Python veri türleri

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python’daki veri turleri, Python’un verileri depoladƒ±ƒüƒ± farklƒ± biçimlerdir. Bazƒ± Python veri turleri; demetler, kayan noktalar, dizeler ve listelerdir. Her veri turunun kendi kurallarƒ± ve kullanƒ±mlarƒ± vardƒ±r ve farklƒ± verileri depolayabilir.

Veri turleri, programlamada belirli bir veri turunu depolamak için kullanƒ±lƒ±r ve sayƒ±larƒ±, dizileri ve listeleri içerir. Doƒüru veri turunu kullanmak √∂nemlidir çunku her veri turunun kendi kurallarƒ± ve i≈ülemleri vardƒ±r. Bu nedenle, yanlƒ±≈ü veri turunu kullanƒ±rsanƒ±z, bir dize uzerinde belirli i≈ülevleri gerçekle≈ütiremeyebilirsiniz.

Python, verileri depolamak için kullanƒ±labilecek bir dizi yerle≈üik veri turu içerir. Bu eƒüiticide, Python’da en sƒ±k kullanƒ±lan veri turlerini ke≈üfedeceƒüiz.

Bu makalenin bu veri turleri için kapsamlƒ± bir kƒ±lavuz olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± ve her birinin birçok farklƒ± √∂zelliƒüi olduƒüunu unutmamak √∂nemlidir. ;ancak bunu okuduktan sonra Python veri turleri ile çalƒ±≈ümak için ihtiyacƒ±nƒ±z olan bilgiyle donatƒ±lmƒ±≈ü olmalƒ±sƒ±nƒ±z.

Dizeler

Dizeler bir veya daha fazla karakterden olu≈üan dizilerdir ve ≈üunlarƒ± içerebilir: harfler, sayƒ±lar, semboller ve bo≈üluklar. Python’daki dizeler, tek tƒ±rnak (‚Äò‚Äô) veya çift tƒ±rnak ("‚") içinde bildirilir ve aynƒ± tur alƒ±ntƒ±yla ba≈ülayƒ±p bitmelidir.

Python’da bir dize √∂rneƒüi:

Her tur veri gibi, Python dizeleri de bir deƒüi≈ükene atanabilir. Bu, verilerimizi ileride kullanmak uzere programƒ±mƒ±zda saklamak istiyorsak yararlƒ±dƒ±r. ƒ∞≈üte bir dize içeren bir Python deƒüi≈ükeni √∂rneƒüi:

Dizeler Python’da metin deƒüerlerini depolamak için kullanƒ±lƒ±r. Dize veri turu ayrƒ±ca, dize biti≈ütirme ve dize b√∂lme ve birle≈ütirme gibi metnimizi i≈ülemek için kullanƒ±labilecek bir dizi i≈ülem içerir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python, iki veri turu içerir. sayƒ±larƒ± temsil etmek için kullanƒ±labilir: tamsayƒ±lar ve kayan deƒüerler. Tamsayƒ±lar ondalƒ±ksƒ±z Python sayƒ±larƒ±dƒ±r, oysa kayan sayƒ±lar ondalƒ±klƒ± karma≈üƒ±k sayƒ±lardƒ±r.

Python’da bir sayƒ± girdiƒüinizde, onu otomatik olarak doƒüru veri turune atar.

Tamsayılar

Tamsayƒ±lar, pozitif veya negatif herhangi bir deƒüer atanabilen tam sayƒ±lardƒ±r.Tamsayƒ±lara Python’da yaygƒ±n olarak int denir. ve daha buyuk sayƒ±larda virgul kullanmayƒ±n.

Python’da bir tam sayƒ± √∂rneƒüi:

Programımız şunu döndurur: 5.

Ayrƒ±ca tamsayƒ±lar uzerinde matematiksel fonksiyonlar gerçekle≈ütirebilirsiniz. A≈üaƒüƒ±da bir √∂rnek verilmi≈ütir. Python’da temel toplama hesaplamasƒ±:

Programımız şunu döndurur: 20.

Kayan sayƒ±lar veya kayan nokta sayƒ±larƒ± gerçek sayƒ±lardƒ±r. Bu, tam sayƒ±larƒ±n aksine ondalƒ±k ve kesirli deƒüerleri depolayabilecekleri anlamƒ±na gelir. Basit bir ifadeyle, kayan sayƒ±lar sen sed ondalƒ±k basamak içeren sayƒ±larƒ± depolamak için.

