Python yorumu

Python yorumu, yorumlayƒ±cƒ± tarafƒ±ndan yurutulmeyen bir programdaki metin satƒ±rƒ±dƒ±r. Yorumlar, sorunlarƒ± belirlemek ve kodu a烱klamak için hata ayƒ±klama sƒ±rasƒ±nda kullanƒ±lƒ±r. Yorumlar bir kare karakterle (#) ba≈ülar.

Yorumlar, Python’un çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± istemediƒüiniz notlarƒ± veya kodu belirtir. √ñrneƒüin, saatlerce suren karma≈üƒ±k bir prosedur yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± varsayalƒ±m. Yolu kaybetmemek için her bir kod satƒ±rƒ±nƒ±n ne yaptƒ±ƒüƒ±nƒ± takip etmek için birkaç yorum yazmak isteyebilirsiniz.

Yorum yazmak birkaç nedenden dolayƒ± yararlƒ±dƒ±r. Buyuk bir Python programƒ±yla çalƒ±≈üƒ±yorsanƒ±z, yorum yapmak neler olup bittiƒüini takip etmenize yardƒ±mcƒ± olabilir. Yorum yapmak ayrƒ±ca ekip uyelerinin ortak bir projede herkesin birbirinin çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± anlamasƒ±nƒ± saƒülar.

Her geliştirici sonunda kod yazarken yorum eklemesi gereken bir durumla karşılaşır.

Ama nasƒ±l olur? Python’da kod hakkƒ±nda yorum yapar mƒ±sƒ±nƒ±z? Diƒüer tum programlama dilleri gibi Python da yorum yapmayƒ± destekler. Bu kƒ±lavuzda, Python’da yorum yazmak hakkƒ±nda konu≈üacaƒüƒ±z.

Python Yorumu Nedir?

Python yorumu, bir programda görunen ancak program tarafından yurutulmez. Bir hashtag (#) kullanarak bir yorum bildirebilirsiniz. Yorumlar yeni bir satırda veya mevcut bir kod satırının sonunda görunebilir.

Yorumlar, kodun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± a烱klamak ve test amacƒ±yla kullanƒ±lƒ±r.

ƒ∞≈üte bir √∂rnek Python’da tek satƒ±rlƒ±k bir yorum:

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

# hash’i g√∂rebilirsiniz. i≈üareti bizim yorumumuzu ifade eder. Yorum metnimizi ve # i≈üaretini bir bo≈ülukla ayƒ±rdƒ±k. Bu gerekli deƒüildir ancak her yorumun okunmasƒ±nƒ± kolayla≈ütƒ±rƒ±r.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda bu satƒ±r derleyici tarafƒ±ndan yok sayƒ±lƒ±r. Yorumlar insanlar tarafƒ±ndan okunmalƒ±dƒ±r. Bunlar bir programƒ±n çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lmasƒ± için deƒüildir.

Yorumlar, yorumun atƒ±fta bulunduƒüu kodla aynƒ± girinti duzeyinde eklenmelidir. √ñrneƒüin, bir if deyimi içindeki bir kod satƒ±rƒ± hakkƒ±nda yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± varsayalƒ±m. Yorumunuzu kodunuzla yaptƒ±ƒüƒ±nƒ±z gibi girintilersiniz.

Python Yorum Örneği

Diyelim ki bir for d√∂ngusu yazƒ±yorsunuz ve bunun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± kendinize hatƒ±rlatmak istiyorsunuz. birkaç yorum. Daha sonra kodunuza bakmak için geri d√∂nduƒüunuzde, notlarƒ±nƒ±zƒ± okuyabileceksiniz.

Bir Python for döngusunde , şuna benzeyen yorumlarınız olabilir:

Yorumlarımız, kodumuzun amacını anlamamıza ve neler olup bittiğini takip etmemize yardımcı olur.

Bir √∂rnek kullanalƒ±m. girinti yapƒ±sƒ±nƒ± g√∂stermek için Python’daki yorumlarƒ±n e. A≈üaƒüƒ±daki √∂rnekte, programƒ±mƒ±z iki Python dizisi arasƒ±nda geçi≈ü yapar ve her √∂ƒürenciye bir geçti veya kaldƒ± verir onlarƒ±n testi için. Ba≈üarƒ±lƒ± ve ba≈üarƒ±sƒ±z √∂ƒürenciler, bir √∂ƒürenciye g√∂re belirlenir; sƒ±navlarƒ±ndaki sayƒ±sal puan:

Bu program, √∂ƒürencilerin ve notlarƒ±nƒ±n bir listesini alƒ±r. Ardƒ±ndan, programƒ±mƒ±z √∂ƒürenci listesinde dola≈üƒ±yor. Her √∂ƒürencinin sƒ±navƒ±nƒ± geçip geçmediƒüini kontrol ederiz.

Yukarıdaki örnekte, bahsettiğimiz satırla aynı girinti duzeyinde yorum yaptığımızı görebilirsiniz. Örneğin, Python if ifademizi tartışırken, kodumuzun yanı sıra yorumumuzu da girintili hale getirdik.

