PHP Chmod() işlevi

|
Sözdizimi:
bool chmod (string $dosyaadı, int $mode)
Kullanılan parametreler: PHP’deki chmod() işlevi iki parametre alır: dosyaadı ve modu.
 • $filename : İzinlerinin değiştirilmesi gereken dosyayı belirtir.
 • $mode : yeni izinleri belirtmek için kullanılır. $mode parametreleri, ilk değerin her zaman sıfır olduğu, ikinci değerin sahibinin izinlerini, üçüncü değerin grubun izin sahibi kullanıcılarını belirttiği ve dördüncü değerin diğer herkes için izinleri belirlediği dört sayısal değerden oluşur.
  Üç olası değer vardır ve birden çok izin ayarlamak için aşağıdaki değerler eklenebilir.
  • 1 = İzinleri Yürütme
  • 2 = İzinleri Yazma
  • 4 = okuma izinleri
 • Dönüş değeri:başarı durumunda true, hata durumunda false döndürür.Hatalar ve İstisnalar :
 • PHP’nin chmod() işlevi uzak dosyalar için çalışmaz. Yalnızca sunucunun dosya sistemi tarafından erişilebilen dosyalarda çalışır.
 • chmod (file.txt, "0744") gibi $mode parametresi etrafında tırnak işaretleri kullanılırsa, PHP örtük bir dönüştürme gerçekleştirir. bir tamsayı veri türü.
 • Örnekler:
  Giriş: chmod ("gfg.txt", 0600); Çıktı: true Girdi: chmod ("gfg.txt", 0644); Çıktı: true Girdi: chmod ("gfg.txt", 0755); Çıktı: true
  Aşağıdaki programlar PHP’deki chmod() işlevini gösterir:Program 1 :
  // Sahip izinlerini okuma ve yazma chmod ( "gfg .txt " , 0600);
  ?>
  Çıktı:
  true Program 2 :  
  // Sahibi için okuma ve yazma izni,
  // ve diğer herkes için okuma izni chmod ( " gfg.txt " , 0644);
  ?>
  Çıktı:
  true Program 3 :  
  // Tüm haklara sahip olmak, okumak ve
  // diğer herkes için izin vermek chmod ( "gfg.txt" , 0755);
  ?>
  Çıktı:
  true Link:
  http://php.net/manual/ tr / function.chmod.php