Python | Belirli dizine alt dize ekle

| | | | |

Yöntem # 1: Liste Dilimlemeyi Kullanma

Bu görev Liste Dilimleme kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunu yaparken, hedef konumda bölerek ve ardından ortadaki hedef alt dizeyi ekledikten sonra yeniden birleştirerek listeyi ikiye böleriz.


# Python3 demo kodu

# Belirli bir dizine bir alt dize ekleyin
# liste dilimlemeyi kullanarak


# başlatma dizesi

test_string = `geeksgeeks`


# add_string başlatılıyor

add_string = "for"


#orijinal dizeleri yazdır

yazdır ( "Orijinal dize: " + test_string)


# satır ekle

yazdır ( "Ekle dizesi:" + add_string)


# initialization N

N = 5


# liste dilimlemeyi kullanma
# Ekle belirli bir dizindeki bir alt dize

res = test_string [: N] + add_string + test_string [N:]


# yazdırma sonucu

yazdır ( "Ekleme gerçekleştirildikten sonraki dize:" + str (res) )

Çıktı:

Orijinal dize: geeksgeeks Ekleme dizesi: için Ekleme sonrası dize: pythonengineering 

Yöntem # 2: join() + list() + insert()

Bir başka olası hack kullanımı sonraki problem için yapılabilecek şey, dizgiyi bir listeye dönüştürmek ve dizgiyi belirli bir konuma eklemek ve ardından birleştirmeyi yapmaktır.


# Python3 demo kodu
# Belirli bir dizine bir alt dize ekleyin
# birleştirme ( ) + liste () + ekleme () kullanarak


# dize başlatılıyor

test_string = `geeksgeeks`


# add_string başlatılıyor

add_string = "for"


# orijinal satırı yazdır

print ( "Orijinal dize:" + test_string)


# satırı yazdır

print ( "Ekle dizesi:" + add_string)


# başlatma N

N = 5


# birleştirme () + liste () + ekleme () kullanarak
# Belirli bir dizine bir alt dize ekleyin

res = liste (test_string)

res.insert (N, add_string)

res = `` .join (res)


# yazdırma sonucu

yazdır ( "Ekleme gerçekleştirildikten sonraki dize:" + str (res))

Çıkış:

Orijinal dize: geeksgeeks Ekleme dizesi: için Ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonraki dize: pythonengi sinirli 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method