python nesne yönelimli bir dildir

Nesneye Dayalƒ± Programlama dilleri, hem veri hem de kod içeren nesneleri kullanƒ±r. Nesne y√∂nelimli programlamanƒ±n ilkeleri kapsulleme, soyutlama, polimorfizm ve kalƒ±tƒ±mdƒ±r.

Nesne y√∂nelimli programlama (OOP) dilleri, baktƒ±ƒüƒ±mƒ±z her yerdedir. Bugun bilgisayar dunyasƒ±nƒ± olu≈üturan en yaygƒ±n kullanƒ±lan kodlama dillerinin çoƒüu nesne y√∂nelimlidir. Aslƒ±nda, pek çok bilgisayar programƒ± ve web’deki içeriƒüin çoƒüu ust duzey, nesne y√∂nelimli diller uzerine kuruludur. bir>. Nesne y√∂nelimli dillerin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± ve neden yararlƒ± olduklarƒ±nƒ± anlamak, bilgisayar alanƒ±ndaki hemen hemen her kariyer için √∂nemlidir.

Bu makalede, nesne yönelimli dillerin neler olduğuna bir göz atacağız ve bunların ne olduğunu inceleyeceğiz. lehte ve aleyhte olanlar. Bugun kullanılan en populer OOP dillerinden bazılarının kısa listesine de göz atacağız.

Programlama Dili nedir?

Programlama dili, programcƒ±larƒ±n bilgisayarlara yurutmeleri için bir dizi talimat vermesini saƒülayan bir dizi kural ve prosedurdur. Her programlama dilinin kendi s√∂zdizimi vardƒ±r ve bu, bir kez √∂ƒürenildiƒüinde, bir bilgisayara hangi g√∂revleri gerçekle≈ütirmesi gerektiƒüini s√∂ylemenizi saƒülar.

Bunu ≈ü√∂yle du≈üunun. ƒ∞ngilizce, ƒ∞ngilizce konu≈üanlarla ileti≈üim kurmanƒ±zƒ± saƒülayan bir dildir. ƒ∞ngilizce’nin temel kurallarƒ±nƒ± bildiƒüinizde, aynƒ± kurallarƒ± anlayan herkesle konu≈üabilirsiniz. Ancak bilgisayarlar ƒ∞ngilizce’yi veya diƒüer "geleneksel" herhangi bir ≈üeyi anlayamaz. bu konuda dil.

Nesne nedir? Yönlendirilmiş Programlama Dilleri?

Bilgisayarlar guçlu makinelerdir. Bilgisayarla sayƒ±larƒ± son derece hƒ±zlƒ± hesaplayabiliyoruz ve birçok uygulama için harika programlar uretebiliyoruz. Ancak, bu guçten yararlanmak için bilgisayarla bir ve sƒ±fƒ±rlarƒ± elle yazmaktan daha az zahmetli bir ≈üekilde ileti≈üim kurmamƒ±z gerekir.

Bu nedenle, makine koduyla desteklenen programlama dillerimiz var. bu zaten yazƒ±ldƒ±. Bununla birlikte, makine kodundan ne kadar uzakla≈üƒ±rsak, verileri i≈ülemede o kadar soyut ve √∂zel diller olur. Bu yuzden bu kadar çok dilimiz var; hiçbir dil mukemmel deƒüildir ve hepsinin farklƒ± ve çakƒ±≈üan uygulamalarƒ± vardƒ±r.

Programlama Paradigmaları

Bu notta, programlama dilleri genellikle programlama paradigmalarƒ±yla ayrƒ±lƒ±r. Bir programlama paradigmasƒ±, verilere bakmanƒ±n ve verilere eri≈ümenin bir yoludur. iki ana paradigma Nesne Y√∂nelimli ve ƒ∞≈ülevsel, ancak daha pek çok ≈üey var (yukarƒ±dakilerin altƒ±nda yatan ilkeler de dahil).

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i hissettiklerini belirtti. Bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha eminler. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Nesneye Y√∂nelik programlama geli≈ütirildi. hem verileri (√∂zellikler veya nitelikler) hem de kodu (prosedurler veya y√∂ntemler) içeren veri yapƒ±larƒ± olan nesneler etrafƒ±nda. Nesneler, ‚Äòthis‚Äô veya ‚Äòkendi.‚Äô √áoƒüu OOP dilinde, hemen hemen her ≈üey hem deƒüerlere hem de yurutulebilir koda sahip olabilen bir nesnedir. Her nesne benzersizdir ve ba≈üka bir nesnenin kopyasƒ± olsa da, deƒüi≈ükenleri diƒüer herhangi bir nesnenin deƒüi≈ükenlerinden farklƒ± olabilir.

Nesne y√∂nelimli yazƒ±lƒ±m tasarƒ±mƒ±ndaki nesneler gerçek nesneler gibi du≈üunulebilir.Bir nesne du≈üunun, saat gibi. O saatin √∂zellikleri var. Metalden yapƒ±lmƒ±≈ü, siyah , belirli bir aƒüƒ±rlƒ±ƒüƒ± var. Ama o nesne de bir ≈üeyler yapƒ±yor. Zamanƒ± g√∂steriyor ve çarklarƒ± d√∂ndurerek ellerinin konumunu deƒüi≈ütirmek için kendisini de etkileyebiliyor.

