Python silme dosyası

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python kullanarak bilgisayarƒ±nƒ±zdan dosya silebilirsiniz. os.remove() y√∂ntemi, tek Python dosyalarƒ±nƒ± siler. os.rmdir() bir dosya veya dizini kaldƒ±rƒ±r. Shutil.rmtree() y√∂ntemi, bir dizini ve içerdiƒüi dosyalarƒ± siler.

Geli≈ütiriciler, Python programlarƒ±ndaki dosyalarƒ± çok çe≈üitli amaçlarla kullanƒ±r. Dosyalarla çalƒ±≈üƒ±rken, bilmeniz gereken en √∂nemli i≈ülevlerden biri, bir dosyayƒ± nasƒ±l sileceƒüinizdir.

√ñrneƒüin, performansƒ± analiz eden bir program olu≈üturduƒüunuzu varsayalƒ±m. S&P 500 endeksinin bir parçasƒ±dƒ±r ve sonuçlarƒ± bir dosyada saklar. Yeni dosyaya yer açmak için mevcut analiz dosyalarƒ±nƒ± silmek isteyebilirsiniz.

Python’da, dosyalarƒ± kaldƒ±rmak için os.remove() y√∂ntemini ve Bo≈ü bir klas√∂ru silmek için os.rmdir() y√∂ntemi. Tum dosyalarƒ±yla birlikte bir klas√∂ru silmek istiyorsanƒ±z, shutil.rmtree() y√∂ntemini kullanabilirsiniz.

Bu eƒüitici, Python dosyalarƒ±nƒ±n ve klas√∂rlerinin a≈üaƒüƒ±dakileri kullanarak nasƒ±l kaldƒ±rƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaktƒ±r. os.remove(), os.rmdir() ve shutil.rmtree(). Ayrƒ±ca, bir dosya veya klas√∂ru silmek için kullanƒ±lan bu y√∂ntemlerin her birinin bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Python Dosya Silme Eğitimi

Python os.remove kullanarak dosyalarƒ± silebilirsiniz. (), os.rmdir() ve Shutil.rmtree() y√∂ntemi. Bu y√∂ntemler sƒ±rasƒ±yla bir dosyayƒ±, bir dizini ve tum dosyalarƒ±nƒ± içeren bir klas√∂ru kaldƒ±rƒ±r.

os.remove() Kullanarak Python’da Bir Dosya Nasƒ±l Silinir

Python os.remove() yöntemi, işletim sisteminizden bir dosyayı siler. os.remove() yalnızca tek bir dosyayı siler. Bir dizini silemez.

os modulu, geliştiricilerin bir bilgisayarın işletim ve dosya sistemleriyle arayuz oluşturmasına olanak tanır. os.remove(), Python os modulunde yer alan ve tek bir dosyayı silmenize izin veren bir yöntemdir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bunu yaptƒ±ƒüƒ±nƒ± belirtti. bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha guvende hissettiler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bunlarla çalƒ±≈ümaya ba≈ülamadan √∂nce y√∂ntemleri için, bir Python import deyimi kullanarak os kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ± içe aktarmamƒ±z gerekiyor.

os kitaplƒ±ƒüƒ±, Python’da i≈ületim sistemiyle etkile≈üimi kolayla≈ütƒ±rƒ±r. Bunu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak yapabiliriz:

Artƒ±k Python’daki os.remove() modulundeki dosyalarƒ± Python’da kaldƒ±rmaya hazƒ±rƒ±z. os.remove() yol y√∂nteminin s√∂zdizimine bakalƒ±m:

os.remove() yöntemi bir parametre alır: silmek istediğiniz dosyanın konumu.< /p>

Öğrencilerin bir yıl boyunca matematik dersinde aldıkları notları analiz eden bir program oluşturduğumuzu varsayalım.

analiz edilen verilerimizle /home/school/math/final_analysis.csv adlı bir dosya oluşturun. Ancak, programımız bu dosyayı oluşturmadan önce, dosyanın zaten var olmadığından emin olmamız gerekir.

Bu dosyayƒ± kaldƒ±rmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Dosyamız kaldırıldı. Aşağıdaki mesajı yazdırdık, bir Python print() ifadesi:

ƒ∞lk satƒ±rda, os.remove() y√∂ntemini içeren os modulunu içe aktarƒ±yoruz. programƒ±mƒ±zda referans vermek istiyoruz. yol adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlayƒ±n. Bu deƒüi≈üken, kaldƒ±rmak istediƒüimiz dosyanƒ±n dosya yolunu saklar.

Ardından os.remove() kullanır ve path değişkenimizi dosya yolu olarak belirtiriz. dosyamızı kaldıracak dosya yolu.

