Python dosya olup olmadığını kontrol edin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python os.path.isdir() y√∂ntemi, bir dizinin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. os.path.isfile() bir dosyanƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. Bu y√∂ntemlerin her ikisi de Python i≈ületim sistemi kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r.

Belirli bir dosyanƒ±n veya dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmenin Python’da birkaç kullanƒ±mƒ± vardƒ±r. ƒ∞≈ületim sistemi modulu, belirli bir dosya veya dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için kullanabileceƒüiniz uç y√∂ntem içerir: isfile(), isdir() ve exists()< /em>.

Bu kƒ±lavuzda, isfile(), isdir() ve exists() y√∂ntemleri. Nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±nƒ± g√∂stermek için bu y√∂ntemlerin her birinin uygulama halindeki birkaç √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

İS Yenileyici

Python’un yerle≈üik os modulu kodunuzdaki i≈ületim sistemi i≈ülevlerine eri≈ümenizi saƒülar.

Os bir Python moduludur, yani kullanmadan √∂nce modulu kodumuza aktarmamƒ±z gerekir. Belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için yalnƒ±zca modulun yol noktasƒ± i≈ülevlerini kullanacaƒüƒ±z. Bu nedenle, yalnƒ±zca os.path modulunu içe aktarmamƒ±z gerekiyor.

Bunu Python import ifadesini:

Python Dosyayı Kontrol Et Var

os.path.isfile() y√∂ntemi, Python’da bir dosyanƒ±n olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. os.path.isfile(), dosyanƒ±n bulunup bulunamayacaƒüƒ±na baƒülƒ± olarak True veya False deƒüerini d√∂ndurur. Baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈üken olarak bir dizin belirtirseniz bu y√∂ntem False d√∂ndurur.

isfile() yönteminin sözdizimi burada:

katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

isfile() bir argumanƒ± kabul ediyor. : varlƒ±ƒüƒ±nƒ± doƒürulamak istediƒüiniz dosyanƒ±n adƒ±. "yol‚" yukarƒ±daki √∂rnekte dosya yolunu temsil eder. Python’da bir dosyanƒ±n olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± nasƒ±l kontrol edebileceƒüinizi g√∂stermek için bir √∂rnek uzerinden gidelim.

Dosyanın Var Olup Olmadığını Kontrol Edin Python Örneği

Diyelim ki yerel bir çiftlik için avokado verimi verilerini analiz eden bir program olu≈üturuyoruz. analiz edilen verilerimizi depolayabileceƒüimiz i≈ülenmi≈ü bir dosyamƒ±z olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için. Dosya yoksa, onu olu≈üturmamƒ±z gerekecek.

ƒ∞≈ülenen dosyamƒ±z olarak adlandƒ±rƒ±lmalƒ±dƒ±r. /final_data.csv. Bu dosyanƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Dosya yolumuz varsa, kodumuz Python boole değeri True. Mevcut bir dosya yoksa (ve dolayısıyla mevcut dosya yolu yoksa), kodumuz False döndurur.

isfile( ) ben thod yalnƒ±zca dosyalar için çalƒ±≈üƒ±r; dizinler için çalƒ±≈ümaz. Bir dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isfile() kullanƒ±rsanƒ±z, y√∂ntem False d√∂ndurur. ƒ∞≈üte bir dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için kullanƒ±lan bir isfile() √∂rneƒüi:

Kodumuz şunu döndurur: False.

Python Check if Directory Exists

Python os.path.isdir() yöntemi bir dizinin olup olmadığını kontrol eder. Var olmayan bir dosyanın veya dizinin yolunu belirtirseniz False döndurur. Bir dizin varsa, isdir(), True değerini döndurur.

İşte isdir() yönteminin sözdizimi:

isdir() yöntemi tek bir arguman alır : varlığını doğrulamak istediğiniz dizin.

Dizin Varsa Python Örneği

Diyelim ki final_data_folder klas√∂runun var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek istiyoruz. Avokado veri analiz programƒ±mƒ±z tarafƒ±ndan i≈ülenen verileri depolamak için bu dizini kullanmayƒ± planlƒ±yoruz.

Bu dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Dizinimiz mevcut, dolayısıyla programımız geri dönuyor True.

Bir dosyanƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isdir() kullanmayƒ± denerseniz, y√∂ntem False deƒüerini d√∂ndurur. . Bu, isfile() y√∂nteminin dizinlere nasƒ±l yanƒ±t verdiƒüine benzer.

Python’da Belirli Bir Dosya veya Dizinin Olup Olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± Kontrol Etme

Python’da, isfile() i≈ülevini kullanarak belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol edebilirsiniz. sƒ±rasƒ±yla ve isdir() y√∂ntemleri.

Ancak, belirli bir dizinin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için isfile() kullanƒ±rsanƒ±z, y√∂ntem False d√∂ndurur. Aynƒ± ≈üekilde, belirli bir dosyanƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için if isdir() kullanƒ±rsanƒ±z, y√∂ntem False d√∂ndurur.

Peki ya belirli bir dosyanƒ±n veya dizininin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek istiyorsanƒ±z? Bu eylemi gerçekle≈ütirmek için os.path.exists() y√∂ntemini kullanabilirsiniz. .

./final_data_2020.csv dosyasƒ±nƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± √∂ƒürenmek istediƒüinizi s√∂yleyin. Bu dosyanƒ±n var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabilirsiniz:

Dosyamız var, dolayısıyla programımız True değerini dönduruyor.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Ayrƒ±ca, ./final_data dizininin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek istiyorsak, bunun için de os.path.exists()’i kullanabiliriz:

Örneğimizde final_data dizinimiz var, bu nedenle kodumuz True değerini döndurur.

Sonuç

Ne zaman? Python’da çalƒ±≈üƒ±rken, programƒ±nƒ±zƒ±n ilerlemesine izin vermeden √∂nce belirli dosya ve/veya dizinlerin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmek isteyebilirsiniz.isfile(), isdir() ve mevcut() y√∂ntemleri bunu yapmanƒ±zƒ± saƒülar.

A≈üaƒüƒ±daki tablo, belirli dosya veya dizinlerin var olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± belirlemek için Python’da hangi i≈ülevi kullanmanƒ±z gerektiƒüini ne zaman kullanmanƒ±z gerektiƒüini √∂zetler:

İşlevİşlev Neyi Belirler os.path.isfile(‘file’)dosya’ var mı?os.path.isdir(‘dizin’)‘dizin’ var mı? var mı?os.path.exists(‘dosya/dizin’)dosya/dizin’ var mı? var mı?

Bu i≈ülevleri kullanmadan √∂nce Python’un i≈ületim sistemi yol noktasƒ± modulunu içe aktarmanƒ±z gerektiƒüini unutmayƒ±n. Bunu yapmak için a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanƒ±n: import os.path.

Python’u Nasƒ±l √ñƒürenirim ba≈ülƒ±klƒ± makalemizi okuyun. Python’da ustala≈ümak için ihtiyaç duyduƒüunuz becerileri nasƒ±l edinebileceƒüinizle ilgili tavsiyeler için makale.