Python mutlak değer

Python abs() y√∂ntemi, bir sayƒ±nƒ±n mutlak deƒüerini d√∂ndurur. Bir sayƒ±nƒ±n mutlak deƒüeri, sayƒ±nƒ±n 0’a olan uzaklƒ±ƒüƒ±dƒ±r. Bu, herhangi bir negatif sayƒ±yƒ± pozitif yapar, pozitif sayƒ±lar ise etkilenmez. √ñrneƒüin abs(-9) 9, abs(2) ise 2 d√∂ndurur.

Mutlak değer, sayı doğrusunda bir sayı ile 0 arasındaki mesafedir. Bu değerler bir dizi matematiksel denklemde faydalıdır. Örneğin, uzaklık hesaplamalarında mutlak değerler kullanılır.

ƒ∞≈üte burada yerle≈üik abs() i≈ülevi devreye girer. abs() y√∂ntemi, belirli bir sayƒ±nƒ±n mutlak deƒüerini hesaplamak için kullanƒ±labilir.

Bu √∂ƒüreticide, Python’da abs() y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Ayrƒ±ca, i≈ülevi çalƒ±≈üƒ±rken g√∂steren birkaç √∂rneƒüi de inceleyeceƒüiz.

Python’da Mutlak Deƒüer: Bir A烱klama

Matematikte mutlak değer, bir sayının kendisinden ne kadar uzakta olduğunu ifade eder. sayı doğrusunda sıfır. Bir sayının pozitif veya negatif olmasına bakılmaksızın, o sayının mutlak değeri her zaman pozitif olacaktır.

√ñrneƒüin, 5’in mutlak deƒüeri 5’tir.< /em> -5’in mutlak deƒüeri de 5’dir. Durum b√∂yledir çunku hem 5 hem de -5 sayƒ± doƒürusunda be≈ü bo≈üluk √∂tededir. Bunun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂steren √∂rnek bir sayƒ± satƒ±rƒ±:

< td>-4
-5-3-2-11 2345

-5 sıfırdan 5 boşluktur ve 5 ayrıca sıfırdan 5 boşluktur.

Mutlak deƒüer hem matematikte hem de fizikte √∂nemli bir kavramdƒ±r ve bu alanlarda çok çe≈üitli uygulamalarƒ± vardƒ±r. Mutlak deƒüerler, veri analizinde de sƒ±klƒ±kla kullanƒ±lƒ±r.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python abs () yöntemi bir sayının mutlak değerini hesaplar. abs() yöntemi bir parametre alır: mutlak değerini hesaplamak istediğiniz sayı.

İşte abs() yöntem:

abs() yöntem, yöntemden ilettiğiniz değere bağlı olarak bir kayan noktalı sayı veya bir tam sayı döndurur:

  • -9, 9 d√∂ndurur.
  • -2.2, 2.2 d√∂ndurur.

Kayan nokta deƒüeri 2.2’dir ve sayƒ±da g√∂runen nokta ile g√∂sterilir. abs() hem tam sayƒ±larƒ± hem de kayan noktalarƒ± kabul ettiƒüinden, bu y√∂ntemi kullanmak için sayƒ±sal d√∂nu≈üturme gerekmez.

abs() sƒ±fƒ±r deƒüerlerle ve pozitif sayƒ±larla (kayan sayƒ±lar dahil) çalƒ±≈üƒ±r ve tam sayƒ±lar). Ancak, abs() i≈ülevi, i≈ülev aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla ba≈ülangƒ±çta ayrƒ±≈ütƒ±rƒ±lan deƒüerle aynƒ± deƒüeri d√∂ndurur. Bu pozitif sayƒ±lardƒ±r ve sƒ±fƒ±r deƒüerleri negatif sayƒ±lar deƒüildir.

abs() y√∂nteminin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂stermek için bir √∂rnek kullanalƒ±m.

Python abs() Yöntem Örneği

Diyelim ki yerel polis departmanƒ± için çalƒ±≈üƒ±yorsunuz. Belirli bir yoldaki suruculerin a≈üƒ±rƒ± hƒ±z cezasƒ± alƒ±p almayacaƒüƒ±nƒ± hesaplayan bir uygulama geli≈ütirmenizi istiyorlar. Bu yolda suruculerin ortalama bir surucu ile aynƒ± hƒ±zda gitmesi gerekiyor.

Emniyet, yolda bir dizi kaza olduƒüu için insanlarƒ±n bu sƒ±nƒ±rƒ± a≈ümasƒ±nƒ± istemiyor. Kazalarƒ±n çoƒüu, suruculer arasƒ±ndaki a≈üƒ±rƒ± hƒ±z deƒüi≈ükenliƒüinden kaynaklanƒ±yordu.

