Python`da numpy.delete ()

| | | | | | | | | | | | | | | |

Hakkında:
numpy.delete (dizi, nesne, eksen = Yok): , belirtilen eksenle birlikte alt dizilerin silindiği yeni bir dizi döndürür.
Parametreler:

dizi:  [array_like] Girdi dizisi. nesne:  [int, ints dizisi] Silinecek alt dizi ekseni:  Alt dizileri silmek istediğimiz eksen. Varsayılan olarak, nesne, düzleştirilmiş diziye uygulananlara uygulanır 

Dönüş:

Belirtilen nesneye göre alt dizisinin bir dizi boyunca silindiği bir dizi. verilen eksen. 

Kod 1: 1B diziden çıkarma


# Python programı gösteren
# numpy.delete ()


içe aktar geek olarak numpy


# 1D üzerinde çalışıyor

arr = geek.arange ( 5 )

print ( "dizi:" , dizi)

yazdır ( "Shape:" , arr.shape)


# 1B diziden çıkarma

nesne = 2

a = geek.delete (dizi, nesne )

yazdır ( "dizi 2 kez siliniyor:" , a)

yazdır ( " Şekil: " , a.shape)


nesne = [ 1 , 2 ]

b = geek.delete (dizi, nesne )

yazdır ( "dizi 3 kez siliniyor:" , b)

print ( "Şekil :" , a.shape)

Çıktı:

arr: [0 1 2 3 4 ] 2 kez yinelenen dizi: [0 0 1 1 2 2 3 3 4 4] Şekil : (10,) 3 kez tekrar eden dizi: [0 0 0 ..., 4 4 4] Şekil: (15,) 

Kod 2:

< br>

# Python programı
# numpy.delete ()

içe aktar geek olarak numpy


# 1D üzerinde çalışma

arr = geek .arange ( 12 ). yeniden şekillendir ( 3 , 4 )

yazdır ( " dizi:" , dizi)

yazdır ( "Shape: " , arr.shape)


# 2B diziden kaldır

a = geek.delete (dizi, 1 , 0 )

"" "

[[0 1 2 3]

[4 5 6 7] - > kaldırıldı

[8 9 10 11]]

"" "

yazdır ( "dizi 2 kez siliniyor:" , a )

print ( "Shape:" , a.shape)


# 2B diziden kaldır

a = geek.delete (dizi, < kod sınıfı = "değer"> 1 , 1 )

"" "

[[0 1 * 2 3 ]

[4 5 * 6 7]

[8 9 * 10 11]]

^

silme

"" "

print ( "dizi 2 kez siliniyor:" , a)

yazdır ( " Shape: " , a.shape)

Çıktı:

arr: [[0 1 2 3 ] [4 5 6 7] [8 9 10 11]] Şekil: (3, 4) dizi 2 kez siliniyor: [[0 1 2 3] [8 9 10 11] ] Şekil: (2, 4) dizi 2 siliniyor kere: [[0 2 3] [4 6 7] [8 10 11]] Şekil: (3, 3) diziyi sil 3 kere: [0 3 4 5 6 7 8 9 10 11] Şekil: (3, 3) 

Kod 3: silme, boolean m soruları kullanılarak gerçekleştirilir


# Python programı
# numpy.delete ()


import geek olarak numpy

dizi = geek.arange ( 5 )

yazdır ( "Orijinal dizi:" , dizi)

maske = geek.ones ( len (arr ), dtype = bool )


# np.delete ile eşdeğerdir (arr, [0,2,4 ], axis = 0)

mask [[ 0 , 2 ]] = Yanlış

print ( " Mask set as: " , mask)

sonuç = arr [mask, ...]

yazdır ( "Boole Maskesi Kullanarak Silme:" , sonuç)

Çıktı:

Orijinal dizi: [0 1 2 3 4] Maske şu şekilde ayarlandı: [Yanlış Doğru Yanlış Doğru Doğru] Boole Maskesi Kullanarak Silme: [1 3 4] 

Bağlantılar:
htt ps://docs.scipy.org/ doc / numpy / başvuru / oluşturulan / numpy.delete.html

Notlar:
Bu kodlar çevrimiçi kimlikler için çalışın. Nasıl çalıştıklarını görmek için lütfen sistemlerinizde çalıştırın

Bu makale Mohit Gupta_OMG tarafından sağlanmıştır.