Python zemin

Python ceil() i≈ülevi, bir sayƒ±yƒ± en yakƒ±n tam sayƒ±ya veya tam sayƒ±ya yuvarlar. Python Floor(), ondalƒ±k sayƒ±larƒ± en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlar. Bu i≈ülevlerin her ikisi de matematik Python kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r.

Python’da programlama yaparken, bir sayƒ±yƒ± en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak istediƒüiniz bir senaryo ile kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz.

< p>Python math.floor() ve math.ceil() yöntemlerinin devreye girdiği yer burasıdır. math.floor()< kullanabilirsiniz /em> ondalık sayıya en yakın tamsayıyı hesaplama yöntemi. math.ceil() yöntemi, bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar.

Bu eƒüiticide zemin ve tavan< kullanƒ±mƒ± ele alƒ±nacaktƒ±r. /em> saƒülanan bir deƒüerin tabanƒ±nƒ± veya tavanƒ±nƒ± d√∂ndurme y√∂ntemleri. Nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±nƒ± g√∂stermek için bir programda bu y√∂ntemlerin her birinin √∂rneklerini inceleyeceƒüiz.

Python Floor Function

Python math.floor() y√∂ntemi, bir sayƒ±yƒ± a≈üaƒüƒ± doƒüru yuvarlar. en yakƒ±n tam sayƒ± Bu y√∂ntem bir arguman alƒ±r: d√∂ndurmek istediƒüiniz sayƒ±. Python 3’te math.floor() bir tamsayƒ± deƒüeri d√∂ndurur.

Bir sayƒ±nƒ±n tabanƒ±nƒ± hesaplamak Python’da yaygƒ±n bir matematiksel fonksiyondur. Bir sayƒ±nƒ±n tabanƒ±, sayƒ±dan kuçuk veya ona e≈üit olan en yakƒ±n Python tamsayƒ± deƒüerine ba≈üvurur. Ba≈üka bir deyi≈üle, bir sayƒ±nƒ±n tabanƒ±, en yakƒ±n tamsayƒ± deƒüerine yuvarlanmƒ±≈ü sayƒ±dƒ±r.

Python matematik modulu, bir sayƒ±nƒ±n tabanƒ±nƒ± hesaplamak için kullanƒ±labilecek bir y√∂ntem içerir: math.floor(). math.floor(), taban deƒüerini hesaplamak istediƒüiniz sayƒ± olan bir parametreyi alƒ±r.

ƒ∞≈üte floor()< için s√∂zdizimi /em> i≈ülevi:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python katƒ± () b√∂lme i≈ülevi matematik kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r. Kullanmak için √∂nce matematik kutuphanesini içe aktarmamƒ±z gerekiyor. Bir Python import deyimi kullanarak matematik kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± programƒ±nƒ±za aktarabilirsiniz.

Floor() Python Örneği

Bir kafede çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± varsayalƒ±m. Elimizde bulunan çekirdek miktarlarƒ±nƒ± en yakƒ±nlarƒ±na yuvarlayan bir hesap makinesi olu≈üturmak istiyoruz. Bu, kalan kahve miktarƒ±nƒ± anlamamƒ±zƒ± kolayla≈ütƒ±rƒ±r.

A≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak bir çekirdeƒüin miktarƒ±nƒ± en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlayabiliriz:

< p>Kodumuz 250.92’ye en yakƒ±n en kuçuk tamsayƒ±yƒ± d√∂ndurur, yani 250.

ƒ∞lk satƒ±rda matematik kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktarƒ±rƒ±z. Ardƒ±ndan bir < tanƒ±mlarƒ±z. a href="/python-variables/">Python deƒüi≈ükeni, quantity olarak adlandƒ±rƒ±lƒ±r. Bu deƒüi≈üken, depomuzdaki fasulye miktarƒ±nƒ± depolar. miktar deƒüi≈ükenini en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak için math.floor() i≈ülevi.

Bu durumda 250,92’ye en yakƒ±n tam sayƒ± 250’dir. Kodumuz 250 d√∂ndurdu.