Ortalama bir surucuden saatte 10 milden (yaklaşık 16 km) (yaklaşık 16 km/s) daha hızlı veya daha yavaş surmek tehlike arz ediyor . Bu sınırı aşan suruculere bir bilet verilmelidir.

Hızı Değerlendirmek

Surucunun hƒ±zlarƒ±na g√∂re bilet alƒ±p almayacaƒüƒ±nƒ± belirlemek için bir program olu≈üturacaƒüƒ±z:

Kodumuz şu değeri döndurur: 12.

Kodun ilk satırında bir Python değişkeni bildirdik. Bu değişken, bu durumda 50 mil (yaklaşık 80 km/sa) olan yoldaki arabaların ortalama hızını saklar. Ardından, belirli bir surucunun mevcut hızını depolayan bir değişken tanımladık—38 mil (yaklaşık 61 mil) km/h) bu durumda.

Bir sonraki satƒ±rda farkƒ± hesapladƒ±k belirli suruculer‚Äô mevcut hƒ±z ve yoldaki arabalarƒ±n ortalama hƒ±zƒ±. Daha sonra bu deƒüeri aldƒ±k ve mutlak deƒüeri elde etmek için abs() y√∂ntemini kullandƒ±k.

Teknik olarak, surucunun hƒ±zƒ± ile ortalama hƒ±zƒ± arasƒ±ndaki fark -12’dir. mil (yakla≈üƒ±k 19 km/s). Ancak, yalnƒ±zca belirli bir surucunun hƒ±zƒ± ile yoldaki arabalarƒ±n ortalama hƒ±zƒ± arasƒ±ndaki farkƒ± bilmek istedik. Deƒüerimizi mutlak bir deƒüere d√∂nu≈üturmek için abs() kullandƒ±k ve programƒ±mƒ±z 12 d√∂ndurdu.

Mesaj Göruntuleme

Programƒ±mƒ±zƒ±n g√∂runtulemesini istiyoruz. bir surucu bilet alacaksa bir mesaj. Bunu yapmak için, son programƒ±mƒ±zƒ±n sonuna bir Python if ifadesi ekleyebiliriz‚"

√ñnce, biz surucunun hƒ±z farkƒ±nƒ± konsola yazdƒ±rƒ±n. Ardƒ±ndan, surucunun hƒ±z sƒ±nƒ±rƒ±nƒ± a≈üƒ±p a≈ümadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüerlendirmek için bir if ifadesi kullanƒ±rƒ±z. Surucunun hƒ±z sƒ±nƒ±rƒ±nƒ± a≈ümasƒ±na veya hƒ±z sƒ±nƒ±rƒ±nƒ± a≈ümasƒ±na baƒülƒ± olarak farklƒ± bir Python print deyimi yurutulur.

Mutlak Değer Python: Uzaklık Hesaplamaları

Mutlak değerler uzaklık hesaplamalarında yaygın olarak kullanılır.

Diyelim ki deniyoruz. evimizden 20 mil (yaklaşık 32 km) uzakta bir yere seyahat etmek. Yanlışlıkla 31 mil seyahat ediyoruz.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

< p>Hedefimize ula≈üana kadar kaç mil kaldƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± bilmek isteseydik, elimizde negatif bir sayƒ± olurdu. Bu negatif sayƒ±yƒ± pozitife çevirmek için abs()< kullanabiliriz. /em>.

Python’da abs() i≈ülevini kullanan bir √∂rneƒüin kodu:

Kodumuz şunu döndurur: 11.< /p>

abs() belirtmemi≈ü olsaydƒ±k, programƒ±mƒ±z -11 d√∂ndururdu çunku 20 ile 31 arasƒ±ndaki fark -11’dir. abs() kullandƒ±k, programƒ±mƒ±z mutlak bir deƒüer d√∂ndurdu.

Sonuç

Python’daki abs() y√∂ntemi, konu≈ümak için kullanƒ±lƒ±r rt bir kayan noktalƒ± sayƒ± veya bir tam sayƒ±yƒ± mutlak bir deƒüere d√∂nu≈üturun. Bu, √∂zellikle iki deƒüer arasƒ±ndaki farkƒ± bilmek istediƒüinizde kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Bu √∂ƒüreticide, iki √∂rnekle Python’da abs()’in nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ara≈ütƒ±rdƒ±k.

Python bilginizi geli≈ütirmek ister misiniz? Tam Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuza g√∂z atƒ±n. Bu kƒ±lavuzda, Python’u nasƒ±l √∂ƒüreneceƒüiniz konusunda tavsiyeler ve bakƒ±lacak en iyi √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini bulacaksƒ±nƒ±z.