Python silme dosyası

Python işlevleri ve meth

Python kullanarak bilgisayarınızdan dosya silebilirsiniz. os.remove() yöntemi, tek Python dosyalarını siler. os.rmdir() bir dosya veya dizini kaldırır. Shutil.rmtree() yöntemi, bir dizini ve içerdiği dosyaları siler.

Geliştiriciler, Python programlarındaki dosyaları çok çeşitli amaçlarla kullanır. Dosyalarla çalışırken, bilmeniz gereken en önemli işlevlerden biri, bir dosyayı nasıl sileceğinizdir.

Örneğin, performansı analiz eden bir program oluşturduğunuzu varsayalım. S&P 500 endeksinin bir parçasıdır ve sonuçları bir dosyada saklar. Yeni dosyaya yer açmak için mevcut analiz dosyalarını silmek isteyebilirsiniz.

Python'da, dosyaları kaldırmak için os.remove() yöntemini ve Boş bir klasörü silmek için os.rmdir() yöntemi. Tüm dosyalarıyla birlikte bir klasörü silmek istiyorsanız, shutil.rmtree() yöntemini kullanabilirsiniz.

Bu eğitici, Python dosyalarının ve klasörlerinin aşağıdakileri kullanarak nasıl kaldırılacağını tartışacaktır. os.remove(), os.rmdir() ve shutil.rmtree(). Ayrıca, bir dosya veya klasörü silmek için kullanılan bu yöntemlerin her birinin bir örneğini inceleyeceğiz.
Python Dosya Silme Eğitimi

Python os.remove kullanarak dosyaları silebilirsiniz. (), os.rmdir() ve Shutil.rmtree() yöntemi. Bu yöntemler sırasıyla bir dosyayı, bir dizini ve tüm dosyalarını içeren bir klasörü kaldırır.

os.remove() Kullanarak Python'da Bir Dosya Nasıl Silinir

Python os.remove() yöntemi, işletim sisteminizden bir dosyayı siler. os.remove() yalnızca tek bir dosyayı siler. Bir dizini silemez.

os modülü, geliştiricilerin bir bilgisayarın işletim ve dosya sistemleriyle arayüz oluşturmasına olanak tanır. os.remove(), Python os modülünde yer alan ve tek bir dosyayı silmenize izin veren bir yöntemdir.

Katılımcıların %81'i bunu yaptığını belirtti. bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda daha güvende hissettiler. Bugün bir eğitim kampı ile eşleştirin.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan az zaman harcadı.

Bunlarla çalışmaya başlamadan önce yöntemleri için, bir Python import deyimi kullanarak os kitaplığını içe aktarmamız gerekiyor.

os kitaplığı, Python'da işletim sistemiyle etkileşimi kolaylaştırır. Bunu aşağıdaki kodu kullanarak yapabiliriz:

import os

Artık Python'daki os.remove() modülündeki dosyaları Python'da kaldırmaya hazırız. os.remove() yol yönteminin sözdizimine bakalım:

import os os.remove(file_location)

os.remove() yöntemi bir parametre alır: silmek istediğiniz dosyanın konumu.< /p>

Öğrencilerin bir yıl boyunca matematik dersinde aldıkları notları analiz eden bir program oluşturduğumuzu varsayalım.

analiz edilen verilerimizle /home/school/math/final_analysis.csv adlı bir dosya oluşturun. Ancak, programımız bu dosyayı oluşturmadan önce, dosyanın zaten var olmadığından emin olmamız gerekir.

Bu dosyayı kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

Dosyamız kaldırıldı. Aşağıdaki mesajı yazdırdık, bir Python print() ifadesi:

final_analysis.csv silindi.

İlk satırda, os.remove() yöntemini içeren os modülünü içe aktarıyoruz. programımızda referans vermek istiyoruz. yol adında bir Python değişkeni tanımlayın. Bu değişken, kaldırmak istediğimiz dosyanın dosya yolunu saklar.

Ardından os.remove() kullanır ve path değişkenimizi dosya yolu olarak belirtiriz. dosyamızı kaldıracak dosya yolu.

Python Kullanarak Boş Dizini Sil os.rmdir()

os.remove() yöntemi kullanılamaz Bir klasörü silmek için Bunun yerine os.rmdir() yöntemini kullanabiliriz. os.rmdir() yöntemi, boş bir dosya veya dizini silmek için kullanılır.

os.rmdir() bir parametreyi kabul eder: yolu Silmek istediğiniz dosyayı İşte os.rmdir() yönteminin sözdizimi:

import os os.rmdir(file_path)

Diyelim ki işlenen verilerimizi /home içinde final adlı bir klasörde saklamaya karar verdik. /school/math dizini. Programımızı her çalıştırdığımızda, final klasör dizinini kaldırmak istiyoruz. Bunun nedeni, programımızın işlenen verilerle yeni bir tane oluşturmasıdır.


final klasörünü kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

import os path = "/home/school/math/final" os.rmdir(path) print("/home/school/math/final silindi.")

