PHP sonu (tek ve iç içe döngüler)

| | | | | | | | | | | | |
Örnekler:
Girdi: dizi1 = dizi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Çıkış: 1 2 3 4 Döngü Sonlandı Döngü bir if koşulu içerir ve koşul şu olduğunda true o zaman döngü bozulur, aksi takdirde dizi içeriğini görüntüler. Girdi: dizi1 = dizi (`10`,` 2`, `5`,` 20`, `40`) Çıktı: 10 2 Döngü Sonlandırılmış
Program:
// Döngüyü kırmak için PHP programı
// Bir dizi bildir ve onu başlat$dizi = dizi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
// Bir foreach döngüsü kullanmaforeach ( $array as $a ) { if ( $a == 5) break ; else eko $a . "" ; } echo " " ; echo "Döngü Sonlandırıldı" ; ?>
Çıkış:
1 2 3 4 Döngü Sonlandırıldı
Yöntem 2 :iç içe döngüler verildiğinde, PHP`de iki döngüyü sonlandırmak için break 2, kullanabiliriz. Altta, program iç içe geçmiş bir döngü içerir ve onu bir break ifadesiyle bitirir.
Örneğin, arr1 ve arr2 olmak üzere iki dizi verildiğinde, buradaki zorluk, her arr1 değeri için tüm arr2 değerlerini arr1 ile eşlemektir. arr2`ye eşit değil. arr1`deki değer arr2`nin değerine eşitse, break 2 kullanarak her iki döngüyü de sonlandırın ve ifadelerle devam edin.Örnekler:
Giriş: arr1 = array (` A`,` B`, `C`); dizi2 = dizi (`C`,` A`, `B`,` D`); Çıkış: AC Döngü Sonlandırılmış Giriş: arr1 = dizi (10, 2, 5, 20, 40) arr2 = dizi (1, 2) Çıkış: 10 1 2 2 1 Döngü Sonlandı

// Döngüyü kırmak için PHP programı
// İki dizi bildir ve başlat$dizi1 = dizi ( ` A` , `B` , `C` ); $arr2 = dizi (
`C` ,
`A` , ` B` , `D` ); < br>// foreach döngüsü kullanmaforeach ( $arr1 as $a ) { eko "$a" ; // Ue iç içe döngü foreach ( $arr2 as $b ) { if ( $a ! = $b ) echo "$b" ; else break 2; } eko " " ; } echo "Döngü Sonlandırıldı" ; ?> Çıkış:
AC Döngüsü Sonlandırıldı