Python iddiası

Python assert anahtar s√∂zcuƒüu, bir ko≈üulun doƒüru olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± test eder. Bir ko≈üul yanlƒ±≈üsa, program isteƒüe baƒülƒ± bir mesajla duracaktƒ±r. Assert ifadeleri, kodda hata ayƒ±klamak ve hatalarƒ± i≈ülemek için kullanƒ±lƒ±r. Bir uretim ortamƒ±nda bir assert ifadesi kullanmamalƒ±sƒ±nƒ±z.

Hata ayƒ±klama, herhangi bir dilde programlamanƒ±n çok √∂nemli bir parçasƒ±dƒ±r. Python’da programlarda hata ayƒ±klarken, belirli bir ko≈üulu test etmek istediƒüiniz zamanlar olabilir. Bu ko≈üul kar≈üƒ±lanmazsa, program bir hata d√∂ndurmelidir. Bu ≈üekilde, kodunuzda neyi duzelteceƒüinizi bilirsiniz.

Python assert anahtar s√∂zcuƒüunun devreye girdiƒüi yer burasƒ±dƒ±r. Assert ifadesi Python’da belirli bir ko≈üulu test etmenizi saƒülar. Hatalarƒ± i≈ülemek için Python hata ayƒ±klamasƒ± sƒ±rasƒ±nda yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r.

Bu Python √∂ƒüreticisi, iddianƒ±n √∂nemini ve nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ke≈üfedecektir. beyanƒ± ileri surmek. Ba≈ülamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olmasƒ± için bir programda assert ifadesini kullanmanƒ±n birkaç √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Python’da Assertion

Assertion ifadesi Python’daki ko≈üullarƒ± test eder ve hatalarƒ± duzeltir daha hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde. Assert deyimiyle test ettiƒüiniz ko≈üul True olarak deƒüerlendirilirse, program çalƒ±≈ümaya devam eder. Onay False olarak deƒüerlendirilirse, program bir AssertionError (+/- isteƒüe baƒülƒ± bir mesaj) olu≈üturur.

Olumlamalar, kod çalƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda belirli ko≈üullarƒ± belirlemek ve kaldƒ±rmak için kullanƒ±lƒ±r. √ñrneƒüin, listenin deƒüerlerini deƒüi≈ütirecek bir liste uzerinde bir i≈ülem yuruttuƒüunuzu varsayalƒ±m. Liste deƒüi≈ütirilmeden √∂nce belirli ko≈üullarƒ±n kar≈üƒ±landƒ±ƒüƒ±ndan emin olmak için bir iddia kullanmak isteyebilirsiniz. Bu, listenizde doƒüru olmayabilecek deƒüi≈üiklikler yapƒ±lmasƒ±nƒ± √∂nleyecektir.

İddialar, SyntaxError

gibi program hatalarƒ±nƒ±n yerini almaz. a> veya bir NameError. Bir kod bloƒüunu test etmek istiyorsanƒ±z "‚Ķ hariç‚" daha uygun olur. Ancak kodunuzda belirli bir ko≈üulu kontrol etmek istiyorsanƒ±z, bir assert ifadesi daha yararlƒ± olabilir.

İddiaları dikkatli bir şekilde ve yalnızca hata ayıklama sırasında kullanmalısınız. Bu iki nedenden dolayı önemlidir.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i teknolojilerinden daha emin hissettiklerini belirtti. bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra i≈ü fƒ±rsatlarƒ±. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±l.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

İlk olarak, iddialar geliştiricilerin bir hatanın nedenini diğer kodu etkilemeden önce bulmasına yardımcı olur. İddialar bir programda herhangi bir hata oluşturmaz. Bir geliştiricinin kodunda bir iddia tanımlaması gerekir.

ƒ∞kincisi, Python yorumlayƒ±cƒ± kullanƒ±cƒ±larƒ± iddia ifadelerini devre dƒ±≈üƒ± bƒ±rakabilir. Bu nedenle, iddialara da guvenirseniz bir takƒ±m sorunlar ortaya 烱kabilir. hata i≈üleme için yoƒüun bir ≈üekilde ve bir kullanƒ±cƒ± bir ssertions.

Bir geli≈ütirme ortamƒ±nƒ±n dƒ±≈üƒ±ndaki verileri doƒürulamak için asla iddialarƒ± kullanmamalƒ±sƒ±nƒ±z. Bunun nedeni, iddialarƒ± devre dƒ±≈üƒ± bƒ±rakmanƒ±n programƒ±nƒ±zƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± uzerinde √∂nemli bir etkisi olabilir. ƒ∞ddialara guvenirseniz ve bunlar devre dƒ±≈üƒ± bƒ±rakƒ±lƒ±rsa, programƒ±nƒ±z beklemediƒüiniz yeni hatalar verebilir.

Python Assert İfadeleri

Bir assert ifadesi, bir ko≈üulun doƒüru olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol eder. Bir ko≈üul True olarak deƒüerlendirilirse, program çalƒ±≈ümaya devam eder. Bir ko≈üul yanlƒ±≈üsa, program AssertionError d√∂ndurur. Bu noktada program çalƒ±≈ümayƒ± durduracaktƒ±r.

Python’da assert bir anahtar kelimedir. Bu, kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±zda assert anahtar s√∂zcuƒüunu √∂zel bir renkte g√∂receƒüiniz anlamƒ±na gelir. A≈üaƒüƒ±daki s√∂z dizimini kullanƒ±r:

Burada iddianın alabileceği iki parametre şunlardır:

  • ko≈üul: test etmek istediƒüiniz ko≈üul (gerekli)
  • mesaj : assert ifadesinin yurutulmesi uzerine g√∂runtulemek istediƒüiniz mesaj (isteƒüe baƒülƒ±)

Python Örneği Assert

≈ûunu a烱klamak için bir √∂rnek kullanalƒ±m. eylemde anahtar kelimeyi belirtin. Bir √∂ƒürencinin belirli bir testi geçip geçmediƒüini hesaplayan bir program olu≈üturduƒüumuzu varsayalƒ±m. 52 veya uzeri bir not ba≈üarƒ±lƒ±, 52’den du≈üuk herhangi bir not ba≈üarƒ±sƒ±zdƒ±r.

