Python sözlüğü almak

Python sözluğu get() yöntemi, belirli bir anahtarla ilişkili değeri döndurur. get() iki bağımsız değişkeni kabul eder: aramak istediğiniz anahtar ve anahtar bulunmazsa döndurulen varsayılan değer.

S√∂zlukte belirtilen bir anahtar için deƒüer alma s√∂zluklerle çalƒ±≈üƒ±rken yaygƒ±n bir i≈ülemdir. √ñrneƒüin, bir çay dukkanƒ± sahibi olabilirsiniz ve beyaz çay için kaç sipari≈üiniz olduƒüunu √∂ƒürenmek isteyebilirsiniz.

Python sözluğunun—dict.get()—yöntem gelir: sözlukte belirtilen bir anahtarın değerini döndurur.

Bu yöntem yalnızca belirtilen anahtar sözlukte mevcutsa bir değer döndurur, aksi takdirde < döndurur em>Yok.

Bu eƒüitimde, Python’un yerle≈üik dict.get() y√∂ntemini ve belirli bilgileri almak için onu nasƒ±l kullanabileceƒüinizi ke≈üfedeceƒüiz. Python s√∂zluklerinden deƒüerler. Ek olarak, nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± daha derinlemesine a烱klamak için gerçek programlardaki dict.get() y√∂nteminin √∂rneklerini inceleyeceƒüiz.

Python Sözluk Yenileyici

Python s√∂zlukleri anahtarlarƒ± deƒüerlerle e≈üler ve bunlar için kullanƒ±labilecek anahtar/deƒüer çiftleri olu≈üturur verileri depolayƒ±n. S√∂zlukler genellikle ilgili verileri tutmak için kullanƒ±lƒ±r. √ñrneƒüin, bir s√∂zluk, bir okuldaki bir √∂ƒürencinin kaydƒ± veya bir kutuphanedeki bir kitap hakkƒ±nda bilgi i≈ülevi g√∂rebilir. Yazarlara yalnƒ±zca hatalarƒ± duzeltmek yerine geli≈ütirebilmeleri için doƒürudan geri bildirimde bulunmak istiyorum.

Bir çay dukkanƒ±nda satƒ±lan belirli bir çay hakkƒ±nda bilgi içeren Python’da bir s√∂zluk √∂rneƒüi:

iki nokta ust uste i≈üaretlerinin solunda, yukarƒ±daki √∂rnekte tedarikçi, ad, boxes_in_stock ve loose_leaf.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python sözluğu get() method, belirli bir anahtara eşlenmiş bir değeri alır. get(), anahtar bulunamazsa Yok döndurur veya biri belirtilirse varsayılan bir değer döndurur.

Python’daki dict.get() y√∂nteminin s√∂zdizimi a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

dict.get() yöntemi iki parametre kabul eder :

  • ad, deƒüerini d√∂ndurmek istediƒüiniz anahtarƒ±n adƒ±dƒ±r. Bu parametre gerekli.
  • deƒüer, belirtilen anahtar yoksa d√∂ndurulecek deƒüerdir. Bu, varsayƒ±lan olarak Yok ≈üeklindedir. Bu parametre isteƒüe baƒülƒ±dƒ±r.

Dizin oluşturma sözdizimini kullanarak bir sözlukten öğeler alabilirsiniz. Bu kılavuzda daha sonra tartışacağımız gibi, bu bazen mantıksız olabilir.

Yeni ba≈ülayanlarƒ±n çoƒüu √∂nce dizine eklemeyi √∂ƒürenir. Ancak, bir kez get()’i nasƒ±l kullanacaƒüƒ±nƒ± biliyorsun, muhtemelen onu s√∂zluk i’den daha sƒ±k kullanƒ±rken bulacaksƒ±n bir deƒüeri almak için indeksleme.