Nesnelerin bir diƒüer √∂zelliƒüi de, √áalƒ±≈ümasƒ± için saatin nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± her zaman bilmenize gerek yok. Saatin iyi bir yapƒ±ya sahip olduƒüunu varsayarsak, iç i≈üleyi≈üine mudahale etmemize gerek kalmadan guvenilir bir ≈üekilde zamanƒ± s√∂yleyecektir.

Nesne y√∂nelimli dillerin gerçek dunyadaki nesnelere benzer nesneleri vardƒ±r. √ñzellikleri ve i≈ülevleri olabilir. Ayrƒ±ca belirli bir dizi ilkeyi takip etme eƒüilimindedirler.

Nesneye Dayalı Programlama İlkeleri

Nesneye Dayalƒ± Diller d√∂rt ilkeyle gelir. Bu d√∂rt ilke, onlarƒ± tanƒ±mlayan ve √∂nemli √∂lçude daha verimli hale getiren ortak √∂zelliklerdir. Bazƒ±larƒ± bunlara nesne y√∂nelimli programlamanƒ±n d√∂rt sutunu der.

Nesne yönelimli programlamanın dört sutunu şunlardır:

 1. Kapsulasyon
 2. Soyutlama
 3. Kalıtım
 4. Polimorfizm

Dört İlke

Bu dört ilkeyi daha derinlemesine inceleyelim.

Java, Python, C++, Lisp ve Perl, populer nesne yönelimli programlama dillerinin örnekleridir. Sınıflar ve nesneler paradigmasını kullanarak programlamayı desteklerler.

En populer be≈ü nesne y√∂nelimli dil ≈üunlarƒ± içerir:

 1. Java
 2. Python
 3. C++
 4. Ruby
 5. C#
 • Java ‚Äì Java her yerdedir ve tum zamanlarƒ±n en çok kullanƒ±lan ve raƒübet g√∂ren dillerinden biridir. Java‚Äônƒ±n sloganƒ± ‚Äòbir kez yaz, her yerde çalƒ±≈ütƒ±r‚Äô ve bu, uzerinde çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ± platformlarƒ±n ve kullanƒ±ldƒ±ƒüƒ± yerlerin sayƒ±sƒ±na yansƒ±r.
 • Python ‚Äì Python genel amaçlƒ±dƒ±r ve birçok yerde kullanƒ±lƒ±r. Ancak Python’un makine √∂ƒürenimi ve veri biliminde guçlu bir yeri vardƒ±r. Bu yeni ve surekli buyuyen alan için tercih edilen dillerden biridir.
 • C++ ‚Äì C++, sƒ±nƒ±flarƒ±n i≈ülevselliƒüi ve C C hƒ±zƒ±na sahiptir ve bir nesne y√∂nelimli paradigma. Derlenmi≈ü, guvenilir ve guçlu bir dildir. Aslƒ±nda, diƒüer diller için derleyiciler ve yorumlayƒ±cƒ±lar olu≈üturmak için bile kullanƒ±lƒ±yor.
 • Ruby ‚Äì Ruby, ba≈üka bir genel amaçlƒ± programlama dilidir. Basitlik için in≈üa edilmi≈ütir. Bununla birlikte, Ruby inanƒ±lmaz derecede guçlu bir dildir. Ruby’nin yaratƒ±cƒ±sƒ± Yukihiro "Matz‚" Matsumoto, "Ruby g√∂runu≈üte çok basit ama içi çok karma≈üƒ±k, tƒ±pkƒ± insan vucudumuz gibi.‚"
 • C# ‚Äì C#, Microsoft tarafƒ±ndan tasarlanmƒ±≈ü bir programlama dilidir. C#’daki mevcut kavramlarƒ± geli≈ütirmek için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. C#, birçok web uygulamasƒ±, oyun, masaustu uygulamasƒ± ve mobil uygulamanƒ±n yanƒ± sƒ±ra Microsoft .NET çerçevesine guç saƒülar.

Ba≈üka nesne y√∂nelimli diller de vardƒ±r. yukarƒ±da ele almadƒ±ƒüƒ±mƒ±z. Perl, Objective-C, Dart, Lisp, JavaScript ve PHP’nin tumu de nesne y√∂nelimlidir veya nesne y√∂nelimli ilkeleri destekler.

Nesneye Dayalı Programlama Dillerinin Artıları ve Eksileri

OOP dilleri guçlu olabilse de, her durum için yararlƒ± deƒüildir ve dikkate alƒ±nmasƒ± gereken bazƒ± bagajlarla birlikte gelir.

Artıları

Yeniden Kullanılabilirlik

Nesne yönelimli kod, tasarımı gereği son derece modulerdir. Polimorfizm ve soyutlama nedeniyle, tekrar tekrar kullanılabilen bir fonksiyon yapabilirsiniz. Kalıtımla önceden yazılmış bilgileri ve işlevleri de kopyalayabilirsiniz. Bu, zamandan tasarruf sağlar, karmaşıklığı azaltır, yerden tasarruf sağlar ve kodlamayı parmaklarımızda daha hafif bir yuk haline getirir.

