PHP Strcasecmp () işlevi

| |
Sözdizimi:
strcasecmp ($string1, $string2)
Parametreler:Bu işlev, yukarıdaki sözdiziminde gösterildiği ve aşağıda açıklandığı gibi, gerekli iki parametreyi alır: $string1, $string2:bu parametreler karşılaştırılacak dizeleri belirtir.Dönüş değeri:
Bu işlev, aşağıda açıklanan koşullara bağlı olarak bir tamsayı döndürür:
    < li>strcasecmp(), iki dize eşitse 0 - döndürür.
  • strcasecmp(), < 0 - döndürür - dize1 dize2’den küçükse
  • strcasecmp() > 0 - eğer string1, string2’den büyüktür
Örnekler :
Girdi: $str1 = "Geeks for Geeks" $str2 = "Geeks for Geeks" Çıktı : 0 Girdi: $str1 = "Geeks için Geeks" $str2 = "Merhaba Geek!" Çıktı: -1
Aşağıdaki programlar PHP’de strcasecmp() işlevini gösterir:Program 1:İki satır aynı olduğunda:
// kullanımı göstermek için PHP programı
// strcasecmp() işlevleri $str1 = "Geeks for Geeks" ; $str2 = "Geeks for Geeks " ;
// Her iki satır da eşittir $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); echo " $test " ;
?>
Çıktı:
0
Program 2:İki satır aynı olmadığında: // Kullanımı göstermek için PHP programı
// strcasecmp() işlevleri $str1 = "Geeks for Geeks" ; $str2 = " Merhaba Geek! " ;
// Her iki satır da eşit değil
// str1 < str2 $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); echo " $ test " ;
?>
Çıktı:
-1 
Program 3:İki satır aynı olmadığında:
// Kullanımı göstermek için PHP programı
// strcasecmp() işlevleri $str1 = "Merhaba Geek!" ; $str2 = "Geeks for Geeks " ;
// Her iki satır da eşit değil
/ / str1 > str2 $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); eko " $test " ;
?>
Çıktı:
1
Bağlantı :
http://php.net/manual/ tr / function.strcasecmp.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method