Python dizeleri karşılaştırmak

Python’daki dizeler == ve != ile kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. em> operat√∂rleri. Bunlar, sƒ±rasƒ±yla iki Python dizesinin e≈üdeƒüer olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±r. True veya False d√∂ndururler.

Genellikle, Python’da dizelerle çalƒ±≈üƒ±rken, bunlarƒ± birbirleriyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak isteyebilirsiniz. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n e-posta adresini, ≈üifresini sƒ±fƒ±rlamasƒ±nƒ± istediƒüinizde, bir veritabanƒ±nda sakladƒ±ƒüƒ±nƒ±z adresle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak isteyebilirsiniz.

Python, uygulanabilecek bir dizi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂ru içerir. dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için kullanƒ±lƒ±r. Bu operat√∂rler, dizelerin birbiriyle nasƒ±l kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmenize ve sonuca g√∂re Doƒüru veya Yanlƒ±≈ü bir deƒüer d√∂ndurmenize olanak tanƒ±r.

Bu eƒüitici, Python’da dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için kullanƒ±labilen kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂rlerini tartƒ±≈üacaktƒ±r. Nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±nƒ± ve bunlarƒ± kodunuzda nasƒ±l kullanabileceƒüinizi g√∂stermek için bu operat√∂rlerin her birinin bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz. Python’da dizeleri nasƒ±l kar≈üƒ±la≈ütƒ±racaƒüƒ±nƒ±zƒ± √∂ƒürenmek istiyorsanƒ±z bu makale tam size g√∂re.

Python Dizesi Eşittir ve Eşit Değildir

Dizeler, sayƒ±lar, harfler, simgeler ve bo≈üluklar içerebilen karakter dizileridir. Dizeler √∂nemli bir veri turudur çunku kodlayƒ±cƒ±larƒ±n programlarƒ±ndaki metin tabanlƒ± verilerle etkile≈üime girmesine izin verirler.

Bir dizeyle çalƒ±≈üƒ±rken, bir dizenin e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂rmek isteyebilirsiniz. ba≈üka bir dizeye. ƒ∞≈üte burada == ve != dizi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂rleri devreye girer.

== eşitlik operatöru döner İki değer eşleşirse doğrudur; aksi takdirde operatör False döndurur. != operatöru, iki değer eşleşmezse True, iki değer eşleşirse False döndurur.

Dize kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmalarƒ±nƒ±n buyuk/kuçuk harfe duyarlƒ±< olduƒüunu unutmamak √∂nemlidir. /guçlu>. Bu nedenle, kuçuk harfler ve buyuk harfler, Python programƒ±nƒ±zda yaptƒ±ƒüƒ±nƒ±z kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmalarƒ±n sonucunu etkileyecektir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Diyelim ki siz oyuncularƒ± eyalet ba≈ükentleri hakkƒ±ndaki bilgilerini test eden bir oyun geli≈ütiriyorlar. Puan kazanmak için oyuncularƒ±n bir soruyu doƒüru cevaplamasƒ± gerekir. Bu nedenle, bir oyuncuya California eyaleti verilebilir ve puan kazanmak için programa ba≈ükentinin Sacramento olduƒüunu girmesi gerekir.

Kullanıcının yanıtını program tarafından saklanan yanıtla karşılaştıran bu tahmin oyunu uygulamasına bir örnek:

Tahmin oyunumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda neler oluyor? ve Delaware’in eyalet ba≈ükentinin Dover olduƒüunu doƒüru tahmin edin:

Dizelerimiz eşittir, bu nedenle if ifademiz duzeltmeyi değerlendirir ve yazdırır ut Haklısınız!. Eyalet başkentinin Denver olduğunu yanlış tahmin edersek, kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzu ç√∂zelim. ƒ∞lkinde, bu durumda Delaware olan rastgele durumumuzu ilan ediyoruz. Ardƒ±ndan, kullanƒ±cƒ±ya Delaware’in ba≈ükenti nedir sorusunu sormak için input() kullanƒ±cƒ± y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z.

Programƒ±mƒ±z daha sonra eyalet ba≈ükentinin olduƒüunu bildirir. Dover ve programƒ±n depoladƒ±ƒüƒ± eyalet ba≈ükentinin kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdiƒüine e≈üit olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için bir if ifadesi kullanƒ±r.

Dover< girdiƒüimizde /code>, if deyimi Doƒüru olarak deƒüerlendirildi, bu nedenle programƒ±mƒ±z konsola Haklƒ±sƒ±nƒ±z! mesajƒ±nƒ± yazdƒ±rdƒ±. Denver’a girdiƒüimizde ifademiz False olarak deƒüerlendirildi, bu nedenle programƒ±mƒ±z kodu else print deyiminde çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±.

