PHP Zip_entry_close () işlevi

| | | | | | | | | | | | |
Sözdizimi:
bool zip_entry_close ($zip_entry)
Parametreler:zip_entry_close() işlevi bir $zip_entry parametresi alır. Bu gerekli bir parametredir ve zip yazma kaynağını belirtir.Dönüş Değeri:Başarı durumunda true veya başarısızlık durumunda False döndürür.Hatalar ve istisnalar:
  • zip kapatılacak arşiv önce PHP zip_entry_open() işleviyle açılmalıdır, aksi takdirde PHP zip_entry_close() işlevi bir PHP uyarısı verir.
  • zip_entry_close() işlevi, zip arşivi geçersizse bir ER_OPEN hatası döndürür.
  • zip arşivi boşsa zip_entry_close() işlevi bir ER_NOZIP hatası döndürür.
Makale.zip adlı bir zip dosyasının aşağıdaki dosyayı içerdiğini varsayalım:
content.xlsx Aşağıdaki programlar PHP`de zip_entry_close() işlevini göstermektedir:Program 1:
// Zip arşivini aç$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); $zip_entry = zip_read ( $zip_handle code> );
// Zip arşivini açzip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , "rb" ); $file = zip_entry_name ( $zip_entry );
// Zip arşivini kapat $flag = zip_entry_close ( $zip_entry ); if ( $flag == true) eko ( " Zip Entry Archive: " . $file . " başarıyla kapatıldı. " ); else eko ( " Zip Entry Archive: " . $file . "kapatılamaz." ); zip_close ( $zip_handle ); ?> Çıktı:
Zip Giriş Arşivi: makale / içerik.xlsx başarıyla kapatıldı.
Varsayalım. makale.zip bir zip dosyası aşağıdaki dosyaları içerir:
content.xlsx
gfg.pdf
image.jpeg
Program 2: < kod>
// Zip arşivini aç$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); if ( is_resource ( $zip_handle )) { while ( $zip_entry = zip_read ( $zip_handle )) { // Postayı aç $file = zip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , " rb " ); $file_name = zip_entry_name ( $zip_entry ); if ( $file == true) { echo ( "Zip Entry Archive:" . $file_name . " oldu başarıyla açıldı. " . " < br > " ); >/ Zip arşivi girişini kapat $flag = zip_entry_close ( $zip_entry ) ; if ( $flag == true ) echo ( "Zip Entry Archive:" . $file_name . "başarıyla kapatıldı." . "< br >> ); else echo ( " Zip Entry Archive: " . $file_name . "yapılamaz kapatılmalıdır." . "< br >" ); } else echo ( "Zip Girişi açılamıyor. " ); } // Zip arşivini kapat zip_close ( $zip_handle ); }

başka echo ( "Açılamadı" . $zip_handle ); ?>
Çıktı:
Zip Giriş Arşivi: makale / içerik.xlsx başarıyla açıldı. Zip Girişi Arşivi: makale / içerik.xlsx başarıyla kapatıldı. Zip Entry Archive: makale / gfg.pdf başarıyla açıldı. Zip Entry Archive: makale / gfg.pdf başarıyla kapatıldı. Zip Entry Archive: makale / image.jpeg başarıyla açıldı. Zip Entry Archive: makale / image.jpeg başarıyla kapatıldı.
Bağlantı: http: //php.net/manual/en/function.zip-entry-close. php