PHP Imagecolorsforindex () İşlevi

| | | | | | | | | | |
Sözdizimi:
array imagecolorsforindex ($image, $index)
Parametreler: Bu işlev, yukarıda ve aşağıda açıklandığı gibi iki parametre alır:
  • $image:imagecreatetruecolor() işlevi, belirli bir boyutta bir görüntü oluşturmak için kullanılır. Bu işlev, belirtilen boyutta boş bir görüntü oluşturur.
  • $index:renk dizinini belirtmek için bu parametre kullanılır.
Dönüş değer:bu işlev, belirtilen dizinde kırmızı, yeşil, mavi ve alfa anahtarı değerlerini içeren bir ilişkisel dizi döndürür. Aşağıdaki programlar PHP`de imagecolorsforindex() işlevini gösterir. : Program 1:
// resmi bir değişkene kaydedin.$image = imagecreatefrompng ( ` https://media.engineerforengineer.org/w p-content / uploads / engineforengineer-9.png ` );
// Perküler noktada rgb piksel değerini hesaplayın.$rgb = imagecolorat ( $image , 30, 25);
// Bir renk adı ve değeri atayın. $colors = imagecolorsforindex ( $image , $rgb ); var_dump ( $colors ); ?>
Çıktı:< /b>
dizi (4) {["kırmızı"] = > int (34) ["yeşil"] = > int (170) ["mavi"] = > int (66) ["alfa"] = > int (0)}
Program 2:
// resmi bir değişkene kaydedin.$image = imagecreatefrompng ( ` https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/col1.png ` );
// dizin değeri$index_x = 230; $index_y = 120;
// Perküler noktada rgb piksel değerini hesaplayın.$rgba_color = imagecolorat ( $image , $index_x , $index_y );
// Bir renk adı ve değeri atayın. $colors = imagecolorsforindex ( $image , $rgba_color ); var_dump ( $colors ); ?>
Çıktı:
dizi (4) {["red "] = > int (97) ["yeşil"] = > int (57) ["mavi"] = > int (104) ["alpha"] = > int (0)}
İlgili Makaleler:
  • PHP | Imagecolorclosestalpha() İşlev
  • PHP | imagecolorat() işlevi
Bağlantı: http://php.net/manual/en/function.imagecolorsforindex.php