Bunun için kullanƒ±lan en yaygƒ±n y√∂ntem dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±r, deƒüi≈ükenleri deƒüerlerine g√∂re kar≈üƒ±la≈ütƒ±ran == ve != operat√∂rlerini kullanmaktƒ±r. Ancak, nesne kimliklerine g√∂re iki nesne √∂rneƒüinin aynƒ± olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak istiyorsanƒ±z, bunun yerine is ve is not √∂ƒüelerini kullanmak isteyebilirsiniz.

< p>== ve is (ve != ve is not) arasƒ±ndaki fark, dur. >== kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂ru iki deƒüi≈ükeni gerçek deƒüerlerine g√∂re kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±r ve is anahtar kelimesi iki deƒüi≈ükeni nesne kimliklerine g√∂re kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±r.

Bir örnek verelim.Diyelim ki iki kullanıcının puanları bir dizge olarak depolanmış durumda ve bunların en doğru olup olmadığını görmek istiyoruz. Bunu aşağıdaki kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Yukarƒ±daki kodda == operat√∂runu de kullanabilirdik.Ancak bunun yerine is operat√∂runu kullandƒ±k çunku daha az bellek kullanƒ±r ve biz iki nesneyi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için gerekli.

player_one_score, player_two_score ifadesi, player_one_score ve player_two_score değişkenlerinin her ikisi de olduğundan, programımızda True olarak değerlendirilir. code> aynı nesne kimliklerine sahip. Bu kimlikleri id anahtar sözcuğunu kullanarak kontrol edebiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Görduğunuz gibi, nesnelerimiz aynıdır ve bu nedenle is operatöru True olarak değerlendirilir. Genellikle, dizeler ve sayılar gibi değişmez veri turlerini ve nesneleri karşılaştırırken == kullanmalısınız.

Python Diğer Karşılaştırma Operatörleri

Ayrƒ±ca, Python’u kullanarak dizeleri s√∂zluk sƒ±rasƒ±na g√∂re kar≈üƒ±la≈ütƒ±rabilirsiniz. S√∂zlukbilimsel sƒ±ralama, harfleri bile≈üen harflerinin alfabetik sƒ±rasƒ±na g√∂re sƒ±ralamayƒ± ifade eder. Bunu yapmak için Python tarafƒ±ndan sunulan diƒüer kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂rlerini kullanabiliriz. Bunlar a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

  • < ‚Äì Daha az
  • > ‚Äì Buyuktur
  • <= ‚Äì Kuçuk veya e≈üit
  • >= ‚Äì Buyuktur veya e≈üittir

Diyelim ki iki öğrenci adını alan ve adı alfabede ilk sırada gelen bir ileti dönduren bir program oluşturuyorduk.

Bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzu parçalayalƒ±m. ƒ∞lk iki satƒ±rda √∂ƒürenci isimlerimizi saklayan iki deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz. Bu durumda, bu isimler Penny ve Paul’dur.

Ardƒ±ndan, s√∂zluk sƒ±rasƒ±na g√∂re Penny’nin adƒ±nƒ±n Paul’un adƒ±ndan √∂nce gelip gelmediƒüini belirlemek için buyuktur operat√∂runu kullanan bir if ifadesi olu≈ütururuz. Doƒüru olarak deƒüerlendirir, konsola Penny’nin alfabede Paul’den √∂nce geldiƒüini s√∂yleyen bir mesaj yazdƒ±rƒ±lƒ±r.

Ayrƒ±ca, daha azƒ±nƒ± kullanan bir elif ifadesi olu≈ütururuz. operat√∂ru, Penny’nin adƒ±nƒ±n alfabede Paul’un adƒ±ndan √∂nce gelip gelmediƒüini belirler. Bu Doƒüru olarak deƒüerlendirilirse, konsola kullanƒ±cƒ±ya Paul’un alfabede Penny’den √∂nce geldiƒüini s√∂yleyen bir mesaj yazdƒ±rƒ±lƒ±r.

Bu durumda, Paul’un adƒ± alfabede Penny’den √∂nce gelir, bu nedenle elif bloƒüumuzdaki kod doƒüru olarak deƒüerlendirilir ve Paul mesajƒ±, Penny’den √∂nce gelir. alfabe. konsol.

Sonuç

ƒ∞ki dizeyi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak Python’un √∂nemli bir √∂zelliƒüidir. √ñrneƒüin, bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n girdiƒüi ≈üifreyi kendi hesabƒ± için belirlediƒüi ≈üifreyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmasƒ± gereken bir giri≈ü formu olu≈üturuyor olabilirsiniz.

Python’da dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için Python kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma operat√∂rleri kullanƒ±labilir. Bu operat√∂rler ≈üunlardƒ±r: e≈üittir (==), e≈üit deƒüil (!=), buyuktur (>), kuçuktur ( <), kuçuk veya e≈üit (<=) ve buyuk veya e≈üit (>=). Bu eƒüitici, dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak için bu operat√∂rlerin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini ara≈ütƒ±rdƒ± ve Python’da birkaç dize kar≈üƒ±la≈ütƒ±rma √∂rneƒüini inceledi.

Artƒ±k bir profesyonel gibi Python’da dizeleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method