Python dize biçimi

Python f dizeleri, ifadeleri bir dizeye g√∂mer. Bir ifade, bir variable’nin içeriƒüi veya matematiksel bir hesaplamanƒ±n sonucu veya ba≈üka bir Python deƒüeri olabilir. f harfi dizeden √∂nce geldiƒüi için f dizeleri normal dizelerden ayƒ±rt edilir.

Bir dize yazarken, belirli bir deƒüeri kullanmak için dizenin bir b√∂lumunu deƒüi≈ütirmek isteyebilirsiniz. √ñrneƒüin, kullanƒ±cƒ±nƒ±n konsola girdiƒüi deƒüeri içeren bir dize g√∂runmesini isteyebilirsiniz.

Python bir suredir dize biçimlendirmesini destekledi, ancak Python 3.6 dizeleri yeni deƒüerler içerecek ≈üekilde deƒüi≈ütirmek için yeni bir y√∂ntem sundu: f dizeleri.

Bu √∂ƒüretici, √∂rneklere atƒ±fta bulunarak Python’daki f dizelerinin temellerini tartƒ±≈üacaktƒ±r. Bu √∂ƒüreticiyi okuduktan sonra Python f dizelerini kullanma konusunda uzman olacaksƒ±nƒ±z.

Python Dize Biçimlendirme

Python 3.6’dan √∂nce, Python dizesini biçimlendirmenin iki yolu vardƒ±. Yuzde (%) biçimlendirmesini ve str.format()’ƒ± kullanabilirsiniz.

Yuzde Biçimlendirme

Yuzde biçimlendirme en ba≈üƒ±ndan beri kullanƒ±lmaktadƒ±r ve bir veya birden çok deƒüer içeren bir dizeyi biçimlendirmenize olanak tanƒ±r.

ƒ∞≈üte buna bir √∂rnek yuzde biçimlendirme yakla≈üƒ±mƒ± i≈ü ba≈üƒ±nda:

Kodumuz geri dönuyor:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Kodumuzda, kullanƒ±yoruz %s i≈üareti, "E-posta adresiniz %s.‚" sicim. Bu kod satƒ±rƒ±nƒ±n sonunda bir yuzde i≈üareti ve ardƒ±ndan "email‚" %s’yi kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n e-posta adresiyle deƒüi≈ütirmek için.

str.format()

Python 2.6’da, dizeleri biçimlendirmek için yeni bir y√∂ntem tanƒ±tƒ±ldƒ±: format( ) i≈ülevi.

Bir dizeyi iki deƒüerle biçimlendirmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu, format() y√∂ntemini ≈üu ≈üekilde kullanarak yapabiliriz:

Bizim kod döndurur:

Kodumuzda iki Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlƒ±yoruz, &ldquo ;ad‚" ve "e-posta‚". Bu deƒüi≈ükenler, programƒ±mƒ±zƒ± kullanan birinin adƒ±nƒ± ve e-posta adresini saklar. Ardƒ±ndan, "name‚" deƒüerlerini eklemek için .format() s√∂zdizimini kullanƒ±rƒ±z. ve "e-posta‚" dizemize.

Python f Dize Biçimi

Python f dizeleri, ifadeleri bir dize deƒüi≈ümezine g√∂mer. Deƒüi≈ükenleri, dizeleri veya i≈ülevlerin sonuçlarƒ±nƒ± bir dizeye g√∂mmek için f dizelerini kullanabilirsiniz. f dizesi, dizenin kendisi ba≈ülamadan √∂nce, ba≈üƒ±nda "f‚" √∂n ekine sahiptir.

Python 3.6’da sunulmu≈ütur, dizeleri biçimlendirmeyi kolayla≈ütƒ±rƒ±r.

f dizeleri, bir dize olarak biçimlendirilmesi gereken deƒüerleri depolamak için kume parantezleri kullanƒ±r. f dizeleri, biçimlendirilmi≈ü bir dizeyi temsil etmek için buyuk bir "F‚" da kullanabilir.