Python Kullanarak Boş Dizini Sil os.rmdir()

os.remove() y√∂ntemi kullanƒ±lamaz Bir klas√∂ru silmek için Bunun yerine os.rmdir() y√∂ntemini kullanabiliriz. os.rmdir() y√∂ntemi, bo≈ü bir dosya veya dizini silmek için kullanƒ±lƒ±r.

os.rmdir() bir parametreyi kabul eder: yolu Silmek istediğiniz dosyayı İşte os.rmdir() yönteminin sözdizimi:

Diyelim ki i≈ülenen verilerimizi /home içinde final adlƒ± bir klas√∂rde saklamaya karar verdik. /school/math dizini. Programƒ±mƒ±zƒ± her çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, final klas√∂r dizinini kaldƒ±rmak istiyoruz. Bunun nedeni, programƒ±mƒ±zƒ±n i≈ülenen verilerle yeni bir tane olu≈üturmasƒ±dƒ±r.

final klas√∂runu kaldƒ±rmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz /home/school/math/final dizinini siler ve konsola şu mesajı döndurur:

os.rmdir() y√∂ntemi yalnƒ±zca bo≈ü bir dizini silmek için kullanƒ±lƒ±r. Dosyalarƒ± içeren bir klas√∂r belirtirseniz, a≈üaƒüƒ±daki hata d√∂ndurulur:

Pytho n os Error Handling

Yukarƒ±daki √∂rneklerde, bazƒ± durumlarda bir izin hatasƒ±nƒ±n bir argumanla d√∂ndurulebileceƒüini belirtmi≈ütik. Bir dizini kaldƒ±rmak için os.remove() kullanƒ±rsak, bir hata d√∂ndurulur. Dosyalarƒ± içeren bir dizini kaldƒ±rmak için os.rmdir() kullanƒ±rsak, bir hata d√∂ndurulur.

Bir programdaki dosyalarƒ± silerken, ≈üunlarƒ± yapmak isteyebilirsiniz: bir hata ortaya 烱karsa, hatalarƒ±nƒ±zƒ± zarif bir ≈üekilde ele alan bir i≈üleve sahip olun. Bunu bir try istisna bloƒüunu kullanarak yapabiliriz.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, ben hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

ƒ∞≈üte bizim yukarƒ±daki os.rmdir() y√∂nteminin √∂rneƒüi, ancak istisnalar ortaya 烱karsa √∂nceden tanƒ±mlanmƒ±≈ü bir mesaj yazdƒ±racak bir hata i≈üleme mekanizmasƒ±na sahip:

≈ûimdi, eƒüer kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±rsak ve herhangi bir hata d√∂ndurulmezse, dizinimiz kaldƒ±rƒ±lacak ve a≈üaƒüƒ±dakiler mesaj d√∂ndurulecek:

Ancak, kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rƒ±r ve dosyalarƒ± içeren bir dizini kaldƒ±rmayƒ± denersek, a≈üaƒüƒ±daki mesaj d√∂ndurulur:

Kodumuzda bir try hariç bloƒüu kullandƒ±k. Bu prosedur √∂nce try bloƒüu içindeki kod satƒ±rlarƒ±nƒ± çalƒ±≈ütƒ±rƒ±r. Bir hatayla kar≈üƒ±la≈üƒ±lƒ±rsa, kodu except bloƒüu içinde çalƒ±≈ütƒ±rƒ±r. Bu durumda, except bloƒüu yalnƒ±zca bir OSError ortaya 烱karsa yurutulur.

Python’da deneyin hariç bloklarƒ±nƒ± kullanarak hata i≈üleme hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanƒ±z, Python denemesi hariç.

Dizinlerle Python Dosyasını Sil

shutil kitaplƒ±ƒüƒ± shutil adƒ±nda bir y√∂ntem içerir. Dosyalarƒ± içeren bir dizini kaldƒ±rmak için kullanƒ±labilen rmtree().

Shutil kitaplığı dosya işlemleriyle ilgili bir dizi işlev sunar. tum dizin ağacını kaldıran em>shutil.rmtree() yöntemi.

İşte shutil.rmtree() yönteminin sözdizimi:

ƒ∞çe aktardƒ±ƒüƒ±mƒ±za dikkat edin shutil.rm çunku kodumuzdaki Shutil modulu tree(), os.remove() gibi harici bir kitaplƒ±ƒüƒ±n parçasƒ±dƒ±r, bu nedenle kullanmadan √∂nce kitaplƒ±ƒüƒ± içe aktarmamƒ±z gerekir.

Let‚Äô Bu y√∂ntemin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden yuruyun. Not analizi programƒ±mƒ±zƒ±n final dizinini kaldƒ±rmasƒ± gerektiƒüini, ancak bu dizinin zaten i≈ülenmi≈ü verilerimizi içeren dosyalarƒ± içerdiƒüini varsayalƒ±m. Dizini ve tum dosyalarƒ±nƒ± kaldƒ±rmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz final ve tum içeriƒüi, ardƒ±ndan konsola ≈üu mesajƒ± yazdƒ±rƒ±r:

Sonuç

Dosyalarƒ± kaldƒ±rmak Python’da yaygƒ±n bir i≈ülemdir. Belirli bir dosyayƒ± silmek için os.remove() y√∂ntemi kullanƒ±labilir ve bo≈ü bir dizini kaldƒ±rmak için os.rmdir() y√∂ntemi kullanƒ±labilir. Ek olarak, bir veya daha fazla dosya içeren bir klas√∂ru silmek için shutil.rmtree() y√∂ntemini kullanabilirsiniz.

Python’da kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek için kƒ±lavuzumuzun tamamƒ±nƒ± okuyun. Python Nasƒ±l √ñƒürenilir hakkƒ±nda.