PHP Ds / Sayıyı ayarla () İşlev

| | | | | | | | |
Sözdizimi:
int public DsSet::count()
Parametreler:bu işlev parametre almaz.Dönüş değer:bu fonksiyon Set örneğinde bulunan ‚Äã‚Äã değerlerin sayısını döndürür. Aşağıdaki programlar Ds fonksiyonunu / Set::count() :Program 1:
// Yeni bir küme bildir$set = yeni DsSet ([10, 15, 21]);
// Küme Öğesini Göstervar_dump ( $set );
// Öğe sayısını göster
// kümede mevcutecho "Sayı:" ; print_r ( $set -> sayım ());
?> Çıkış:
object (DsSet ) # 1 (3) {[0] = > int (10) [1] = > int (15) [2] = > int (21)} Sayı: 3
Program 2:
// Yeni bir küme bildir$set = yeni DsSet ( [ "Geeks" , "for" , "Keegs" ]);
// Küme Öğesini Göstervar_dump ( $set );
// Öğe sayısını göster
// sette mevcutecho "Sayı:" ; print_r ( $set -> sayım ());
?>
Çıkış:
object (DsSet ) # 1 (3) {[0] = > string (5) "Geeks" [1] = > string (3) "for " [2] = > string (5) "Keegs"} Sayı: 3
Bağlantı: http://php.net/manual/en/ds-set. say.php