Şu söz dizimini göz önunde bulundurun:< /p>

Az √∂nce tanƒ±mladƒ±k biçimlendirilmi≈ü bir dize deƒüi≈ümezi. Kƒ±vrƒ±mlƒ± parantezler kullanarak dizeye deƒüerler ekleyebiliriz: {}.

Bazƒ± insanlar dize biçimlendirmesini dize enterpolatƒ± olarak adlandƒ±rƒ±r. iyon. Bu iki kavram aynƒ± fikre atƒ±fta bulunur: ba≈üka bir dizgeye bir deƒüer eklemek.

Hadi bir f dizgisi örneğine bir göz atalım.

f String Python Örneği

Diyelim ki "Lindsay Ballantyne‚" bir dizeye. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzda "name‚" kullanƒ±cƒ±mƒ±zƒ±n adƒ±nƒ± saklar. Ardƒ±ndan, "Lindsay Ballantyne‚" deƒüerini eklemek için bir f dizesi kullanƒ±rƒ±z. bir dizeye.

Bu, bir deƒüi≈ükenin deƒüerini doƒürudan bir f dizesine ekleyebileceƒüinizi g√∂sterir. S√∂zdizimi, format() y√∂ntemi veya % dizesi gibi diƒüer tum biçimlendirme seçeneklerinden daha kolaydƒ±r.

Hepsi bu kadar deƒüil. f dizeleri, dize içinde deƒüerlendirilen i≈ülevleri veya ba≈üka herhangi bir ifadeyi de destekleyebilir. Bir f dizesinde bir Python matematiksel i≈ülevi gerçekle≈ütirmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

"Python.Engineering, ihtiyacım olduğunda hayatıma girdi. en hızlı ve en hızlı şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Matematiksel bir i≈ülev gerçekle≈ütirebildik.

Bunun nedeni, dize deƒüi≈ümezlerindeki ifadelerin çalƒ±≈üma zamanƒ±nda deƒüerlendirilmesi ve ana i≈ülevin bir parçasƒ± olmalarƒ±dƒ±r. programƒ±. Fonksiyonu kume parantezleri içine alarak gerçekle≈ütirdiƒüimiz matematiksel fonksiyonumuz "22+1‚" idi.

Çok Satırlı Python f Dizeleri

f dize s√∂zdizimi çok satƒ±rlƒ± dize biçimlendirmesini destekler. kume parantezleri.

Deƒüerleri çok satƒ±rlƒ± bir dizede biçimlendirmek istediƒüimizi varsayalƒ±m. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzda, bilgileri depolayan ad, e-posta ve ya≈ü ‚Äî olmak uzere uç deƒüi≈üken bildirdik bizim hakkƒ±mƒ±zda kullanƒ±cƒ±. Ardƒ±ndan, bu deƒüi≈ükenler kullanƒ±larak biçimlendirilmi≈ü çok satƒ±rlƒ± bir dize olu≈üturduk.

Kodumuzdaki çok satƒ±rlƒ± dizgemizdeki her satƒ±rƒ±n √∂nune nasƒ±l f yerle≈ütirdiƒüimize dikkat edin. Bunun nedeni, her satƒ±rƒ±n ba≈üƒ±na bir f koymazsanƒ±z, f dizesi s√∂zdiziminin kullanƒ±lmamasƒ±dƒ±r.

f String Özel Karakterleri

Kodunuzda f karakterlerini kullanmaya başlamadan önce öğrenmeniz gereken bir şey daha var. F karakter dizileri ile özel karakterleri nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

F dizelerini kullanƒ±rken aklƒ±nƒ±zda bulundurmanƒ±z gereken birkaç kural burada.

