liste nitelikleri python

| | | | | | |

Python listeleri, bir listenin değerlerinde görunen karakterlere göre ayrı listelere bölunemez. Bu, değerlerin bir listeye ayrılabileceği dizelerden farklıdır.

Eƒüer uzerinde split() y√∂ntemini kullanmayƒ± denerseniz, bir liste, "attributeerror: ‚Äòlist‚Äô hatasƒ±nƒ± alƒ±yorsunuz. nesnenin ‚Äòsplit‚Äô‚" √∂zniteliƒüi yoktur.

Bu kƒ±lavuzda, bu hatanƒ±n ne anlama geldiƒüi ve bunu neden kodunuzda bulabileceƒüiniz hakkƒ±nda konu≈üuyoruz. Ayrƒ±ca, bu hatayƒ± nasƒ±l ç√∂zeceƒüinizi anlamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olacak √∂rnek bir senaryoyu da inceliyoruz.

attributeerror: ‘list’ nesnenin ‘split’

özniteliği yok

Bu hata bize listelerde bulunmayan bir i≈ülevi kullanmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± s√∂yluyor.

split() y√∂ntemi, bir dizeyi listeye b√∂ler. Dize, ayƒ±rƒ±cƒ± karakterin g√∂runduƒüu her noktada b√∂lunur. √ñrneƒüin, bir dizeyi virgul ve bo≈üluktan (", ‚") sonra gelen tum deƒüerleri içeren bir listeye b√∂lebilirsiniz:

Kodumuz, "kekler‚" virgul ve ardƒ±ndan bir bo≈üluk bulunan yerler arasƒ±ndaki dize. Bu deƒüerler daha sonra "cake_list‚" adlƒ± listeye eklenir. Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur:

split() i≈ülemi yalnƒ±zca dizelerde çalƒ±≈üƒ±r.

Örnek Senaryo

Bir < var Bir çayevinde satƒ±lan kekler hakkƒ±nda bilgi içeren bir href="/python-csv-module/">CSV dosyasƒ±. Mu≈üterilerin içeceklerinin yanƒ±nda ne istediklerini seçebilmeleri için her pastanƒ±n adƒ±nƒ± Python kabuƒüuna yazdƒ±rmak istiyoruz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknolojilerinden daha emin hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra i≈ü olanaklarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

CSV dosyamız şuna benziyor. :

Dosyamƒ±z uç girdi içerir: biri peynirli ç√∂rekler için, biri kƒ±zarmƒ±≈ü kekler için ve biri de meyveli ekmek için. Deƒüerlerimize eri≈ümek için bu dosyayƒ± programƒ±mƒ±za okuyoruz:

Bu program " kekler.csv‚" dosya. Daha sonra, her pastanƒ±n adƒ±na eri≈üebilmemiz için her kayƒ±ttaki deƒüerleri b√∂lmek için split() y√∂ntemini kullanƒ±r.

Bir kayƒ±ttaki ilk √∂ƒüeye eri≈ümek için [0] indeksleme s√∂zdizimini kullanƒ±rƒ±z. bir pasta.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Kodumuz beklendiği gibi bir hata dönduruyor.

Çözum

split() y√∂ntemi bir listede. "cakes‚" içeriƒüini konsola yazdƒ±ralƒ±m:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuz, split() kullanarak bir listeyi birden çok listeye ayƒ±ramaz. Bunun nedeni, listelerin zaten virgulle ayrƒ±lmƒ±≈ü olmasƒ±dƒ±r. Bunun yerine listemizdeki her √∂ƒüe için split() y√∂ntemini kullanmalƒ±yƒ±z.

Bunu bir for d√∂ngusu, "cakes.csv‚" dosya:

" kek‚" deƒüi≈üken. Listedeki her dize deƒüerini ", ‚"dize modeline b√∂lmek için split() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z. Bu, pasta isimlerinin, fiyatlarƒ±nƒ±n ve vejeteryan durumunun bir listeye b√∂lunmesi gerektiƒüi anlamƒ±na gelir.

Kodumuzun son satƒ±rƒ±nda split_lines[0] kullanƒ±yoruz. her yeni listedeki ilk √∂ƒüeyi yazdƒ±rmak için Bu, her pastanƒ±n adƒ±na e≈üittir. Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rmayƒ± deneyelim:

Kodumuz ba≈üarƒ±yla bir pasta listesi yazdƒ±rƒ±yor. Bunun nedeni, bir liste ayƒ±rmamƒ±≈ü olmamƒ±zdƒ±r. Listemizde g√∂runen her dizedeki tum √∂ƒüeleri ayƒ±rmak için split() kullanƒ±rƒ±z.

Sonuç

"attributeerror: ‚Äòlist‚Äô nesnesinin √∂zniteliƒüi yok ‚Äòsplit‚Äô bir listeyi b√∂lmeye çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda hata olu≈üuyor split() y√∂ntemini kullanarak birden çok listeye ekleyin.

Bu hatayƒ± bir dizede yalnƒ±zca split() kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olarak ç√∂zersiniz. Bir dosyayƒ± bir programda okursanƒ±z, tum satƒ±rlarƒ±n listesi yerine dosyadaki her bir satƒ±rda split() kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zdan emin olun.

Artƒ±k bu yaygƒ±n Python hatasƒ±nƒ± bir profesyonel gibi ç√∂zmeye hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method