Python’da S√∂zlukten Deƒüer Al: √ñrnek

dict.get()’i g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim eylem y√∂ntemi. Diyelim ki bir çay evi i≈ületiyoruz ve geçen ay kaç ki≈üinin matcha_green_tea sipari≈ü ettiƒüini g√∂rmek istiyoruz.

Bu veri, çaylarƒ±n adlarƒ±nƒ± ≈üu ≈üekilde saklayan bir s√∂zluƒüun parçasƒ±dƒ±r. anahtarlar. Belirli çaylarƒ± sipari≈ü eden ki≈üilerin sayƒ±sƒ± deƒüerler olarak saklanƒ±r.

Kaç ki≈üinin sipari≈ü verdiƒüini √∂ƒürenmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz matcha_green_tea:

Kodumuz şunu döndurur: 26.

Kodumuzun ba≈üƒ±nda, teas adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlarƒ±z. . Bu s√∂zluk, çay evimizdeki çay sipari≈üleriyle ilgili bilgileri saklar.

Ardƒ±ndan, almak için çaylar s√∂zluƒüumuzdeki dict.get() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. matcha_green_tea anahtarƒ±yla ili≈ükili deƒüer. Son olarak, deƒüeri bir Python print() deyimi kullanarak konsola yazdƒ±rƒ±rƒ±z.

Let‚Äôs ba≈üka bir √∂rnek du≈üunun. Diyelim ki sattƒ±ƒüƒ±mƒ±z her çay için bir s√∂zluƒüumuz var. Bu s√∂zlukler, ilgili çaylar hakkƒ±nda a≈üaƒüƒ±dakiler dahil olmak uzere bilgiler içerir:

  • Tedarikçi kimdir.
  • √áayƒ± ne isimlendiririz.
  • Kaç kutu alƒ±rƒ±z? stokta var.
  • Gev≈üek yaprak olup olmadƒ±ƒüƒ±.

Sattƒ±ƒüƒ±mƒ±z siyah çay için s√∂zluƒüumuz a≈üaƒüƒ±dadƒ±r:

√ñƒürenmek istediƒüimizi varsayalƒ±m siyah çayƒ±mƒ±zƒ±n gev≈üek yaprak çay olarak saklanƒ±p saklanmadƒ±ƒüƒ±. Bunu ≈üu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz bir Python boole değeri döndurur: Doğru.

black_tea< içindeki loose_leaf deƒüerini almak için dict.get() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. /em> s√∂zluk. Kodumuzun True deƒüerini d√∂ndurmesi bize siyah çayƒ±mƒ±zƒ±n gev≈üek yapraklƒ± bir çay olarak depolandƒ±ƒüƒ±nƒ± s√∂yler. çayƒ±mƒ±z s√∂zlukte yoksa bir None deƒüeri var.

Python Dictionary get(): Default Value

dict.get() y√∂ntemi isteƒüe baƒülƒ± bir ikinci parametreyi kabul eder. Bu parametre, bir s√∂zluk içinde bir anahtar bulunamazsa d√∂ndurulmesi gereken deƒüeri belirtir. Bu, bir deƒüer bulunamazsa, Yok’un varsayƒ±lan yanƒ±tƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmenizi saƒülar.

√ñyleyse, taste_notes hakkƒ±nda bilgi depolayan bir s√∂zlukten almak istediƒüimizi varsayalƒ±m. siyah çay çay evi stoklarƒ±mƒ±z. Bu a烱klamalarƒ± yazmakla g√∂revlendirilen çay çe≈üniciba≈üƒ±mƒ±zƒ± daha yeni tuttuk, bu nedenle henuz tum çaylar için mevcut deƒüiller. Siyah çayƒ±mƒ±zƒ±n tadƒ±m notlarƒ± yoktur.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayattaki değerlerim ve hedeflerim!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Programƒ±mƒ±zƒ±n geri d√∂nmesini √∂nlemek için Yok em>, kodumuzun bir bildirim mesajƒ± d√∂ndurmesini istiyoruz. Bu mesaj, o çayƒ±n tat notlarƒ±nƒ±n henuz mevcut olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± bize bildirmelidir.

