PHP Imagick setImageFormat () İşlevi

| | | | | | | |
Sözdizimi:
bool Imagick::setImageFormat (string $format)
Parametreler:Bu işlev, png, svg vb. gibi bir görüntü biçiminin dize değerini içeren $formatbir parametre alır. Biçim desteği genel olarak imagick ayarına bağlıdır.Döndürülen değer: b>bu işlev başarılı olduğunda DOĞRU döndürür. Aşağıdaki programlar PHP`de Imagick::setImageFormat() işlevini gösterir:Program 1:
// Yeni bir imagick nesnesi oluştur$imagick = yeni Imagick ( ` https://media.engineerforengineer. org / wp-content / uploads /engineforengineer-13.png ` );
// Biçimi ayarla$imagick -> setImageFormat ( `png` );
// Dosya adını al$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Çıktı:
png
Program 2:
// Yeni bir imagick nesnesi oluştur$imagick = yeni Imagick (` https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-13.png ` ) ;
// Biçimi ayarla$imagick -> setImageFormat ( ` jpeg` );
// Biçimi al$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Çıktı:
jpeg
Bağlantı: https://www .php. net / kılavuz / tr / imagick.setimageformat.php