PHP Imagick getFont () İşlevi

| | | | | | | | |
Sözdizimi:
int Imagick::getFont (void)
Parametreler:Bu işlev parametre yok.Dönüş Değeri:Bu işlev, başarılı olduğunda yazı tipi dosyasının adresini içeren bir dize döndürür. Aşağıdaki program, PHP`deki Imagick::getFont() işlevini göstermektedir: Program 1:
// Yeni bir imagick nesnesi oluşturun$imagick = new Imagick();
// Yazı tipini yükleyin - emin olun
// karşılık gelen .ttf dosyası
// aynı klasörde mevcuttur.$imagick -> setFont ( ` Windsong.ttf` );
// Yazı tipini alın$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?> Çıktı:
/home/username/php/Windsong.ttf
Program 2:
// Yeni bir imagick nesnesi oluştur $imagick = yeni Imagick();
// Yazı tipini kurun - emin olun
// ilgili .ttf dosyası
// aynı klasörde mevcuttur.$imagick -> setFont ( `FFF_Tusj .ttf` );
// Yazı tipini alın$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?>
Çıktı:
/home/username/php/FFF_Tusj.ttf
Bağlantı: https://www.php.net/manual/en/imagick.getfont.php