Python’da bir kayan nokta √∂rneƒüi:

Kodumuz şunu döndurur: 2.5.

Tamsayılara benzer şekilde, tamsayılarımız uzerinde de matematiksel hesaplamalar yapabiliriz. Dolayısıyla, iki ondalık sayı eklemek istersek, aşağıdaki kodu kullanarak bunu yapabilirdik:

Kodumuz şunu döndurur: 33.1.

Boolean

Boolean, iki deƒüerden birine sahip verileri depolamak için kullanƒ±labilir. Boolean veri tipine True veya False deƒüeri atanabilir ve bir ≈üeyin iki durumdan yalnƒ±zca birine sahip olabileceƒüi durumlarda kullanƒ±lƒ±r.

Python’da bir Boolean √∂rneƒüi:

Boolean deƒüerimizin True buyuk harfle yazƒ±lƒ±r. Bunun nedeni, True ve False’ƒ±n Python’da √∂zel deƒüerler olmasƒ±dƒ±r ve bu nedenle bunlarƒ± her kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zda buyuk harfler kullanmanƒ±z gerekir.

Boole’lar √∂nemlidir çunku bir ko≈üulda bir ko≈üulun kar≈üƒ±lanƒ±p kar≈üƒ±lanmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirmemize izin verirler. programƒ±. √ñrneƒüin, iki √∂ƒürenciden hangisinin en yuksek notu aldƒ±ƒüƒ±nƒ± bulmak isteyen bir √∂ƒüretmen olduƒüunuzu varsayalƒ±m. Bu eylemi gerçekle≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki ifadeyi kullanabilirsiniz:

Kodumuz şunu döndurur: False.

G√∂rduƒüunuz gibi programƒ±mƒ±z Alex ve Sophie’nin notlarƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rdƒ±. Programƒ±mƒ±z Alex’in notunun Sophie’nin notundan daha yuksek olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirdi ve Sophie testte daha yuksek puan aldƒ±ƒüƒ± için kodumuz Yanlƒ±≈ü verdi.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma girdi. en çok ihtiyacƒ±m olduƒüunda ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir eƒüitim kampƒ±yla e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Boole deƒüerleri genellikle deƒüerleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±ran ifadelerde kullanƒ±lƒ±r. √ñrneƒüin, bir deƒüerin ba≈üka bir deƒüerden kuçuk, buyuk veya ona e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± √∂ƒürenmek istiyorsanƒ±z, deƒüerleri deƒüerlendirebilir ve yanƒ±tƒ± bir Boolean’da saklayabilirsiniz.

Listeler

Listeler sƒ±ralƒ± √∂ƒüe dizileridir veya √∂ƒüeler. Listeler de deƒüi≈ütirilebilir , bu, deƒüi≈ütirilebilecekleri anlamƒ±na gelir. Python’da listeler, k√∂≈üeli parantezler içinde virgulle ayrƒ±lmƒ±≈ü bir dizi deƒüerin alƒ±nmasƒ±yla tanƒ±mlanƒ±r.

Python’da √∂ƒürenci adlarƒ± listesine bir √∂rnek:

Listeler herhangi bir veri turunu depolayabilir. Dolayƒ±sƒ±yla, bir boolean veya kayan nokta listesi depolamak istiyorsak, bunu k√∂≈üeli parantez içine alarak yapabiliriz. ƒ∞≈üte bir tamsayƒ± listesi √∂rneƒüi: < /p>

Listeler depolamanƒ±za izin verdikleri için kullanƒ±≈ülƒ± bir veri turudur. bir deƒüi≈ükendeki deƒüerlerin denklemleri. Bu nedenle, farklƒ± deƒüerleri depolamak için birden çok deƒüi≈üken bildirmeniz gerekmez. Ek olarak, listeler deƒüi≈ütirilebilir, yani bir listedeki deƒüerleri deƒüi≈ütirmeniz gerekiyorsa, bunu yapabilirsiniz.

Tipler

Tupler sƒ±ralƒ± eleman dizileridir. . Ancak listelerin aksine, demetler deƒüi≈ümezdir, bu nedenle bir demetin içeriƒüini deƒüi≈ütiremezsiniz. Tanƒ±mlama gruplarƒ± (()) parantezleri içine alƒ±nmƒ±≈ü virgulle ayrƒ±lmƒ±≈ü deƒüerlerin bir listesi olarak bildirilir.

