Python dizisi

Python dizileri, listeler gibi bir veri yapƒ±sƒ±dƒ±r. Farklƒ± veri turlerinde olabilen bir dizi nesne içerirler. Ayrƒ±ca Python dizileri yinelenebilir ve bunlarƒ± i≈ülemek için bir dizi yerle≈üik i≈üleve sahiptir.

Python, diziler gibi bir dizi yerle≈üik veri yapƒ±sƒ±na sahiptir. Diziler bize verileri depolamak ve duzenlemek için bir yol saƒülar ve bu verileri almak veya deƒüi≈ütirmek için yerle≈üik Python y√∂ntemlerini kullanabiliriz. √ñrneƒüin, saklamak istediƒüiniz √∂ƒürenci adlarƒ±ndan olu≈üan bir listeniz varsa, bunlarƒ± bir dizide saklamak isteyebilirsiniz.

Aynƒ± Python veri turu. Bu, √∂ƒürenci isimleri, çalƒ±≈üan numaralarƒ± vb. olabilir. Bunlar, ait olduƒüu ilgili veri parçalarƒ±nƒ± saklamanƒ±za izin verir. Ve aynƒ± i≈ülemi aynƒ± anda birden çok deƒüer uzerinde gerçekle≈ütirmeyi kolayla≈ütƒ±rƒ±rlar.

Bu eƒüitimde, Python’daki dizilerin temellerini ve nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±nƒ± inceleyeceƒüiz. Ayrƒ±ca, veri eklemek ve kaldƒ±rmak için listenizde çalƒ±≈ütƒ±rabileceƒüiniz birkaç yerle≈üik Python i≈ülevini ele alacaƒüƒ±z.

√ñƒüeleri Python’da bir Dizi

Programlamada, bir veri listesini depolamak için bir dizi kullanƒ±labilir. Kategorize etmek istediƒüiniz bir kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±z varsa, her kitabƒ±n ba≈ülƒ±ƒüƒ±nƒ± bir dizide saklamak isteyebilirsiniz. Bir vinil koleksiyonunuz varsa, verilerinizi bir dizide depolamak isteyebilirsiniz.

Python Dizi Sözdizimi

Python’da bir dizi bildirmek için temel s√∂zdizimi:

Bir dizi olu≈üturduk! √ñƒürenci listemizi yazdƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda 烱ktƒ±mƒ±z, belirttiƒüimiz veri içeren dizi ile aynƒ±dƒ±r:

Listedeki her √∂ƒüeye ba≈üvurulabilir veya listeye ba≈üvurulabilir bir butun olarak. Bu, dizimizdeki belirli √∂ƒüeler uzerinde i≈ülemler gerçekle≈ütirebildiƒüimiz anlamƒ±na geliyor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda kendilerini daha guvende hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Bu i≈üe yarar, çunku her deƒüer dizinin bir dizin numarasƒ± vardƒ±r ve bu numara bize √∂ƒüenin bir dizi içinde nerede olduƒüunu s√∂yler. Dizinler bir dizideki belirli bir √∂ƒüeyle ba≈ülar ve ona kar≈üƒ±lƒ±k gelir.

Yukarıda bildirdiğimiz dizi değerlerinin dizini:

"Alex‚""Bill‚"&ldquo ;Catherine‚""Andy‚""Molly‚""Rose‚"
12345
tbody>

Python Dizisi Çağırma

Her öğenin kendi dizin numarası olduğundan, dizimizdeki her öğeye erişebiliriz. Listemizi arayarak ve şöyle bir dizin numarası belirterek yapabiliriz:

Kodumuz, dizin deƒüeri iki olan √∂ƒürencinin adƒ±nƒ± d√∂ndurur. ƒ∞≈üte kodumuzun 烱ktƒ±sƒ±:

Listemizdeki √∂ƒüelere eri≈ümek için negatif indeks numaralarƒ±nƒ± da kullanabiliriz, bu da geriye doƒüru saymamƒ±zƒ± saƒülar. Uzun bir listemiz varsa (√∂rneƒüin 100 √∂ƒüe), geriye doƒüru saymak, ba≈ütan saymaktan daha kolay olabilir. ƒ∞≈üte yukarƒ±daki dizimiz için ters dizin numaralarƒ±:

< td>"Bill‚"
"Alex‚""Catherine‚""Andy‚""Molly‚""Rose‚"
-6-5-4-3 -2-1

Son √∂ƒüeden ikinciyi almak istiyorsak Python listesi için ≈üu kodu kullanƒ±rdƒ±k:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

Bir Python Dizisindeki Öğeleri Dilimleme

Python listelerimizi birden fazla deƒüer elde etmek için dilimleyebiliriz. Diyelim ki isimleri √∂ƒürenci listemizin ortasƒ±na almak istedik. Bir dilim i≈ülemi kullanarak, listedeki birden çok deƒüeri indeks numaralarƒ±na g√∂re alabiliriz. Bu deƒüerler, bir dizi indeks numarasƒ± olu≈üturularak ve onlarƒ± iki nokta ust uste kullanarak ayƒ±rarak alƒ±nacaktƒ±r.

