PHP Imagearc () İşlevi

| |
Sözdizimi:
bool imagearc ($image, $cx, $cy, $width, $height, $start, $end, $color) 
Parametreler:Bu işlev, yukarıda ve aşağıda açıklandığı gibi sekiz parametre alır:
 • $image:imagecreatetruecolor() gibi oluşturma işlevleri görüntülerinden biri tarafından döndürülür. Resmin boyutunu oluşturmak için kullanılır.
 • $cx:Merkezin x koordinatını ayarlamak için kullanılır.
 • $cy :merkezin y koordinatını ayarlamak için kullanılır.
 • $width:yayın genişliği.
 • $height:yayın yüksekliği.
 • $start:Yayın başlangıç açısını derece olarak ayarlamak için kullanılır.
 • $end:Yayın sonunun açısını derece olarak ayarlamak için kullanılır. 0 ¬∞ saat üç konumunda ve yay saat yönünde çizilir.
 • $color:Görüntünün rengini ayarlar. imagecolorallocate() işlevi tarafından oluşturulan renk tanımlayıcısı.
Dönüş değeri:Bu işlev, başarı durumunda true veya hata durumunda false döndürür. Aşağıdaki programlar, imagearc()`ı göstermektedir. PHP`de işlev.Program 1:
// Resim veya boş resim boyutu oluşturun .$image_size = imagecreatetruecolor (500, 300) ;
// Resmin arka plan rengini ayarlayın. $bg = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 103, 0);
// Arka planı yukarıda seçilen renkle doldurun. imagefill ( $image_size , 0, 0, $bg );
// Görüntü renklerini ayarlayın$white_color = imagecolorallocate ( $image_size code> , 255, 255, 255); $red_color = imagecolorallocate ( $image_size , 255 , 0, 0); $green_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 255, 0); $blue_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 0, 255);
// Bir daire çizinimagearc ( $image_size , 200, 150, 200, 200, 0, 360, $white_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 150, 150, 25, 155, $red_color ); imagearc (
$image_size , 260, 110, 50, 50, 0, 360, $green_color ); imagearc ( $image_size , 140, 110, 50, 50, 0, 360, $blue_color );
// Görüntünün tarayıcıya çıktısıbaşlığı ( "İçerik türü: image / png" ); imagepng ( $image_size );
// Boş bellekimagedestroy ( $image_size ); < br>?>
Çıktı: Program 2:
// Resmin veya boş resmin boyutunu oluşturun.$image_size = imagecreatetruecolor (500 , 300);

// Resmin arka plan rengini ayarlayın. $bg = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 102, 0);
// Arka planı seçilen renkle doldurun yukarıda. imagefill ( $image_size , 0, 0, $bg );
// Görüntü renklerini ayarlayın$white_color = imagecolorallocate ( $ image_size , 255, 255, 255); $red_color = imagecolorallocate ( $image_size , 255, 0, 0); $black_color = imagecolorallocate ( $image_size , 0, 0, 0 );
// Dairesel bir yay görüntüsü çizinimagearc ( $image_size , 200, 150, 200, 200, 0, 360, $white_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 150, 150, 0, 360, $red_color ); imagearc ( $image_size , 200, 150, 50, 50, 0, 360, $ black_color );
// Görüntünün tarayıcıya çıktısıbaşlığı ( " İçerik türü: image / png" ); imagepng ( $image_size );
// Boş hafızaimagedestroy ( $image_size );
?>
Çıktı: İlgili Makaleler:
 • PHP | Imagepolygon() İşlev
 • PHP | Imagefilledellipse() İşlev
 • PHP | Imagefilledpolygon() işlevi
Bağlantı: http://php.net/manual/en/function.imagearc.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method