Tırnak İşaretleri

f dizelerini kullanırken, ifadelerinizde tırnak işaretleri kullanabilirsiniz. Ancak, f dizenizin dışında kullandığınızdan farklı turde bir tırnak işareti kullanmanız gerekir. İşte bir f dizesinde kullanılan tırnak işaretine bir örnek:

Kodumuz şunu döndurur:

F dizgimizin (kƒ±vrƒ±mlƒ± parantezler ile g√∂sterilen) içinde tek tƒ±rnak (‚Äò) ve tam metnimizi temsil etmek için çift tƒ±rnak ("‚") kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±za dikkat edin. string.

Sözlukler

Bir Python s√∂zluƒüundeki bir deƒüere ba≈üvurmak için tƒ±rnak i≈üaretleri kullanmanƒ±z gerekir. . S√∂zluƒüunuzdeki her bir deƒüere atƒ±fta bulunurken farklƒ± turde bir tƒ±rnak i≈üareti kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

ƒ∞≈üte bir s√∂zluk ve bir f dizesiyle çalƒ±≈ümaya bir √∂rnek:

Kodumuz şunu döndurur:

S√∂zluƒüumuzdeki deƒüerlerden bahsederken tek tƒ±rnak (‚Äò‚Äô) kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± unutmayƒ±n. Ana f dizgimiz çift tƒ±rnak ("‚") kullanƒ±r. Bu, kodumuzda herhangi bir dize biçimlendirme hatasƒ±nƒ±n ortaya 烱kmasƒ±nƒ± √∂nler.

Kƒ±vrƒ±mlƒ± Ayraçlar

F dizesinde kume parantezini kullanmak için çift parantez kullanmanƒ±z gerekir. ƒ∞≈üte ka≈ülƒ± ayraçlara bir √∂rnek f dizesinde:

Kodumuz şunu döndurur:

Sonucumuzda yalnƒ±zca bir kume parantezinin g√∂runduƒüunu g√∂rebilirsiniz. Bunun nedeni, dize biçimlendirmesinin gerçekle≈üeceƒüini belirtmek için f dizesi tarafƒ±ndan bir kume parantezinin kullanƒ±lmasƒ±dƒ±r. kume parantezlerinizin içinde bir kume parantez g√∂runecektir.

Yorumlar

Bir f dizesi yazarken, f dizeniz bir hashtag (#) i≈üareti içermemelidir.Bu i≈üaret Python’da bir yorumu belirtir ve s√∂zdizimi hatasƒ±na neden olur.

Ah kullanmak istiyorsanƒ±z ashtag’i bir dizede kullanmak için, f dizesi yerine dizede biçimlendirildiƒüinden emin olun. ƒ∞≈üte buna bir √∂rnek:

Kodumuz şunu döndurur:

F string kume parantezlerimizden √∂nce hashtag’imizi ekledik. Bunu, hashtag’imizin dizemizde doƒüru g√∂runeceƒüinden emin olmak için yaptƒ±k.

Bu eƒüiticideki Repl.it’i g√∂runtuleyin:Sonuç

Python f dizeleri, ifadeleri dize deƒüi≈ümezlerinin içine koymak için kullanabileceƒüiniz yeni bir araçtƒ±r.

f dizelerini √∂nceki seçeneklere g√∂re kullanmanƒ±n avantajlarƒ± çoktur. f dizelerinin okunmasƒ± daha kolaydƒ±r. Pek çok deƒüerle çalƒ±≈üƒ±rken bile iyi çalƒ±≈üƒ±rlar.

Bu eƒüitimde √∂rneklere atƒ±fta bulunularak, f dizelerinin diƒüer dize biçimlendirme seçenekleriyle nasƒ±l kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±lacaƒüƒ± ve kodunuzda f dizelerinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ± tartƒ±≈üƒ±ldƒ±. Artƒ±k profesyonel bir geli≈ütirici gibi Python f dizeleriyle çalƒ±≈ümaya ba≈ülamak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiye sahipsiniz!

Python hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Python Nasıl Öğrenilir kılavuzu.