ƒ∞≈üte Python’da bir dilim √∂rneƒüi:

Kodumuz şunu döndurur:

Elinizden geldiğince bakın, kodumuz listemizdeki 1 ile 5 dizin numaraları arasındaki her ismi döndurdu. Dilimin başladığı ilk dizin numarasının kapsayıcı olduğunu ve ikinci dizin numarasının özel olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, kodumuzun 1 dahil olmak uzere 1 ile 5 arasındaki dört değeri döndurduğu anlamına gelir.

Bir dizideki belirli bir noktadan önce tum öğeleri almak istiyorsak, şu kodu kullanabiliriz:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

Yukarƒ±da g√∂rduƒüunuz gibi kodumuz tum √∂ƒüeleri aldƒ± dizin deƒüeri 2’den √∂nce olan.

Python Dizisindeki Öğeleri Değiştirme

Listemizdeki deƒüerleri deƒüi≈ütirmek için indekslemeyi de kullanabiliriz. her √∂ƒüeye dizin deƒüerine g√∂re ba≈üvuruda bulunarak ve ona yeni bir deƒüer atayarak. A≈üaƒüƒ±daki √∂rnekte, Rose adƒ±nƒ± Amy adƒ±yla deƒüi≈ütireceƒüiz:

Listemizi yazdırdığımızda ( print(öğrenciler) kullanarak), Rose adı artık görunmeyecek , ve Amy onun yerinde olacak:

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Başladığımız dizinin aynısını ele aldık. Peki ya dizimize yeni bir öğe eklemek istersek? append() işlevi burada devreye girer. code>append() dizi işlemi, yeni bir dizi bildirmeden dizimizin sonuna bir öğe eklememize olanak tanır.

İşte bir append()< örneği John adını öğrenci listemize ekleyecek /code> işlevi:

Kodumuz şunu döndurur:

Eƒüer dizimizden √∂ƒüeleri kaldƒ±rmak için Python pop i≈ülevini kullanabiliriz. Python pop(), append() ile aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r, ancak diziden bir √∂ƒüeyi silen bir kaldƒ±rma y√∂ntemi olarak çalƒ±≈üƒ±r. Ayrƒ±ca, pop() arguman olarak bir dize yerine bir dizin numarasƒ± alƒ±r. ƒ∞≈üte bir pop() √∂rneƒüi:

Kodumuz tek tek öğeyi kaldırır dizimizden dizin değeriyle (bu, Alex adına karşılık gelir) ve şunu döndurur:

Python Dizi Yöntemleri

Python’da dizi y√∂ntemlerinin yuzeyini çizdik ve ke≈üfedilecek daha çok ≈üey var. Bilmeniz gereken temel dizi y√∂ntemleri append() ve pop()’dur, bunlar bir diziye √∂ƒüe ekleyip 烱karmanƒ±za olanak tanƒ±r. Ayrƒ±ca, tartƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi, dizilerin temel yapƒ±sƒ±nƒ± da bilmeniz gerekir.

Dizileri daha derinlemesine keşfetmek istiyorsanız, araştırmak isteyebileceğiniz ana dizi yöntemleri şunlardır:

Y√∂ntem Adƒ±A烱klama
append() Bir diziye bir öğe ekler
pop()Bir diziden bir öğe kaldırır
clear()Bir dizideki tum öğeleri kaldırır
copy()Bir dizinin bir kopyasını döndurur
count()Listedeki öğelerin sayısını döndurur
index()Belirli bir öğeyle ilk öğenin dizinini döndurur değer
insert()Belirli bir konumda diziye bir öğe ekler
ters()Dizin sƒ±rasƒ±nƒ± tersine çevirir
sort()Listeyi sıralar

Bu eƒüitimdeki Repl.it’i g√∂runtuleyin:Sonuç

Diziler, Python’da veri listeleriyle çalƒ±≈ümak için kullanabileceƒüimiz çok esnek veri yapƒ±larƒ±dƒ±r. Bu √∂ƒüreticide, birden çok deƒüeri depolamak için dizilerin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini ve bunlara nasƒ±l eri≈üildiƒüini g√∂sterdik. Dizin numaralarƒ±nƒ± kullanarak bir Python dizisinin nasƒ±l alƒ±nacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±k. Ayrƒ±ca bir dizideki √∂ƒüelerin nasƒ±l deƒüi≈ütirileceƒüini de ele aldƒ±k.

append() ve pop() fonksiyonlar. Artƒ±k Python’da bir dizi kullanmanƒ±z gerekebilecek çe≈üitli durumlara hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method