PHP Imagick levelImage () işlevi

| | | | | | | | | | | | |
Sözdizimi:
bool Imagick::levelImage ($blackPoint, $gamma, $whitePoint, $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT)
Parametreler :Bu işlev, yukarıda ve aşağıda açıklandığı gibi dört parametre alır:
  • blackPoint:bu parametre görüntünün siyah noktasını içerir.
  • gamma:bu parametre gama değerini içerir.
  • whitePoint:bu parametre görüntünün beyaz noktasını içerir.
  • kanal:Bu parametre, kanal modu için geçerli olan bir kanal sabiti içerir. Birden fazla kanalı birleştirmek için bitsel operatörü kullanın.
Dönüş Değeri:Bu işlev başarılı olduğunda DOĞRU döndürür.Hatalar / istisnalar:bu işlev atar hatada bir istisnaImagickException. Aşağıdaki program PHP`deki Imagick::levelImage() işlevini göstermektedir:Program:
// Resmi bir değişkene kaydedin$imagick = " https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png " ; < br>// Yeni bir Imagick nesnesi bildir$imagick = yeni Imagick ( $imagick );
// Oluşturmak için Imagick::newPseudoImage() işlevini kullanın
// ImageMagick sözde formatlarını kullanan yeni görüntü$imagick -> newPseudoimage (700, 250, `radyal-gradyan: kırmızı -blue` ) ;
// Görüntü biçimini ayarlama işlevi $imagick -> setFormat ( `png` );
// Imagick::getQuantum kullanın () işlevi
// ImageMagick kuantum aralığını döndürür$quantum = $imagick
-> getQuantum();
// Imagick::levelImage() işlevini kullanma$imagick -> levelImage ( $blackPoint / 100, $gamma , $quantum * $whitePoint / 100); header ( " Content-Type: image / png " );
// çıktı olarak görüntüecho $imagick -> getImageBlob();
?>
Çıktı: Bağlantı: https://www.php.net/manual/en/imagick.levelimage.php