Python filtresi

Python filter() y√∂ntemi, listeleri, kumeleri ve demetleri filtrelemek için kullanƒ±lƒ±r. filter(), yinelenebilir bir nesneyi filtrelemek için saƒülanan tum √∂lçutleri izler ve filtrelenmi≈ü sonucu d√∂ndurur.

Programlama yaparken, bir deƒüerler listeniz olabilir. bir ≈üekilde filtrelemek istediƒüiniz √ñrneƒüin, bir çerez sipari≈üleri listeniz olabilir ve yalnƒ±zca çerez maƒüazanƒ±zda belirli bir a≈ü烱 tarafƒ±ndan i≈ülenen çikolata içerenleri iade etmek isteyebilirsiniz.

Python filtresinin bulunduƒüu yer burasƒ±dƒ±r. () y√∂ntemi devreye girer. filter() y√∂ntemi, belirli bir listeyi √∂nceden tanƒ±mlanmƒ±≈ü bir dizi kritere g√∂re filtrelemek ve filtrelenmi≈ü verilerle yinelenebilir bir √∂ƒüe d√∂ndurmek için kullanƒ±labilir.

Bu eƒüitimde, filter() y√∂ntemini ve bunu kodunuzda nasƒ±l kullanabileceƒüinizi tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Ayrƒ±ca Python kodundaki birkaç fonksiyon √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Python Filter

Listeler, Python’da ortak bir deƒüerle birden çok deƒüeri depolamak için kullanƒ±labilen bir veri turudur. tema. √ñrneƒüin, yerel bir moda maƒüazasƒ±nƒ±n indirimde olduƒüu tum kƒ±yafetleri saklamak veya programlama dili adlarƒ±nƒ±n bir listesini saklamak için bir liste kullanabilirsiniz.

Genellikle, listelerle çalƒ±≈üƒ±rken, Listeyi bir dizi kritere g√∂re filtrelemek istiyorum. √ñrneƒüin, bir sinema salonu i≈ületiyor olabilirsiniz ve sinema kompleksinizde 18 ya≈üƒ±ndan kuçuk kaç ki≈üinin sinemaya gittiƒüini bilmek isteyebilirsiniz.

filter(), yerle≈üik bir- i≈ülevde, bir listeyi filtrelemek için kullanƒ±labilir ve bir yineleyici d√∂ndurur. filter() y√∂nteminin s√∂zdizimi burada:

filter() yöntemi iki parametre alır:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknik i≈ülerinden daha emin hissettiklerini belirtti Bir bootcamp’a katƒ±ldƒ±ktan sonra beklentiler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Belirttiğiniz yinelenebilir nesne, Python listeleri, sets ve tuples gibi yinelenebilir olabilir.

Python Filtre Örnekleri

Bu y√∂ntemin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim.

Diyelim ki bir dergi standƒ± i≈ületiyorsunuz ve yeni envanter sipari≈ü etmeniz gerekip gerekmediƒüini kontrol etmek istiyorsunuz. Herhangi bir derginin 20’den az baskƒ±sƒ± varsa, yeni bir sipari≈ü vermeniz gerekir; Bir derginin 20’den fazla baskƒ±sƒ± varsa, yeni bir sipari≈ü vermenize gerek yoktur. Sahip olduƒüunuz dergi miktarlarƒ±nƒ± saklayan bir numara listeniz var.

Herhangi bir dergi sipari≈üi vermeniz gerekip gerekmediƒüini kontrol etmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabilirsiniz:

Kodumuz şunu döndurur: [17, 14]

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk satƒ±rda, envanterimizde her bir derginin kaç baskƒ± olduƒüunu saklayan quantities adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz.

Ardƒ±ndan, checkQuantities adƒ±nda bir fonksiyon tanƒ±mlƒ±yoruz. , stokta belirli bir derginin 20’den az baskƒ±sƒ±nƒ±n olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. 20’den az surumumuz varsa, checkQuantities i≈ülevimiz True deƒüerini d√∂ndurur; aksi takdirde False d√∂ndurur.

Sonra, filter() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z ve fonksiyonumuz olarak checkQuantities ve quantities’i belirtiriz. code> yinelenebilir nesnemiz olarak. Bu, filter() y√∂ntemimize, miktarlar dizisindeki her √∂ƒüe uzerinde checkQuantities yurutmesini s√∂yler.