A≈üaƒüƒ±daki program, siyah çayƒ±mƒ±z hakkƒ±nda bilgi içeren bir s√∂zlukten tat_notlarƒ± alƒ±r. Tat notlarƒ± mevcut deƒüilse programƒ±mƒ±z bir mesaj d√∂ndurur:

black_tea s√∂zluƒüumuz taste_notes anahtarƒ± için bir deƒüer içermiyor, dolayƒ±sƒ±yla programƒ±mƒ±z a≈üaƒüƒ±daki mesajƒ± d√∂ndurur:

Tat notlarƒ± bu çay için henuz mevcut deƒüil.

Python Dictionary get() ve dict[key]

S√∂zlukteki bir deƒüere eri≈ümek için kullanƒ±lan yaygƒ±n bir y√∂ntem dict[key] s√∂zdizimini kullanarak deƒüerine ba≈üvuruda bulunmaktƒ±r.

dict[key] sözdizimi ile dict.get arasındaki farktır. (), dict[key] sözdizimi kullanılarak bir anahtar bulunamazsa, bir KeyError oluşur. dict.get() kullanırsanız ve bir anahtar bulunamazsa, kod Yok (veya bir tane belirtirseniz özel bir değer) döndurur.

dict[key] s√∂zdizimi taste_notes’u bu anahtarƒ±n bulunmadƒ±ƒüƒ± bir s√∂zlukten almak için:

taste_notes black_tea sözluğumuzde bulunmadığından, kodumuz aşağıdaki hatayı veriyor:

Sonuç

< Python’da bir s√∂zlukten bir deƒüer almak için em>dict.get() y√∂ntemi kullanƒ±lƒ±r. dict.get(), belirttiƒüiniz anahtar bulunamazsa varsayƒ±lan olarak Yok deƒüerini d√∂ndurur. Bu y√∂ntemle, bir anahtar bulunamazsa √∂zel bir varsayƒ±lan deƒüer d√∂ndurecek ikinci bir parametre belirleyebilirsiniz.

Almak için dict[key] s√∂zdizimini de kullanabilirsiniz. s√∂zlukten bir deƒüer. dict[key] s√∂zdizimini kullanƒ±rsanƒ±z ve program belirttiƒüiniz anahtarƒ± bulamazsa, kod bir KeyError d√∂ndurur. Bu s√∂zdizimi bir hata d√∂ndurduƒüunden, dict.get() y√∂ntemini kullanmak genellikle daha uygundur.

Artƒ±k dict.get() bir profesyonel gibi! Python kurslarƒ± ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ± hakkƒ±nda rehberlik için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Bu makalenin sorunu çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Python sözlüğü almak dışında, Python işlevleri ve meth ile ilgili diğer konulara bakın.

Python'da başarılı olmak ister misiniz? en iyi Python çevrimiçi kursları 2022 hakkındaki incelememize bakın. Veri Bilimi ile ilgileniyorsanız, R'de programlamayı nasıl öğreneceğinizi de kontrol edin.

Bu arada, bu materyal diğer dillerde de mevcuttur:Ken Schteiner

Singapore | 2022-11-30

Kodlama mülakatıma hazırlanıyordum, bunu açıkladığınız için teşekkürler - Python'da Python sözlüğü almak en basit olanı değil. Umarım artık ortaya çıkmaz

Cornwall Sikorski

Texas | 2022-11-30

Açıkladığın için teşekkürler! Ben Python sözlüğü almak'a takılıp kalmıştım. birkaç saattir uğraşıyorum, sonunda hallettim 🤗. Dün kontrol edildi, işe yarıyor!

Schneider Danburry

Boston | 2022-11-30

Kodlama mülakatıma hazırlanıyordum, bunu açıkladığınız için teşekkürler - Python'da Python sözlüğü almak en basit olanı değil. Umarım artık ortaya çıkmaz

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically