matris işlemleri | tekrar () işlevi

| | | | | | | | |

numpy.matlib.repmat() — bu, numpy`de matris işlemleri yapmak için başka bir işlevdir. Bir Tekrar 0-D, 1-D veya 2-D dizisi ya da bir M x N matrisi döndürür.

Sözdizimi: numpy.matlib.repmat (a , m, n)

Parametreler:
a: [array_like] Tekrarlanacak giriş dizisi veya matrisi.
< güçlü>m, n: [int] a`nın birinci ve ikinci eksenler boyunca tekrarlanma sayısı.

Dönüş: [ndarray] yinelenen dizi.

Kod # 1:


# Python programını açıklayan
# numpy.matlib. repmat () işlevi


# numpy kitaplığı ve matrisi içe aktar

import geek olarak numpy

import numpy .matlib


#
# dizi işlevi kullanarak bir giriş dizisi oluşturun

in_arr = geek.array ([[ 1 , 0 , 2 ], [ 3 , 4 , 5 ]])

yazdır ( "Giriş dizisi" , in_arr)


# yeni bir dizi oluşturma
# repmat() işlevini kullanma

out_mat = geek.matlib.repmat (in_arr, < kod sınıfı = "değer"> 2 , 3 )

print ( " Tekrarlanan matris çıktısı: " , out_mat)

Çıktı:

I girdi dizisi [[ 1 0 2] [3 4 5]] Tekrarlanan çıktı matrisi: [[1 0 2 1 0 2 1 0 2] [3 4 5 3 4 5 3 4 5] [1 0 2 1 0 2 1 0 2] [3 4 5 3 4 5 3 4 5]] 

Kod # 2:


# Python programı
# numpy.matlib.repmat() işlevini açıklıyor


# numpy kitaplığı ve matrisi içe aktar

içe aktar geek olarak numpy

import numpy.matlib


#
# turuncu işlev

kullanarak bir girdi dizisi oluşturun in_arr = geek.arange ( 3 )

print ( "Giriş dizisi" , in_arr)


# yeni bir dizi oluştur
# repmat() işlevini kullanarak

out_mat = geek.matlib.repmat (in_arr, 2 , 2 )

yazdır ( "Tekrarlanan matris çıktısı:" , out_mat)

Çıktı:

Giriş dizisi [0 1 2] Çıktı yinelenen matrisi: [[0 1 2 0 1 2] [0 1 2 0 1 2]]