Herhangi bir hesaplama yapmadan √∂nce programa bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n verilerini eklediƒüimizden emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde, programƒ±mƒ±z, veriler mevcut olmasa bile bir kullanƒ±cƒ±nƒ±n testi geçemediƒüini s√∂yleyebilir.

Aşağıdaki kodu kullanarak hata kontrolu oluşturabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda program a≈üaƒüƒ±daki 烱ktƒ±yƒ± d√∂ndurur:

Kodumuzun ilk satırında, öğrenci notlarının bir listesini bildiririz.

Bir için olu≈ütururuz. √ñƒürenci notlarƒ± listesinde yinelenen > d√∂ngu. Bu for d√∂ngusu, student_grades[g] != 0 ifadesi False olarak deƒüerlendirilirse bir hata olu≈üturacak bir assert ifadesi içerir. Ba≈üka bir deyi≈üle, √∂ƒürencinin notu 0 ise, program AssertionError d√∂ndurur.

Bir if ifadesi tanƒ±mlarƒ±z. Bu ifade, bir √∂ƒürenci testte 52 veya daha yuksek puan alƒ±rsa konsola bir mesaj yazdƒ±rƒ±r (Bu √∂ƒürenci geçti.). Bir √∂ƒürenci 52’den az puan alƒ±rsa farklƒ± bir mesaj g√∂runtuleriz (Bu √∂ƒürenci ba≈üarƒ±sƒ±z oldu.). Son olarak, programƒ±mƒ±z konsola Program tamamlandƒ± yazdƒ±rƒ±r.

G√∂rduƒüunuz gibi, programƒ±mƒ±z √∂ƒürenci notlarƒ±nƒ±n listesini g√∂zden geçirmeye ve sƒ±navƒ± geçip geçmediklerini hesaplamaya ba≈üladƒ±. . Ancak programƒ±mƒ±z listemizde d√∂rduncu deƒüere ula≈ütƒ±ƒüƒ±nda AssertionError ortaya 烱ktƒ±. Bunun nedeni, √∂ƒürenci notumuzun 0’a e≈üit olmasƒ±dƒ±r.

Notunu hesaplamadan önce her öğrencinin sayısal notunun mevcut olduğundan emin olmak istedik. Bir öğrencinin notu yoksa, sayısal notu yerine 0 kullanmalıyız.

Bu, bir öğrenciye yanlış not vermediğimizden emin olmamızı sağlar. Bunun nedeni, bu programın hala test aşamasında olmasıdır. Hâlâ programımızda değişiklikler yapıyoruz.

Bu bir son program olsaydı, onaylamaktan daha sağlam bir hata işleme yöntemi kullanmak isterdik. Ancak, hata ayıklama amacıyla, onaylama kabul edilebilir.

a>

Özel Hata Mesajı Ekleme

≈ûimdi diyelim ki programƒ±mƒ±za √∂zel bir hata mesajƒ± eklemek istiyoruz.Kullanƒ±cƒ±nƒ±n notu 52 ise , bir hatanƒ±n ortaya 烱kmasƒ±nƒ± istiyoruz. Bu hata √ñƒürenci notu 0 demelidir. Bu hata, programƒ±mƒ±zƒ±n hangi problemle kar≈üƒ±la≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± biz geli≈ütiriciler için netle≈ütirecektir.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Yukarƒ±daki kodumuza bir hata mesajƒ± eklemek için kullanacaƒüƒ±mƒ±z kod:

≈ûimdi programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda a≈üaƒüƒ±daki sonucu alƒ±yoruz:

Program hala AssertionError verdi. Bu sefer ek bir hata mesajı göruntuledik. kodumuzda tanımladık.Ek mesaj, geliştiricinin programlarındaki sorunları daha iyi anlamasına yardımcı olabilir, bu da daha verimli hata ayıklama.

Sonuç

Python iddiaları, daha surdurulebilir kod yazmanıza yardımcı olabilecek kullanışlı bir hata ayıklama aracıdır. Kodunuzdaki belirli koşulları test etmeyi kolaylaştırırlar.

Python iddialarƒ±nƒ± dikkatli bir ≈üekilde kullanmanƒ±zƒ± √∂neririz. Kullanƒ±cƒ±lar iddialarƒ± devre dƒ±≈üƒ± bƒ±rakabileceƒüinden, bunlarƒ± asla veri doƒürulama gibi g√∂revleri gerçekle≈ütirmek için kullanmamanƒ±zƒ± √∂neririz. ƒ∞ddialara guveniyorsanƒ±z ve bunlar devre dƒ±≈üƒ± bƒ±rakƒ±lƒ±rsa, programƒ±nƒ±z duzgun çalƒ±≈ümayabilir.

Bu kılavuz, Python assert anahtar sözcuğunun yararlılığını ve sınırlamalarını ve nasıl kullanılacağını araştırdı. Ek olarak, kullanımda olan assert anahtar kelimesine bir örnek ele aldık. Ayrıca, assert kullanarak özel hata mesajlarının nasıl tanımlanacağını da ele aldık.

Assert ifadesinin nasıl kullanılacağını bilmek, sahip olunması gereken iyi bir beceridir. Bunu öğrenmek, Python uzmanı olma yolculuğunuzda başka bir adımdır!