Python sütunu yeniden adlandırma

Yani bir Python Pandas veri çerçevesindeki bir sutunu yeniden adlandƒ±rmak istiyorsunuz. Mumkun mu? Evet √∂yle. Tek bir sutunu veya "sutunlarƒ±‚" yeniden adlandƒ±rmak için rename() y√∂ntemini kullanƒ±rsƒ±nƒ±z. bir veri çerçevesine yeni bir sutun ba≈ülƒ±ƒüƒ± kumesi atamak için √∂znitelik.

Bu kƒ±lavuzda, bir Pandas veri çerçevesindeki tek bir sutunun ve birden çok sutunun nasƒ±l yeniden adlandƒ±rƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ele alƒ±yoruz. Bu teknikleri kullanmaya ba≈ülamanƒ±za yardƒ±mcƒ± olmak için iki √∂rnek uzerinden ilerliyoruz.

Pandalarda Tek Bir Sutunu Yeniden Adlandır

Pandas veri çerçevesi, veri depolar. Veriler, satƒ±rlar ve sutunlar kullanƒ±larak bir tabloda depolanƒ±r. Bir veri çerçevesindeki her eksenin kendi etiketi vardƒ±r.

rename() i≈ülevini kullanarak tek bir sutunu yeniden adlandƒ±rƒ±rsƒ±nƒ±z. Bu y√∂ntem, yeni bir sutun olu≈üturmak zorunda kalmadan bir sutun ba≈ülƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmenize izin verdiƒüi için kullanƒ±≈ülƒ±dƒ±r.

Bir Pandas veri çerçevesi nesnesine bir g√∂z atƒ±n:

"ad‚", "yazar‚" ve "satƒ±ldƒ±‚" sutun ba≈ülƒ±klarƒ±mƒ±zdƒ±r. Bu veri çerçevesinde uç sutun ve uç satƒ±r vardƒ±r. Veri çerçevemizi konsolda yazdƒ±rarak g√∂ruyoruz:

Veri çerçevemiz beklendiƒüi gibi g√∂runuyor:

< td>53

adıyazarsatıldı
Muhteşem GatsbyF. Scott Fitzgerald42
1Bulbulu ÖldurmekHarper Lee
2Monte Kristo KontuAlexandre Dumas39

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Sonra sutunu &ldquo yeniden adlandƒ±rƒ±yoruz. ;satƒ±ldƒ±‚" "kopyalar satƒ±ldƒ±" demek için. Bunu rename() y√∂ntemini kullanarak yapabiliriz:

rename() yöntemiyle bir parametre belirledik: column . Bu parametre, yeniden adlandırılacak sutunların listesini kabul eder.

Ayrƒ±ca, sutun parametresinin deƒüeri olarak bir s√∂zluk belirtiriz. "sold‚" yeniden adlandƒ±rmak istediƒüimiz sutunun adƒ±nƒ± ifade eder. " satƒ±lan kopyalar‚" eski adƒ± deƒüi≈ütirmek istediƒüimiz adƒ± ifade eder.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve sutun listemizi konsola yazdƒ±rƒ±n:

Kodumuz şunu döndurur:

"satƒ±ldƒ±‚" sutunu "Satƒ±lan kopyalar" olarak yeniden adlandƒ±rƒ±ldƒ±.

Birden Çok Sutunu Yeniden Adlandır Pandalarda

Birden çok sutunu yeniden adlandƒ±rmak için rename() y√∂ntemini kullanƒ±rsƒ±nƒ±z. Bunu, s√∂zlukte "sutunlara‚" parametre.

Haydi "adƒ±nƒ±‚" deƒüi≈ütirelim. "Kitap Adƒ±‚" ve "satƒ±ldƒ±‚" "Satƒ±lan Kopyalar‚" demek için:

rename() yöntemi sutunlarımızı yeniden adlandırır. Kodumuz şunu döndurur:

Pandalardaki Tum Sutunları Yeniden Adlandır

Bir Pandalar veri çerçevesindeki tum sutunlarƒ±, "sutunlarƒ±‚" yeni sutun ba≈ülƒ±klarƒ±nƒ±n bir listesini ili≈ükilendirin. Bu yakla≈üƒ±m, yalnƒ±zca bir tablodaki her sutunu yeniden adlandƒ±rmak istiyorsanƒ±z i≈üe yarar; adlarƒ± aynƒ± kalmasƒ± gereken sutunlarƒ± hariç tutamazsƒ±nƒ±z.

Sutun ba≈ülƒ±klarƒ±mƒ±zƒ± son √∂rnekten elden geçirdik:

  • "name‚" "Kitap Adƒ±‚"
  • "yazar‚" "Yazar Adƒ±‚"
  • "kopyalar‚" olmalƒ±dƒ±r. "Satƒ±lan Kopya Sayƒ±sƒ±‚"

Veri çerçevemizde bu deƒüi≈üiklikleri yapƒ±n. √ñnce yeni sutun adlarƒ±yla bir liste olu≈üturuyoruz ve bunu "sutunlara‚" √∂znitelik deƒüi≈üken:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuz tum sutunlarımızı yeniden adlandırdı.

Sonuç

rename() y√∂ntemi, Pandalarda bir veya daha fazla sutun adƒ±nƒ± yeniden adlandƒ±rmanƒ±za olanak tanƒ±r. "columns‚" √∂zniteliƒüinin deƒüerini yeniden atayarak Pandalar veri çerçevesi.

Artık bir uzman gibi Pandalardaki sutunları yeniden adlandırmaya hazırsınız!