Negatif sayılarda math.floor() yöntemini kullanabiliriz. Diyelim ki, ay sonunda ne kadar fasulye bırakacağımızı hesaplayan bir program yazıyoruz.

Programƒ±mƒ±z, ne kadar satƒ±≈ü g√∂rduƒüumuze g√∂re bunu √∂ng√∂rdu. ≈ûimdiye kadar, negatif miktarda fasulyemiz olacak. Diƒüer bir deyi≈üle, fasulyemiz bitecek. Math.floor() 烱ktƒ±sƒ±nƒ± konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

Deƒüerimizi en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak istiyoruz. Bu, mevcut talebe g√∂re sipari≈ü edilecek çekirdek miktarƒ±nƒ± bize bildirecektir:

Kodumuz şunu döndurur: -26.

Program aşağı yuvarlandı bu durumda -26 olan en yakın tam sayıya negatif değerimiz.

Python Ceil

math.ceil() yöntemi, math.floor() method. math.ceil() bir sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar. Math.floor() gibi, math.ceil() bir tamsayı değeri döndurur.

Oysa floor bir sayıyı en yakın tam değerine yuvarlar, ceil bir sayıyı en yakın tam değerine yuvarlar.

ƒ∞≈üte math.ceil() için s√∂zdizimi y√∂ntemi:

ceil işlevinin sözdizimi math.floor() sözdizimiyle aynıdır. Her iki yöntem de tek bir parametre alır: yöntemi kullanarak işlemek istediğiniz sayı. ceil() işlev, bir kayan noktanın tavan numarasını veya ona en yakın en buyuk tamsayıyı döndurur.

ceil() Python Sınavı ple

Haydi math.ceil() y√∂nteminin uygulamadaki bir √∂rneƒüini tartƒ±≈üalƒ±m. Diyelim ki her bir fasulye miktarƒ±nƒ±n tavan deƒüerini hesaplamaya karar verdik. Ba≈üka bir deyi≈üle, her bir çekirdek miktarƒ±nƒ±n uzerindeki en kuçuk tam sayƒ±yƒ± bilmek istiyoruz. Bir sonraki sevkiyatƒ±mƒ±zda kaç tane çekirdek sipari≈ü edeceƒüimizi bilmek için bunu hesaplamak istiyoruz.

Elimizde bulunan çekirdek miktarƒ±nƒ± en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: 23. math.ceil() i≈ülevi, miktarƒ±mƒ±zƒ± miktardan daha az olmayan en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarladƒ±, bu durumda 23’tur.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma girdi. en çok ihtiyacƒ±m olduƒüunda ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Benzer ≈üekilde, negatif sayƒ±larda math.ceil() kullanabiliriz. Bunun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için daha √∂nce tartƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±z program √∂rneƒüini kullanalƒ±m. Kalan miktarƒ±mƒ±zƒ±n taban deƒüerini bulmak yerine tavan deƒüerini bulmak istiyoruz. Bunu ≈üu programƒ± kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur: -26. Programımız miktar projeksiyonumuzu en yakın tam sayıya yuvarladı, bu örnekte -26 oldu.

Python Floor Division ve Ceil vs. Round

Python round() y√∂ntemi, a≈üaƒüƒ±dakileri içerebilecek en yakƒ±n sayƒ±yƒ± arar: math.floor() ve ceil() sƒ±rasƒ±yla en yakƒ±n tamsayƒ±() deƒüerine yuvarlar.

105.2529 gibi bir sayıyı iki ondalık basamağa yuvarlamak istiyorsanız, floor() veya ceil yerine yuvarlak() kullanmak istersiniz. ().

round() yöntemini kullanarak daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Python round.

Sonuç

math.floor() yöntemi, bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlamanıza olanak tanır . math.ceil() yöntemi, bir sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlamanıza olanak tanır.

Bu eƒüiticide bot kullanƒ±larak tartƒ±≈üƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. h Python’da sayƒ±larƒ± yuvarlamak için math.floor() ve math.ceil() i≈ülevleri. Bir programda bu y√∂ntemlerin her birinin √∂rneƒüini inceledik.

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için Nasƒ±l yapƒ±lƒ±r? Python kƒ±lavuzunu √∂ƒürenin.