƒ±yƒ± çarpan bir program olu≈üturmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Ardƒ±ndan, bu iki sayƒ± çarpƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda, onlarƒ± ana programƒ±mƒ±za geri d√∂ndurun.Bu kodu kullanarak bunu yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

√ñnce, multiply_numbers adƒ±nda bir fonksiyon tanƒ±mlarƒ±z. Bu fonksiyon iki parametre kabul eder: sayƒ±1 ve sayƒ±2 . Bu fonksiyon çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda "number1‚" ve "sayƒ±2‚" çarpƒ±lƒ±r. Ardƒ±ndan, çarpƒ±lan sayƒ±yƒ± ana programa geçirmek için return ifadesini kullanƒ±rƒ±z.

multiply_numbers() i≈ülevini çaƒüƒ±rƒ±r ve iki arguman belirleriz: 5 ve 6. ƒ∞≈ülevin sonucunu "ans‚" deƒüi≈ükenine de atadƒ±ƒüƒ±mƒ±za dikkat edin. Bu kod satƒ±rƒ± çalƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda, fonksiyonumuz çaƒürƒ±lƒ±r ve sonucu "ans‚"a atanƒ±r. Ardƒ±ndan, kodumuz bu durumda 30 olan "ans‚" deƒüerini yazdƒ±rƒ±r.

Python return ifadesi, bir değer. İşte bu davranışa bir örnek:

Kodumuz konsola hiçbir ≈üey yazdƒ±rmaz. Bir "baskƒ±("Bitti‚")‚" deyimi kodumuzda çalƒ±≈ümaz.

Bunun nedeni, for d√∂ngumuz d√∂rt kez çalƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda (i 4’e e≈üit olduƒüunda), return ifadesinin çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lmasƒ±dƒ±r. Bu, fonksiyonumuzun yurutmeyi durdurmasƒ±na ve d√∂ngumuzun çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± durdurmasƒ±na neden olur.

Fonksiyonumuzun çalƒ±≈ümasƒ± durduktan sonra ana programƒ±mƒ±zdaki kod çalƒ±≈ümaya devam edecektir.

Sonuç

Python i≈ülevleri, belirli bir eylemi yuruten kod bloklarƒ±dƒ±r. Fonksiyonlar bir programda istediƒüiniz kadar çaƒürƒ±labilir. Bu, kodunuzu tekrarlamak zorunda kalmadan aynƒ± kod bloƒüunu birden çok kez çalƒ±≈ütƒ±rabileceƒüiniz anlamƒ±na gelir.

İşlevler, kodunuzdaki tekrarı azaltmanıza olanak tanır, böylece programlarınızı hem sizin hem de diğer kodlayıcıların okumasını kolaylaştırır. .

Bir meydan okuma için, 1 ile 10 arasƒ±ndaki her sayƒ±yƒ± konsola yazdƒ±ran bir i≈ülev yazƒ±n (10 dahil). Bu fonksiyon bir for d√∂ngusu içermelidir. ƒ∞≈ülev tamamlandƒ±ƒüƒ±nda, "Bitti!‚" konsola. Programƒ±nƒ±zƒ±n sonunda i≈ülevinizi bir kez çaƒüƒ±rƒ±n.

Çıktı şöyle olmalıdır:

Bu eƒüitimde Python’daki i≈ülevlerin temelleri, bir i≈ülevin nasƒ±l yazƒ±lacaƒüƒ± ve çaƒürƒ±lacaƒüƒ± ve baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükenler ve parametrelerle nasƒ±l çalƒ±≈üƒ±lacaƒüƒ± ele alƒ±ndƒ±. Artƒ±k bir uzman gibi Python’da i≈ülevler yazmaya ba≈ülamaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

En iyi Python kurslarƒ±, kitaplarƒ± ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ± hakkƒ±nda tavsiyeler için kapsamlƒ± Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzu.