Python faktöriyel

Python Factorial Nasıl Hesaplanır?

"factorial‚" lise matematik dersinden. Hesap makinesi olmadan hesaplamak çok kolay deƒüildir. Kim 10’un fakt√∂riyelini 1x2x3x4’u elle çarparak hesaplamak ister?

Python. Bu kƒ±lavuzda, uç yakla≈üƒ±mƒ± kullanarak bir fakt√∂riyelin nasƒ±l hesaplanacaƒüƒ± hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z: matematik.fakt√∂riyel y√∂ntem, √∂zyinelemeli i≈ülev ve yinelemeli y√∂ntem.

Daha fazla uzatmadan, hadi’ ;s başlıyor!

Faktoriyel nedir?

Faktoriyel, bir ile diƒüer sayƒ± arasƒ±ndaki tum tam sayƒ±larƒ±n çarpƒ±mƒ±dƒ±r.

Matematiksel bir formul olarak ifade edilen faktöriyel:

√únlem i≈üareti bir fakt√∂riyel hesapladƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± g√∂sterir. "n‚" fakt√∂riyelini hesapladƒ±ƒüƒ±mƒ±z sayƒ±dƒ±r. "n‚" dan kuçuk veya ona e≈üit tum tam sayƒ±larƒ± çarptƒ±ƒüƒ±mƒ±zda hesaplamamƒ±z durur. birlikte çarpƒ±lƒ±r.

Negatif sayılar uzerinde faktöriyeller hesaplanamaz.

Python Factorial: math.factorial()

Fakt√∂riyel kullanarak bir fakt√∂riyel hesaplayabilirsiniz. Python matematik modulu. Bu kitaplƒ±k, matematiksel i≈ülevleri gerçekle≈ütirmek için kullanabileceƒüiniz bir dizi y√∂ntem sunar. √ñrneƒüin, rastgele bir sayƒ± olu≈üturmak için matematik kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± kullanabilirsiniz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

matematik. factorial() yöntemi bir sayıyı kabul eder ve faktöriyelini hesaplar. Bu yöntemi kullanmadan önce, matematik kitaplığını kodumuza aktarmamız gerekir:

≈ûimdi, 17’nin fakt√∂riyelini bulmak için bir Python programƒ± yazalƒ±m:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: 17’nin fakt√∂riyeli 355687428096000’dir.

factorial() yöntemi, bir sayının faktöriyelini döndurur.

Bu sayƒ±yƒ± konsola ≈üu mesajla yazdƒ±rƒ±rƒ±z: "17’nin fakt√∂riyeli ‚". Sayƒ±mƒ±zƒ± dizgimizin içine ekleyebilmemiz için bir format() ifadesi kullanƒ±yoruz.

Python Factorial: Yinelemeli Yaklaşım

Fakt√∂riyeller, harici bir Python kutuphanesi kullanƒ±lmadan hesaplanabilir.Tumunun çarpƒ±mƒ±nƒ± hesaplayan basit bir for ifadesi kullanarak bir fakt√∂riyel hesaplayabilirsiniz. bir aralƒ±ktaki sayƒ±lar birlikte çarpƒ±lƒ±r.

İki değişken bildirerek başlayalım:

< p>İlk değişken, faktöriyelini hesaplamak istediğimiz sayıya karşılık gelir.İkinci değişken, faktöriyelin toplamını izleyecektir.

Ardından, bir for döngusu ve bir aralığındaki her sayı ve bizim numaramız arasında dolaşan:

For döngusu bir sayının faktöriyelini hesaplar. Print ifadesi bize for döngumuzde hesaplanan toplam faktöriyelini gösterir.

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: 17’nin fakt√∂riyeli 355687428096000.

Bu yöntem math.factorial() yönteminden biraz daha az verimlidir. Bunun nedeni, math.factorial() yönteminin C tipi uygulama yöntemi kullanılarak uygulanmasıdır. Bu, bir dizi performans avantajı sunar.

Bir sayƒ±nƒ±n fakt√∂riyelini harici bir kitaplƒ±k kullanmadan hesaplamak istiyorsanƒ±z, yinelemeli yakla≈üƒ±m kullanmak için yararlƒ± bir y√∂ntemdir.

Python Faktöriyel: Özyinelemeli Yaklaşım

Bir fakt√∂riyel √∂zyinelemeli bir i≈ülev kullanƒ±larak hesaplanabilir. √ñzyinelemeli bir i≈ülev, belirli bir sorunu ç√∂zmek için kendisini çaƒüƒ±ran bir i≈ülevdir.

√ñyinelemeli i≈ülevler genellikle matematiksel dizileri hesaplamak veya matematiksel problemleri ç√∂zmek için kullanƒ±lƒ±r. Bunun nedeni, genellikle bir sorunun cevabƒ±nƒ± hesaplamak için kullanƒ±lan tanƒ±mlanmƒ±≈ü bir formulun olmasƒ±dƒ±r.

Bir Python dosyasƒ± a烱n ve a≈üaƒüƒ±daki fonksiyon:

Bu işlev, bir sayının faktöriyelini yinelemeli olarak hesaplar. Ardından, bu işlevi kullanan bir ana program yazmamız gerekiyor:

ƒ∞ki deƒüi≈üken tanƒ±mladƒ±k: sayƒ± ve olgu. Sayƒ±, fakt√∂riyelini hesaplamak istediƒüimiz sayƒ±dƒ±r. "gerçek‚" fakt√∂riyelimizi hesaplayan calculate_factorial() fonksiyonunun sonucu atanƒ±r. Sonra cevabƒ± konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra hayalimdeki işi buldum. hayatımdaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: 17 fakt√∂riyel 355687428096000’dir.

Sonuç

Fakt√∂riyeller matematikte yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r. Bunlar, birbiriyle çarpƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda bir sayƒ±dan diƒüerine olan tum tam sayƒ±larƒ±n çarpƒ±mƒ±dƒ±r.

Python’da math.factorial() kullanarak bir fakt√∂riyel hesaplayabilirsiniz. yinelemeli y√∂ntem veya √∂zyinelemeli bir i≈ülev. Yinelemeli ve √∂zyinelemeli yakla≈üƒ±mlar, "vanilla Python‚" Bu, bu yakla≈üƒ±mlarla fakt√∂riyel hesaplamak için herhangi bir kitaplƒ±ƒüƒ± içe aktarmanƒ±za gerek olmadƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir.

Artƒ±k Python’da bir uzman gibi fakt√∂riyelleri hesaplamaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!