Bu tek satƒ±rlƒ±k yorumlarƒ± yazarak, programƒ±mƒ±z hem kodu yazan ki≈üi için daha okunabilir hale gelir. okumak için programƒ±mƒ±za bakƒ±n.

Python Inline Yorumlar

Python Inline yorumlar, kod yazƒ±ldƒ±ktan sonra aynƒ± satƒ±ra yazƒ±lƒ±r.Inline yorumlar amacƒ± a烱klamalƒ±dƒ±r. bir kod satƒ±rƒ± veya nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± hakkƒ±nda.

Satƒ±r içi yorumun s√∂zdizimi ≈ü√∂yledir:

Satƒ±r içi yorumlar, kodun karma≈üƒ±k kƒ±sƒ±mlarƒ±nƒ± a烱klamanƒ±z gerektiƒüinde yararlƒ±dƒ±r. Gelecekte belirli bir kod satƒ±rƒ±nƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± unutun.

Satƒ±r içi yorumlar, bir ekip içinde çalƒ±≈üƒ±yor ve herkesin belirli bir satƒ±rƒ± anladƒ±ƒüƒ±ndan emin olmasƒ± gerekiyor.

Diƒüer yorum turlerinin aksine, satƒ±r içi yorumlarƒ± yalnƒ±zca ara sƒ±ra kullanƒ±n. Bunun nedeni, çok fazla satƒ±r içi yorumun bir programƒ± okumayƒ± zorla≈ütƒ±rmasƒ±dƒ±r.

Python Çok Satırlı Yorumlar

Python çok satƒ±rlƒ± yorumlar veya Python blok yorumlarƒ±, daha karma≈üƒ±k olan veya amacƒ± olan kodu a烱klar. hemen belli olmaz. √ñrneƒüin, harici bir kitaplƒ±k kullanan benzersiz bir i≈ülevi a烱klamak için bir blok yorum kullanabilirsiniz.

Blok yorumlar Python’da çok satƒ±rlƒ± yorumlardƒ±r ve bunlarƒ±n altƒ±ndaki kodun bir kƒ±smƒ± veya tamamƒ± için geçerlidir. Diƒüer yorumlar gibi, blok yorumlarƒ± da yorumun tartƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± kodla aynƒ± seviyede girintilidir.

Çok Satırlı Yorum Örneği

ƒ∞≈üte, çok satƒ±rlƒ± bir dize √∂rneƒüi a烱klanmaktadƒ±r. a Python sort() i≈ülevi:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Yorumumuz birden çok satƒ±ra yayƒ±lƒ±yor ve altƒ±na yazƒ±lan kodun amacƒ±nƒ± a烱klƒ±yor.

Bazƒ± geli≈ütiriciler bu kodu anlayabilirken, diƒüer programcƒ±larƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± veya neden yazƒ±ldƒ±ƒüƒ± konusunda kafalarƒ± karƒ±≈üabilir.Blok yorum kullanmak a烱klamanƒ±n harika bir yoludur. Tum bir prosedur. Blok yorumlarƒ±, amacƒ± geli≈ütirici için hemen a烱k olmayan diƒüer kodlarƒ± a烱klamak için kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Sonuç

Python’da b√∂yle yorum yaparsƒ±nƒ±z! , programlarƒ±nƒ±zƒ± kendiniz de dahil olmak uzere herkes için daha okunabilir hale getirebilirsiniz.

ƒ∞yi yazƒ±lmƒ±≈ü yorumlar, ilerledikçe kodunuzu takip etmenize yardƒ±mcƒ± olabilir. Y√∂nlendirilebilecek bir kayƒ±t tutmanƒ±za izin verir. daha sonra kodunuzu anlamakta guçluk çekiyorsanƒ±z daha sonraya d√∂nun.

Bir meydan okumaya hazƒ±r mƒ±sƒ±nƒ±z? Programlarƒ±nƒ±zdan birinin ustune bir blok yorum yazƒ±n. Bu yorum ≈üunlarƒ± içermelidir:

Kodunuzu çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± deneyin. Yorumdan dolayƒ± programƒ±nƒ±z çalƒ±≈ümƒ±yorsa hata yapmƒ±≈üsƒ±nƒ±z demektir. Programƒ±nƒ±z normal çalƒ±≈üƒ±yorsa, tebrikler! Ba≈üarƒ±lƒ± bir ≈üekilde bir yorum yazdƒ±nƒ±z.

Bu eƒüitimde, Python’da nasƒ±l yorum yazƒ±lacaƒüƒ±nƒ±, satƒ±r içi yorumlarƒ± ve yorumlarƒ± nasƒ±l engelleyeceƒüinizi ara≈ütƒ±rdƒ±k. Ayrƒ±ca bazƒ± geli≈ütiricilerin test için nasƒ±l yorum yazdƒ±ƒüƒ±nƒ± da tartƒ±≈ütƒ±k. Artƒ±k bir Python uzmanƒ± gibi yorum yazabilirsiniz!

Python programlama dilinde uzmanla≈ümak mƒ± istiyorsunuz? En populer Python kurslarƒ±, kitaplarƒ± ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ±yla ilgili destek için kapsamlƒ± Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method