Kodumuz /home/school/math/final dizinini siler ve konsola şu mesajı döndürür:

/home/school/math/final silindi.

os.rmdir() yöntemi yalnızca boş bir dizini silmek için kullanılır. Dosyaları içeren bir klasör belirtirseniz, aşağıdaki hata döndürülür:

[Errno 13] İzin reddedildi: '/home/school/math/final' 'final' dizini kaldırılamaz

Pytho n os Error Handling

Yukarıdaki örneklerde, bazı durumlarda bir izin hatasının bir argümanla döndürülebileceğini belirtmiştik. Bir dizini kaldırmak için os.remove() kullanırsak, bir hata döndürülür. Dosyaları içeren bir dizini kaldırmak için os.rmdir() kullanırsak, bir hata döndürülür.

Bir programdaki dosyaları silerken, şunları yapmak isteyebilirsiniz: bir hata ortaya çıkarsa, hatalarınızı zarif bir şekilde ele alan bir işleve sahip olun. Bunu bir try istisna bloğunu kullanarak yapabiliriz.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, ben hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot'ta Yazılım Mühendisi

İşte bizim yukarıdaki os.rmdir() yönteminin örneği, ancak istisnalar ortaya çıkarsa önceden tanımlanmış bir mesaj yazdıracak bir hata işleme mekanizmasına sahip:

import os path = "/home/school/math/final" deneyin: os.rmdir(path) print("/home/school/math/final silindi .") hariç OSError as error: print("Bir hata oluştu.")

Şimdi, eğer kodumuzu çalıştırırsak ve herhangi bir hata döndürülmezse, dizinimiz kaldırılacak ve aşağıdakiler mesaj döndürülecek:

/home/school/math/final silindi.
< /div>

Ancak, kodumuzu çalıştırır ve dosyaları içeren bir dizini kaldırmayı denersek, aşağıdaki mesaj döndürülür:

Bir hata oluştu.

Kodumuzda bir try hariç bloğu kullandık. Bu prosedür önce try bloğu içindeki kod satırlarını çalıştırır. Bir hatayla karşılaşılırsa, kodu except bloğu içinde çalıştırır. Bu durumda, except bloğu yalnızca bir OSError ortaya çıkarsa yürütülür.


Python'da deneyin hariç bloklarını kullanarak hata işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Python denemesi hariç.
Dizinlerle Python Dosyasını Sil

shutil kitaplığı shutil adında bir yöntem içerir. Dosyaları içeren bir dizini kaldırmak için kullanılabilen rmtree().

Shutil kitaplığı dosya işlemleriyle ilgili bir dizi işlev sunar. tüm dizin ağacını kaldıran em>shutil.rmtree() yöntemi.

İşte shutil.rmtree() yönteminin sözdizimi:

shutil Shutil.rmtree(file_path) içe aktar

İçe aktardığımıza dikkat edin shutil.rm çünkü kodumuzdaki Shutil modülü tree(), os.remove() gibi harici bir kitaplığın parçasıdır, bu nedenle kullanmadan önce kitaplığı içe aktarmamız gerekir.

Let’ Bu yöntemin nasıl kullanılabileceğini göstermek için bir örnek üzerinden yürüyün. Not analizi programımızın final dizinini kaldırması gerektiğini, ancak bu dizinin zaten işlenmiş verilerimizi içeren dosyaları içerdiğini varsayalım. Dizini ve tüm dosyalarını kaldırmak için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

import Shutil path = " /home/school/math/final" Shutil.rmtree(path) print("/home/school/math/final kaldırıldı.")

Kodumuz final ve tüm içeriği, ardından konsola şu mesajı yazdırır:

/home /school/math/final kaldırıldı.Sonuç

Dosyaları kaldırmak Python'da yaygın bir işlemdir. Belirli bir dosyayı silmek için os.remove() yöntemi kullanılabilir ve boş bir dizini kaldırmak için os.rmdir() yöntemi kullanılabilir. Ek olarak, bir veya daha fazla dosya içeren bir klasörü silmek için shutil.rmtree() yöntemini kullanabilirsiniz.

Python'da kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuzumuzun tamamını okuyun. Python Nasıl Öğrenilir hakkında.

Python silme dosyası: StackOverflow Questions

Tutorials