Paralel Geliştirme

Bir kƒ±sƒ±m kƒ±sƒ±mlar için yeterli altyapƒ± vardƒ±r. birbirinden ayrƒ± geli≈ütirilecek ve nesne y√∂nelimli ilkeler altƒ±nda çalƒ±≈ümaya devam edecek program. Bu, daha buyuk geli≈ütirme ekipleri için e≈üzamanlƒ± geli≈ütirmeyi çok daha kolay hale getirir.

Bakım

Kodumuzun tamamƒ± olmasa da çoƒüu tek bir yerde bulunduƒüundan, çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda ve yeniden kullanƒ±ldƒ±ƒüƒ±ndan, bu kodun bakƒ±mƒ± çok daha kolaydƒ±r. Bir i≈ülevin çaƒürƒ±ldƒ±ƒüƒ± yuzlerce farklƒ± √∂rneƒüi tek tek duzeltmek zorunda kalmak yerine, tek bir moduler ve polimorfik i≈ülevi duzeltebiliriz.

Guvenlik

√áoƒüu zaman dillerin bazƒ± guvenlikleri vardƒ±r, nesne y√∂nelimli diller uygundur çunku guvenlik, kapsulleme ile yerle≈üiktir. Diƒüer y√∂ntemler ve sƒ±nƒ±flar varsayƒ±lan olarak √∂zel verilere eri≈üemez ve OOP dillerinde yazƒ±lmƒ±≈ü programlar bunun için daha guvenlidir.

Modulerlik

Nesneye dayalƒ± programlama dilleri, bir uygulamayƒ± nesnelere ve sƒ±nƒ±flara ayƒ±rƒ±r. Bu, uygulamanƒ±za daha moduler bir yapƒ± saƒüladƒ±ƒüƒ± için faydalƒ±dƒ±r. Moduler kodun okunmasƒ± daha kolaydƒ±r .Bunun için e, bakƒ±mƒ± daha kolaydƒ±r.

Eksileri

Genellikle Dağınık

√áunku nesne y√∂nelimli diller o kadar √∂zelle≈ütirilebilir ve √∂lçeklenebilir ki, kodun nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±na dair bir anlayƒ±≈üƒ± kaybetmek kolay olabilir. OOP kodu birçok ≈üekilde çalƒ±≈üabilir. OOP’de programlama için diƒüer metodolojilerle iyi çalƒ±≈ümayan, verimsiz veya kullanƒ±mƒ± zor olan birçok metodoloji vardƒ±r.

Daha Fazla Planlama Gerektirir

Bu diller çok moduler ve √∂lçeklenebilir olduƒüundan, √∂nceden net bir tasarƒ±m olmadan giri≈ü yapmak felaket için bir reçetedir. Verimli bir program olu≈üturmak, diƒüer programlama paradigmalarƒ±ndan çok daha saƒülam bir plan gerektirir.

"Python.Engineering hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda girdi ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, ben hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Bu kadarƒ± bir con olduƒüu gibi bir profesyonel. Nesneler ve i≈ülevler baƒüƒ±msƒ±z olarak çalƒ±≈üabilir. Bilgi alabilir ve (genellikle) guvenilir sonuçlar verebilirler. Sonuç olarak, sonunda kara kutular haline gelebilirler, bu da yaptƒ±klarƒ±nƒ±n her zaman g√∂runur olmadƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir. Programcƒ± muhtemelen bu nesneyi yaratmƒ±≈ü ve ne yaptƒ±ƒüƒ±nƒ± bilse de, OOP dilleri diƒüer diller kadar ≈üeffaf deƒüildir.

Performans

Nesne y√∂nelimli diller genellikle bir performans darbesi alƒ±r. OOP dillerinde yapƒ±lan programlar genellikle daha buyuktur ve çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lmasƒ± i≈ülevsel dillerden daha fazla hesaplama çabasƒ± gerektirir. Ancak bu her zaman doƒüru veya √∂nemli deƒüildir. C++ bir OOP dilidir, ancak mevcut en hƒ±zlƒ± dillerden biridir. Aynƒ± notta, hƒ±z her zaman √∂nemli deƒüildir. Hƒ±zdaki fark, yalnƒ±zca çok buyuk veya karma≈üƒ±k hesaplamalar i≈ülenirken veya a≈üƒ±rƒ± hƒ±zƒ±n gerekli olduƒüu durumlarda ortaya 烱kar.

Artƒ±k nesne y√∂nelimli bir dilin ne olduƒüunu, ne i≈üe yaradƒ±ƒüƒ±nƒ± saƒülam bir ≈üekilde kavradƒ±nƒ±z. ve en populer olanlarƒ±. Bu dillerde programlama yapmak karlƒ± olduƒüu kadar eƒülenceli de olabilir ve geli≈ütirme kariyeriniz yalnƒ±zca birkaç adƒ±m √∂tede.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method