Ardƒ±ndan, filter() y√∂ntemini seçin ve onu bir listeye d√∂nu≈üturmek için list() kullanƒ±n. filter() bir liste deƒüil, filtrelenmi≈ü bir nesne d√∂ndurduƒüu için bu √∂nemlidir. Dolayƒ±sƒ±yla, verilerimizi g√∂rmek istiyorsak, onu bir listeye d√∂nu≈üturmemiz gerekiyor.

G√∂rduƒüunuz gibi, kodumuz iki deƒüer d√∂ndurur: 17 ve 14. Bunlarƒ±n her biri 20’nin altƒ±ndadƒ±r, bu da programƒ±mƒ±zƒ±n istendiƒüi gibi çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir.

Haydi. bu y√∂ntemin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için ba≈üka bir √∂rnek uzerinden gidin.Diyelim ki biz bir dans eƒüitmeniyiz ve sƒ±nƒ±fƒ±mƒ±zdaki yedi ile on arasƒ±ndaki, hem yedi hem de on dahil herkesin ya≈üƒ±nƒ± bilmek istiyoruz.A≈üaƒüƒ±daki kodu ≈üu ≈üekilde kullanabiliriz: bu verileri alƒ±n:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: [7, 9, 8, 10, 8, 9]. G√∂rduƒüunuz gibi, programƒ±mƒ±z yedi ila on f arasƒ±ndaki √∂ƒürencileri filtrelemi≈ütir. hem yedi hem de on dahil olmak uzere liste √∂ƒüelerimizden. Ortaya 烱kan liste, filtrelenmi≈ü verilerimizi içerir.

Lambda ile Python Filtresi

Filtre i≈ülemimizi daha verimli hale getirmek için liste haritasƒ± Lambda i≈ülevini kullanabiliriz. Lambda, isimsiz tanƒ±mlanmƒ±≈ü ve Python’da kƒ±sa, tek satƒ±rlƒ±k anonim fonksiyonlar yazmak için kullanƒ±labilen √∂zel bir fonksiyondur.

√ñyleyse, yukarƒ±dan dergi miktarlarƒ± √∂rneƒüimizi ele alalƒ±m. Bu √∂rnekte, bir derginin 20’den az baskƒ±sƒ±nƒ±n stokta olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eden bir fonksiyon yarattƒ±k ve bu fonksiyonu dergi listemizde yurutmek için filter() kullandƒ±k. Ardƒ±ndan, programƒ±mƒ±z 20’den az basƒ±mƒ±na sahip olduƒüumuz her derginin bir listesini verdi.

Aynƒ± i≈ülemi daha verimli bir ≈üekilde gerçekle≈ütirmek için bir Lambda i≈ülevi kullanabilirdik. ƒ∞≈üte kullanabileceƒüimiz kod:

Kodumuz şunu döndurur: [17, 14] .

G√∂rduƒüunuz gibi 烱ktƒ±mƒ±z aynƒ±, ancak kodumuz çok daha kƒ±sa. Butun bir i≈ülevi tanƒ±mlamak yerine, tek satƒ±rlƒ±k bir i≈ülevi tanƒ±mlamak için Lambda’yƒ± kullandƒ±k.

Bu tek satƒ±rlƒ±k i≈ülev, stoƒüumuzda 20’den az dergi olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder ve bu durumdaysa True deƒüerini filter() yineleyicisine d√∂ndurur. Uygulamadan sonra programƒ±mƒ±z iki deƒüer içeren bir liste d√∂ndurur: 17 ve 14.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Python filter() i≈ülevi, yinelenebilir bir nesneyi √∂nceden tanƒ±mlanmƒ±≈ü bir dizi √∂lçute g√∂re filtrelemek için kullanƒ±labilir ve filtrelenmi≈ü bir yinelenebilir √∂ƒüe d√∂ndurur. yalnƒ±zca belirli kriterleri kar≈üƒ±layan deƒüerleri almak istiyorsunuz.

Bu kƒ±lavuzda, filter() y√∂nteminin s√∂zdizimini ve Python’da nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini tartƒ±≈ütƒ±k. filter() uygulamasƒ±nƒ±n birkaç √∂rneƒüini çalƒ±≈üƒ±rken inceledik, ardƒ±ndan kodumuzu daha verimli hale getirmek için filter() i≈ülevinin Python Lambda i≈üleviyle nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini inceledik.

Artƒ±k bir Python uzmanƒ± gibi filter() kullanmak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgilerle donatƒ±ldƒ±nƒ±z!