Python dosya olup olmadığını kontrol edin

Python işlevleri ve meth

Python os.path.isdir() yöntemi, bir dizinin olup olmadığını kontrol eder. os.path.isfile() bir dosyanın var olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntemlerin her ikisi de Python işletim sistemi kitaplığının bir parçasıdır.

Belirli bir dosyanın veya dizinin var olup olmadığını kontrol etmenin Python'da birkaç kullanımı vardır. İşletim sistemi modülü, belirli bir dosya veya dizinin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanabileceğiniz üç yöntem içerir: isfile(), isdir() ve exists()< /em>.

Bu kılavuzda, isfile(), isdir() ve exists() yöntemleri. Nasıl çalıştıklarını göstermek için bu yöntemlerin her birinin uygulama halindeki birkaç örneğini inceleyeceğiz.
İS Yenileyici

Python'un yerleşik os modülü kodunuzdaki işletim sistemi işlevlerine erişmenizi sağlar.

Os bir Python modülüdür, yani kullanmadan önce modülü kodumuza aktarmamız gerekir. Belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadığını kontrol etmek için yalnızca modülün yol noktası işlevlerini kullanacağız. Bu nedenle, yalnızca os.path modülünü içe aktarmamız gerekiyor.

Bunu Python import ifadesini:

os.path'i içe aktarPython Dosyayı Kontrol Et Var

os.path.isfile() yöntemi, Python'da bir dosyanın olup olmadığını kontrol eder. os.path.isfile(), dosyanın bulunup bulunamayacağına bağlı olarak True veya False değerini döndürür. Bağımsız değişken olarak bir dizin belirtirseniz bu yöntem False döndürür.

isfile() yönteminin sözdizimi burada:

katılımcıların %81'i bir eğitim kampına katıldıktan sonra teknik iş beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugün bir eğitim kampı ile eşleştirin.

Ortalama bir eğitim kampı mezunu, bir eğitim kampına başlamaktan ilk işini bulmaya kadar, kariyer geçişinde altı aydan daha az zaman harcadı.

isfile() bir argümanı kabul ediyor. : varlığını doğrulamak istediğiniz dosyanın adı. “yol” yukarıdaki örnekte dosya yolunu temsil eder. Python'da bir dosyanın olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğinizi göstermek için bir örnek üzerinden gidelim.


Dosyanın Var Olup Olmadığını Kontrol Edin Python Örneği

Diyelim ki yerel bir çiftlik için avokado verimi verilerini analiz eden bir program oluşturuyoruz. analiz edilen verilerimizi depolayabileceğimiz işlenmiş bir dosyamız olup olmadığını kontrol etmek için. Dosya yoksa, onu oluşturmamız gerekecek.

İşlenen dosyamız olarak adlandırılmalıdır. /final_data.csv. Bu dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

 import os os.path.isfile('./final_data.csv')

Dosya yolumuz varsa, kodumuz Python boole değeri True. Mevcut bir dosya yoksa (ve dolayısıyla mevcut dosya yolu yoksa), kodumuz False döndürür.

isfile( ) ben thod yalnızca dosyalar için çalışır; dizinler için çalışmaz. Bir dizinin var olup olmadığını kontrol etmek için isfile() kullanırsanız, yöntem False döndürür. İşte bir dizinin var olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan bir isfile() örneği:

import os os.path.isfile('./final_data_folder')

Kodumuz şunu döndürür: False.
Python Check if Directory Exists

Python os.path.isdir() yöntemi bir dizinin olup olmadığını kontrol eder. Var olmayan bir dosyanın veya dizinin yolunu belirtirseniz False döndürür. Bir dizin varsa, isdir(), True değerini döndürür.

İşte isdir() yönteminin sözdizimi:

os.path.isdir(dizin)

isdir() yöntemi tek bir argüman alır : varlığını doğrulamak istediğiniz dizin. 

Dizin Varsa Python Örneği

Diyelim ki final_data_folder klasörünün var olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz. Avokado veri analiz programımız tarafından işlenen verileri depolamak için bu dizini kullanmayı planlıyoruz.

Bu dizinin var olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

import os.path.isdir('./final_data_folder')

Dizinimiz mevcut, dolayısıyla programımız geri dönüyor True.

Bir dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için isdir() kullanmayı denerseniz, yöntem False değerini döndürür. . Bu, isfile() yönteminin dizinlere nasıl yanıt verdiğine benzer.

Python'da Belirli Bir Dosya veya Dizinin Olup Olmadığını Kontrol Etme

Python'da, isfile() işlevini kullanarak belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. sırasıyla ve isdir() yöntemleri.

Ancak, belirli bir dizinin var olup olmadığını kontrol etmek için isfile() kullanırsanız, yöntem False döndürür. Aynı şekilde, belirli bir dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için if isdir() kullanırsanız, yöntem False döndürür.

Peki ya belirli bir dosyanın veya dizininin var olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız? Bu eylemi gerçekleştirmek için os.path.exists() yöntemini kullanabilirsiniz. .

./final_data_2020.csv dosyasının var olup olmadığını öğrenmek istediğinizi söyleyin. Bu dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

 
import os os.path.exists('./final_data_2020.csv')

Dosyamız var, dolayısıyla programımız True değerini döndürüyor.

"Python.Engineering hayatıma en çok ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki işi buldum!"

Venus, Rockbot'ta Yazılım Mühendisi

< p>Ayrıca, ./final_data dizininin var olup olmadığını kontrol etmek istiyorsak, bunun için de os.path.exists()'i kullanabiliriz:

os os.path.exists('./final_data') içe aktarın

Örneğimizde final_data dizinimiz var, bu nedenle kodumuz True değerini döndürür.
Sonuç

Ne zaman? Python'da çalışırken, programınızın ilerlemesine izin vermeden önce belirli dosya ve/veya dizinlerin var olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.isfile(), isdir() ve mevcut() yöntemleri bunu yapmanızı sağlar.

Aşağıdaki tablo, belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadığını belirlemek için Python'da hangi işlevi kullanmanız gerektiğini ne zaman kullanmanız gerektiğini özetler:

İşlevİşlev Neyi Belirler os.path.isfile(‘file’)dosya’ var mı?os.path.isdir(‘dizin’)‘dizin’ var mı? var mı?os.path.exists(‘dosya/dizin’)dosya/dizin’ var mı? var mı?

Bu işlevleri kullanmadan önce Python'un işletim sistemi yol noktası modülünü içe aktarmanız gerektiğini unutmayın. Bunu yapmak için aşağıdaki kodu kullanın: import os.path.

Python'u Nasıl Öğrenirim başlıklı makalemizi okuyun. Python'da ustalaşmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri nasıl edinebileceğinizle ilgili tavsiyeler için makale.

Python dosya olup olmadığını kontrol edin: StackOverflow Questions