Python sözlüğü

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

S√∂zluk anlama, dict.fromkeys() veya zip() y√∂ntemini kullanarak Python listesini s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturebilirsiniz. Her uç y√∂ntem de yeni bir s√∂zluk olu≈üturur. Mevcut listeyi deƒüi≈ütirmezler.

Python listeleri ve s√∂zlukler veri depolamak için kullanƒ±lan iki yapƒ±dƒ±r. Peki ya bir listeyi s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek isterseniz? Sakladƒ±ƒüƒ±nƒ±z her deƒüere benzersiz bir etiket atamak istiyorsanƒ±z bunu yapmak isteyebilirsiniz. Bu yalnƒ±zca s√∂zlukte mumkundur.

Python’da bir listeyi s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için kullanabileceƒüiniz birkaç teknik ve yerle≈üik i≈ülev vardƒ±r. Bu programlama √∂ƒüreticisi, √∂rneklere atƒ±fta bulunarak Python’da bir listenin nasƒ±l s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturuleceƒüini tartƒ±≈üacaktƒ±r.

Python Listeleri ve Sözlukleri

Listeler ve s√∂zlukler Python koleksiyonlarƒ±nƒ±n √∂rnekleridir. Birden çok benzer deƒüeri tek bir veri yapƒ±sƒ±nda birlikte saklamanƒ±za izin verirler.

Liste veri yapısı, verileri belirli bir sırada saklamanıza olanak tanır. İşte bir Python listesi örneği:

takeout_prices adlƒ± listemiz d√∂rt deƒüer içerir.

S√∂zlukler ise sƒ±rasƒ±zdƒ±r ve birden çok yinelenen deƒüeri depolayamaz.

p>

İşte bir Python sözluğu örneği:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknoloji i≈ülerinden daha emin hissettiklerini belirtti Bir bootcamp’a katƒ±ldƒ±ktan sonra beklentiler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Dilerseniz s√∂zlukler kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r. etiketleri her bir deƒüerle ili≈ükilendirmek için. Listeler, her deƒüeri etiketleyemeyeceƒüiniz fiyatlar veya adlar listesi gibi benzer verileri depoluyorsanƒ±z daha iyidir.

Python Listeyi Sözluğe Dönuştur

Python’u d√∂nu≈üturebilirsiniz. dict.fromkeys() y√∂ntemini, bir s√∂zluk anlama veya zip() y√∂ntemini kullanarak bir s√∂zlukte listeleme. ƒ∞ki listeyi bir s√∂zlukte birle≈ütirmek istiyorsanƒ±z zip() y√∂ntemi kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Şu yöntemleri hızlıca özetleyelim:

  • dict.fromkeys( ): Listeden s√∂zluk olu≈üturmak için kullanƒ±lƒ±r. Tum tu≈ülar için isteƒüe baƒülƒ± olarak varsayƒ±lan bir deƒüer belirleyebilirsiniz. S√∂zlukteki her √∂ƒüe için ayrƒ± deƒüerler ayarlayamazsƒ±nƒ±z.
  • S√∂zluk anlama: Mevcut bir listeden yeni bir s√∂zluk olu≈üturur. S√∂zlukte her bir anahtar için farklƒ± deƒüerler belirleyebilirsiniz. S√∂zluk anlamalarƒ± yapƒ± olarak Python liste kavramalarƒ±na benzer.
  • zip(): ƒ∞ki veya bir demet listesine daha fazla liste. Tanƒ±mlama gruplarƒ± listesini bir s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için dict() y√∂ntemini kullanabilirsiniz.

Bir listeyi nasƒ±l s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturebileceƒüimizi g√∂stermek için yukarƒ±daki uç y√∂ntemin her birini kullanacaƒüƒ±z.

Python Listeyi Sözluğe Dönuştur: dict .fromkeys()

Diyelim ki sözluğe dönuşturmek istediğimiz bir meyve listemiz var. Her meyveye atanan değer Stokta olmalıdır:

Bu s√∂zluƒüu dict.fromkeys() y√∂ntemini kullanarak olu≈üturabiliriz. Bu y√∂ntem, s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek istediƒüiniz anahtarlarƒ±n bir listesini kabul eder. ƒ∞steƒüe baƒülƒ± olarak, istediƒüiniz bir deƒüeri belirtebilirsiniz. her anahtara atamak için.

Her anahtara yalnızca bir değer atanmasını belirtebilirsiniz. Bir anahtarın bir değeri olmalı ve diğer anahtarın farklı olması gerektiğini söyleyemezsiniz. t değeri.

