PHP Imagick deleteImageArtifact () İşlevi

| |
Sözdizimi:
bool Imagick::deleteImageArtifact (string $artifact)
Parametreler:Bu işlev, yapıtın adını içeren $artifactbir parametre alır.Değeri döndürür:Bu işlev, başarılı olduğunda DOĞRU döndürür.Hatalar / İstisnalar:bu işlev, hata durumunda bir istisnaImagickException oluşturur. Aşağıdaki program, PHP’de Imagick::deleteImageArtifact()işlevini göstermektedir:Program : < ? php
// Yeni bir Imagick nesnesi oluştur $imagick = yeni Imagick ( https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png ) ;
// Yapıtı oluşturmak için setImageArtifact() işlevini kullanın $imagick -> setImageArtifact ( "artifact_name" , "artifact_value" );
// Yapıyı kaldırmak için deleteImageArtifact() işlevini kullanın $imagick -> deleteImageArtifact ( "artifact_name" );
?>
Çıktı:
Bir Veritabanı Hatası Oluştu
Bağlantı: https://www.php.net/manual/en/imagick.getimageartifact.php