PHP Zip_entry_name () işlevi

| | | | | | | | | | | | | | | |
Sözdizimi:
dize zip_entry_name ($zip_entry)
Parametreler:Bu işlev bir parametre alır, $zip_entry, gereklidir. Zip kaydı kaynağını belirtmek için kullanılır.Dönüş değeri:Başarı durumunda zip arşiv kaydının adını döndürür.Hatalar ve istisnalar:
 • Zip_entry_name(), zip arşiv adını döndürür yalnızca başarılı olduğunda, aksi takdirde bir PHP uyarısı döndürür.
 • zip_entry_name() işlevi, zip geçersizse ER_OPEN döndürür.
 • zip_entry_name() işlevi, aşağıdaki durumlarda bir ER_NOZIP hatası döndürür: zip arşivi boş.
Aşağıdaki programlar PHP`deki zip_entry_name() işlevini göstermektedir:Program 1: Article.zip adlı bir zip dosyasının aşağıdaki dosyayı içerdiğini varsayalım:
content.xlsx
// Zip dosyasını aç$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip " );
// Zip arşivini oku $ zip_entry = zip_read ( $zip_handle );
// Zip`i oku arşiv adı $file = zip_entry_name ( $zip_entry ); eko ( "Dosya Adı:" . $file );
// Zip arşivini kapatınzip_close ( $zip_handle ); ?>
Çıktı:
Dosya Adı: makale / içerik.xlsx
Program 2: Bir zip dosyası makalesi olduğunu varsayalım. zip aşağıdaki dosya ve dizinleri içerir:

Dizin: img
 • engineerforengineer.png
 • engineerforengineer1.png
 • content.xlsx< br>gfg.pdf
  image.jpeg
  // Zip dosyasını açın$zip_handle = zip_open ( "C: /xampp/htdocs/article.zip" ); if ( is_resource ( $zip_handle )) { while ( $zip_entry = zip_read ( $zip_handle )) { $file = zip_entry_name ( $zip_entry ); // Zip arşiv girdisinin dosya adını kontrol edin $file_name = zip_entry_name ( $zip_entry ); eko ( "Dosya Adı:" . $file_name . " < br > " ); }
  // zip arşivini kapat zip_close ( $zip_handle ); }
  else echo ( "Zip arşivi okunamıyor . " ); ?>
  Çıktı:
  Dosya Adı: makale / içerik.xlsx Dosya Adı: makale / gfg.pdf Dosya Adı: makale / image.jpeg Dosya Adı: makale / img / Dosya Adı: makale / img / mühendisforengineer.png Dosya Adı: makale / img / mühendisforengineer1.png
  İlgili Makaleler:
  • PHP | Zip_read() işlevi
  • PHP | Zip_close() işlevi
  • PHP | Zip_entry_close() İşlev
  • PHP | Zip_entry_compressedsize() işlevi
  Bağlantı: http://php.net/manual/en/function.zip-entry-name.php