Meyve listemizi bir s√∂zluƒüe çevirelim:

Kodumuz döner bir sözluk nesnesindeki bu listedeki nesneler:

Önce bir meyveler adlı>Python değişkeni.

dict.fromkeys()< kullanƒ±yoruz. /em>, meyveler dizisinde depoladƒ±ƒüƒ±mƒ±z anahtar adlarƒ± kullanan bir s√∂zluk olu≈üturmak için. Bu y√∂ntem, her anahtarƒ±n deƒüerini Stokta olacak ≈üekilde atar. Son olarak yeni s√∂zluƒüu konsola yazdƒ±rƒ±yoruz.

Kodumuzda Stokta deƒüerini belirtmemi≈ü olsaydƒ±k, s√∂zluƒüumuzdeki anahtarlar için varsayƒ±lan deƒüer Yok olurdu. .

Listeyi Sözluğe Dönuştur Python: Sözluk Anlama

Aynƒ±sƒ±nƒ± kullanarak bir Python listesini s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için s√∂zluk anlama adlƒ± bir teknik de kullanabiliriz. deƒüerler.

S√∂zluk anlama, her iki y√∂ntemin de ilgili veri turleri için yeni bir deƒüer olu≈üturmasƒ± bakƒ±mƒ±ndan liste kavramaya benzer. k√∂≈üeli parantez ([]) kullanƒ±n.

Sözluk anlama kullanarak meyve listemizi bir sözluğe dönuşturelim:

Kodumuz şunu döndurur:

√ñnce, meyveler istediƒüimiz isimleri saklayan d bir s√∂zluƒüe geçmek için.

Ardƒ±ndan, meyveler listesindeki her bir √∂ƒüeyi incelemek için s√∂zluk anlama √∂zelliƒüini kullandƒ±k. Listemizdeki her meyve için yeni s√∂zluƒüumuze bir madde ekliyoruz. Her meyveye atadƒ±ƒüƒ±mƒ±z deƒüer Stokta idi. Sonunda yeni s√∂zluƒüumuzun 烱ktƒ±sƒ±nƒ± konsola aldƒ±k.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Son √∂rneƒüimizde, bir tek bir listeyi bir s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturur ve s√∂zlukteki her √∂ƒüe için varsayƒ±lan bir deƒüer atanƒ±r. Ancak, iki listeyi bir s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek mumkundur.

Bunu yapmak için Python zip() kullanabiliriz. i≈ülev. Bu i≈ülev, iki listeyi birlikte birle≈ütirmemizi saƒülar. Bir listeyi s√∂zluk için anahtar, diƒüerini de deƒüerler olarak kullanabiliriz.

ƒ∞ki listemiz olduƒüunu varsayalƒ±m: biri meyvelerin listesini, diƒüeri ise tek bir meyve parçasƒ±nƒ±n fiyatƒ±nƒ± içerir. . Bir meyvenin adƒ±nƒ± ve fiyatƒ±nƒ± saklayan tek bir s√∂zluk olu≈üturmak istiyoruz. Bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:< /p>

√ñnce iki liste belirledik: bir meyve listesi ve bir fiyat listesi. Daha sonra iki listemizi birle≈ütirmek için zip() fonksiyonunu kullandƒ±k. zip() i≈ülevi, birle≈ütirilmi≈ü demetlerin bir listesini d√∂ndurur. Bir s√∂zluk istediƒüimiz için, demetlerimizi s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için dict() kullandƒ±k.

Sonra, yeni s√∂zluƒüumuzun içeriƒüini konsola yazdƒ±rdƒ±k.

Sonuç

Aynƒ± deƒüerleri kullanarak bir listeyi s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için, dict.fromkeys() y√∂ntemini kullanabilir. ƒ∞ki listeyi tek bir s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için Python zip() i≈ülevini kullanabilirsiniz. S√∂zluk anlama, yeni bir liste olu≈üturmanƒ±za olanak saƒülar. bir listenin deƒüerlerine dayalƒ± s√∂zluk.

Bu √∂ƒüreticide, Python’da bir listeyi s√∂zluƒüe d√∂nu≈üturmek için uç yakla≈üƒ±mƒ±n nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için √∂rnekler kullandƒ±k. Artƒ±k Python listelerini d√∂nu≈üturmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z. profesyonel bir programcƒ± gibi s√∂zluklere!

Python hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun Bu kƒ±lavuz, bilginizi geli≈ütirmek için kullanabileceƒüiniz çevrimiçi kurslarƒ±n, kitaplarƒ±n ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini içerir. Python’da kodlama.