PHP dizinadı () işlevi

| | | |
dirname() işlevi, yol geçerli dizini belirten bir eğik çizgi içermedikçe bir nokta (`. `) içeren üst dizine giden yolu döndürür.Sözdizimi:
string dirname ($ path)
Parametreler:PHP`deki dirname() işlevi yalnızca $path olan bir parametre alır. Bu parametre kontrol edilecek yolu belirtir.Dönüş değeri:üst dizine giden yolu döndürür.Hatalar ve istisnalar :
 • Bir yol belirtirken, her ikisi de eğik çizgi, ileri eğik çizgi (/) ve ters eğik çizgi (/) Windows ortamında dizin ayırıcı karakter olarak kullanılırken, diğer ortamlarda sadece eğik çizgidir (/) .
 • dirname() işlevi bir girdi dizesi üzerinde çalışır ve bu nedenle, ".." gibi gerçek dosya sistemi veya yol bileşenleri hakkında bilgi sahibi değildir.
 • Örnekler:
  Girdi: dirname ("user01 / mühendisforengineer / gfg.txt") Çıktı : user01 / mühendisforengineer Girdi: dirname ("/ mühendisforengineer / gfg.txt"); Çıktı: /engineforengineer
  Aşağıdaki programlar dirname() işlevini göstermektedir:Program 1 :
  // dirname()echo dirname ( işlevinin yolunu belirtir " user01 /engineforengineer / gfg.txt " )
  ?>
  Çıktı:
  user01 /engineforengineer
  Program 2 :
  // dirname() işlevine giden yolu belirtirecho dirname ( " /engineforengineer / gfg.txt " );
  ?>
  Çıktı:
  / mühendisforengineer 
  Bağlantı:
  http://php.net/manual /en/function.dirname.php

  Shop

  Learn programming in R: courses

  $

  Best Python online courses for 2022

  $

  Best laptop for Fortnite

  $

  Best laptop for Excel

  $

  Best laptop for Solidworks

  $

  Best laptop for Roblox

  $

  Best computer for crypto mining

  $

  Best laptop for Sims 4

  $

  Latest questions

  NUMPYNUMPY

  psycopg2: insert multiple rows with one query

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to convert Nonetype to int or string?

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to specify multiple return types using type-hints

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

  12 answers


  Wiki

  Python OpenCV | cv2.putText () method

  numpy.arctan2 () in Python

  Python | os.path.realpath () method

  Python OpenCV | cv2.circle () method

  Python OpenCV cv2.cvtColor () method

  Python - Move item to the end of the list

  time.perf_counter () function in Python

  Check if one list is a subset of another in Python

  Python os.path.join () method