Python’da bir tanƒ±mlama grubu √∂rneƒüi:

Bir demete √∂ƒüeler eklenebilir veya 烱karƒ±labilir, ancak bir demette saklanan tam deƒüerler deƒüi≈ütirilemez. Bu veri turu, saklamak istediƒüiniz ancak daha sonra deƒüi≈ütirmek istemediƒüiniz bir √∂ƒüe listeniz varsa kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Sözlukler

Python s√∂zlukleri sƒ±rasƒ±z, dizine alƒ±nmƒ±≈ü ve deƒüi≈ütirilebilir √∂ƒüe koleksiyonlarƒ±dƒ±r. Bu, s√∂zlukteki √∂ƒüeler için belirli bir sƒ±ra olmadƒ±ƒüƒ± ve √∂ƒüelerin ayrƒ± ayrƒ± √∂ƒüelere ba≈üvurmak için kullanƒ±labilecek kendi dizin deƒüerlerine (veya anahtarlarƒ±na) sahip olduƒüu anlamƒ±na gelir. Ayrƒ±ca, bir s√∂zluƒüun içeriƒüi deƒüi≈üebilir.

S√∂zlukler, kume parantezleri ({}) içine alƒ±nmƒ±≈ü bir deƒüerler listesi olarak bildirilir.

S√∂zlukler genellikle ilgili verileri tutmak için kullanƒ±lƒ±r. Diyelim ki bir ayakkabƒ± maƒüazanƒ±z var ve envanterinizde marka adƒ±nƒ±, ayakkabƒ± adƒ±nƒ± ve ayakkabƒ± fiyatlarƒ±nƒ± saklamak istiyorsunuz. ƒ∞≈üte bu ayakkabƒ±lardan birini saklayacak bir s√∂zluk √∂rneƒüi:

Yukarƒ±daki s√∂zluƒüumuzun iki nokta ust uste i≈üareti içerdiƒüine dikkat edin. Bunun nedeni s√∂zluƒüumuzun iki b√∂lumden olu≈ümasƒ±dƒ±r: anahtarlar Yukarƒ±daki √∂rnekte, anahtarlarƒ±mƒ±z name, price ve brand_name’dir ve bunlarƒ± bir deƒüerin deƒüerini almak için kullanabiliriz.

Yani, Jordan 6 Yuzuklerimizin fiyatını almak istersek, şu kodu kullanabiliriz:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: 57.5. S√∂zluklerdeki anahtar/deƒüer çifti yapƒ±sƒ± Python’da çok çe≈üitli uygulamalara sahiptir ve ilgili verileri depolarken faydalƒ± olabilir.

Kumeler

Python kumeleri sƒ±rasƒ±z eleman koleksiyonlarƒ±dƒ±r. Bir Python kumesindeki her √∂ƒüe benzersizdir, bu, bir kumede hiçbir kopyaya izin verilmediƒüi anlamƒ±na gelir. Ek olarak, kumeler deƒüi≈ümezdir ve bu nedenle deƒüerleri, kume bildirildikten sonra deƒüi≈ütirilemez.

Kumeler, virgulle ayrƒ±lmƒ±≈ü ve kume parantezleri ({}<) içine alƒ±nmƒ±≈ü bir deƒüerler listesi olarak tanƒ±mlanƒ±r. /code>).

Kumeler, Python’da birle≈üimler veya kesi≈üimler gibi belirli matematiksel i≈ülemleri gerçekle≈ütirmek için yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r. ƒ∞≈üte Python’da bir kume √∂rneƒüi:

Sonuç

Python, belirli veri turlerini depolamak için kullanƒ±labilecek bir dizi yerle≈üik veri turu içerir. Python’da en sƒ±k kullanƒ±lan veri turleri ≈üunlardƒ±r: string, tamsayƒ±, kayan nokta, liste, s√∂zluk, kume ve grup.

Bu eƒüitimde, bu veri turlerinin her birinin temellerini ara≈ütƒ±rdƒ±k ve nerede olduklarƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±k. Python programƒ±nda kullanƒ±labilir. Artƒ±k bir uzman gibi Python veri turleri ile çalƒ±≈ümaya ba≈ülamaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Python, teknoloji endustrisinde talep g√∂ren bir beceridir. ucretsiz Python.Engineering uygulamasƒ±nƒ± indirin bugun uzman koçlarƒ±mƒ±zdan biriyle Python √∂ƒürenmenin teknoloji alanƒ±nda kariyer yapmanƒ±za nasƒ±l yardƒ±mcƒ± olabileceƒüi hakkƒ±nda konu≈ümak için.