Python | Kayan nokta dizesini kontrol edin

| | | |

Yöntem # 1: isdigit() + replace() kullanımı
Bu görevi gerçekleştirmek için yukarıdaki işlevin bir kombinasyonu kullanılır ve bu nedenle. Bu 2 adımda çalışır, önce nokta değeri silinir ve dize bir rakam oluşturacak şekilde birleştirilir ve ardından doğrulanır. Dezavantajı ise, bir kayan noktalı sayı da oluşturabilen potansiyel üs değerlerini kontrol etmemesidir.


# Python3 demo kodu


code>
# Kayan nokta dizesini kontrol edin
# isdigit() + replace() kullanarak


# başlatma dizesi

test_string = "45.657"


# orijinal satırı yazdır

print ( "Orijinal dize:" + str (test_ string))


# isdigit() + replace() kullanarak
# Kayan nokta dizesini kontrol edin

< kod sınıfı = "plain"> res = test_string.replace ( ` .` , ``, 1 ). isdigit ()


# sonuç yazdır

yazdır ( "Dize olası bir kayan sayı mı?: " + str (res))

Çıktı:

Orijinal dize: 45.657 Dize olası bir kayan sayı mı?: Doğru 

Yöntem # 2: float () kullanma + istisna işleme
Bu görev, bir dizeyi kayan nokta değerine dönüştürmeye çalışan bir kayan nokta işlevi kullanılarak da gerçekleştirilebilir ve başarısızlığı, bunun olası bir kayan nokta değeri olmamasını sağlar.

< br>

# Python3 demo kodu
# Kayan nokta dizesini kontrol edin
< kod sınıfı = "yorumlar"> # kayan nokta () kullanarak


# başlatma dizesi

test_string = "45.657"


# orijinal satırı yazdır

yazdır ( "Orijinal dize:" + str (test_dize))


" yorumlar "> # float() kullanarak
# Float dizesini kontrol edin

deneyin < kod sınıfı = "düz">:

kayan (test_string)

res = True

hariç :

yazdır ( "Kayandırmazlık değil" )

res = False


# sonuç yazdır

yazdır ( "Dize olası bir kayan sayı mı?: " + str (res))

Çıktı:

Orijinal dize: 45.657 Dize olası bir kayan sayı mı?: Doğru 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method