düğüm js vs python

| | | | | | | | | | | | | |

Kƒ±sacasƒ± Python, ba≈üta makine √∂ƒürenimi olmak uzere birçok uygulama için kullanƒ±lan genel amaçlƒ± bir dildir. Node.js, genellikle sunucu arka uçlarƒ± için kullanƒ±lan JavaScript için bir çalƒ±≈üma zamanƒ± ortamƒ±dƒ±r.

JavaScript web’in sahibidir ve CSS ve HTML’nin yanƒ±nda bir yer kazanƒ±r internetin yapƒ± ta≈ülarƒ±ndan biridir. Python ise web dƒ±≈üƒ±nda inanƒ±lmaz derecede populerdir ve veri bilimi telif hakkƒ± olarak kabul edilir. En çok kullanƒ±lan çevrimiçi dili en çok kullanƒ±lan çevrimdƒ±≈üƒ± dillerden biriyle kar≈üƒ±la≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda ne olur? Her ikisine de genel bir bakƒ±≈üla ba≈ülayalƒ±m ve ardƒ±ndan farklƒ±lƒ±klarƒ±nƒ± g√∂rmek için ikisini yan yana koyalƒ±m.

Python

python logosu

Python ilk olarak 1991’de Guido van Rossum tarafƒ±ndan piyasaya suruldu ve ABC dilinin yerini almasƒ± amaçlandƒ±. Python genel amaçlƒ±dƒ±r, yorumlanmƒ±≈ütƒ±r, ust duzeydir ve dinamik olarak yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. Ayrƒ±ca nesne y√∂nelimlidir ve kod okunabilirliƒüi etrafƒ±nda tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Bu √∂lçude iyi bir bo≈üluk ve kodun çok daha iyi g√∂runmesini saƒülayan yerle≈üik girintiye sahiptir.

Python, ticari projeler için a烱k kaynaklƒ±dƒ±r ve bunun dƒ±≈üƒ±nda GPL lisansƒ± altƒ±ndadƒ±r. Ayrƒ±ca birçok avantajƒ± vardƒ±r; zengin bir standart kutuphane ve ç√∂p toplama gibi. Python, Python Paket Dizini’nden (PyPI) uçuncu taraf modulleri kullanarak diƒüer birçok dil ve platformla da entegre olabilir. Python, tartƒ±≈ümalƒ± bir ≈üekilde yapay zeka veya makine √∂ƒürenimi alanƒ±ndaki yazƒ±lƒ±m geli≈ütiricilerin tercih ettiƒüi dildir.

Node.js

Node.js Logosu

Node.js bir dil deƒüildir‚Äîba≈üka bir dilin kendisinden 烱kmasƒ±na izin veren bir çalƒ±≈üma zamanƒ± ortamƒ±dƒ±r‚Äô tarayƒ±cƒ± tabanlƒ± kafes. Populer mean -mern-stack/">MEAN ve MERN yƒ±ƒüƒ±nlarƒ±nƒ±n bir parçasƒ±dƒ±r. JavaScript yorumlayƒ±cƒ±sƒ± genellikle tarayƒ±cƒ±larda yerle≈üiktir ve Node.js’den √∂nce JavaScript’i pratik kullanƒ±m için tarayƒ±cƒ±nƒ±n dƒ±≈üƒ±nda çalƒ±≈ütƒ±rmak zordu. Artƒ±k Node.js ile web’in titanƒ± programlama dunyasƒ±nƒ±n geri kalanƒ±na sunuldu.

OSX, Windows ve Linux uzerinde çalƒ±≈üabilmesine raƒümen, Node.js uygulamak uzere tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. sunucu tarafƒ± uygulamalar için tipik istemci tarafƒ± JavaScript. √ñn uçla aynƒ± dilde olan bir arka uçla entegre etmek daha kolaydƒ±r, bu nedenle yƒ±ƒüƒ±nƒ±n tamamƒ±nƒ±n JavaScript’te yazƒ±lmasƒ± gerçekten yararlƒ±dƒ±r. Node.js, JavaScript’in sunucuda çalƒ±≈ümasƒ±na ve yƒ±ƒüƒ±nƒ± tamamlamasƒ±na izin verir: MEAN veya NERD gibi yƒ±ƒüƒ±nlardaki N’dir.

Node.js, Ryan Dahl tarafƒ±ndan olu≈üturuldu ve ilk olarak 2009’da yayƒ±nlandƒ±. Google Chrome’un JavaScript Motoru (V8 Motoru olarak da bilinir) kullanƒ±larak olu≈üturulmu≈ütur. A烱k kaynaklƒ±dƒ±r ve sunucu tarafƒ± uygulamalar etrafƒ±nda olu≈üturulmu≈ütur. Node.js ayrƒ±ca bir kitaplƒ±k g√∂revi g√∂rur: Node.js kullanƒ±larak web uygulamalarƒ±nƒ±n geli≈ütirilmesini basitle≈ütiren çe≈üitli JavaScript modullerinden olu≈üan zengin bir kitaplƒ±k içerir.

< /div>

Python ve Node.js Karşılaştırıldı

Agence Olloweb D9ILr DbEdg Unsplash
Karşılaştırma zamanı.figcaption>

Python ve Node.js hakkƒ±nda bazƒ± bilgilere sahip olduƒüumuza g√∂re, ≈üimdi bunlarƒ±n birbirleriyle nasƒ±l kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±na bakalƒ±m. Bu kategoriyi kategori bazƒ±nda yapacaƒüƒ±z, bu da herhangi bir kullanƒ±m durumu için hangi yarƒ±≈ümacƒ±nƒ±n en iyi olacaƒüƒ±nƒ± belirlememize yardƒ±mcƒ± olacak.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±lƒ±n.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Python’u √∂ƒürenmesi kolaydƒ±r. ƒ∞lk dil olarak ≈üiddetle tavsiye edilir, çunku programlamanƒ±n temellerini √∂ƒüretmeye devam ederken √∂ƒürenilmesi çok kolaydƒ±r ve ister deneyimsiz ister bir Python uzmanƒ± olun faydalƒ± bir dildir.

JavaScript çok kullanƒ±≈ülƒ± olsa da √∂ƒürenmesi biraz daha zordur. JavaScript, yƒ±llar içinde birçok y√∂nden geli≈ümi≈ütir ve JavaScript’teki iyi kodlama uygulamalarƒ±na a≈üina olmak kolay deƒüildir. Bu, Node.js du≈üunulduƒüunde daha da doƒürudur çunku geli≈ütirme, deneyimsiz geli≈ütiriciler tarafƒ±ndan √∂nemli √∂lçude yava≈ülatƒ±labilir. Kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda Python’da yapƒ±lan hatalar biraz daha affedilebilirdir ve proje, birisi kuçuk bir hata yaptƒ±ƒüƒ±nda tiz bir ≈üekilde durmadan ilerleyebilir.

Python ayrƒ±ca okunabilirlik uzerine in≈üa edilmi≈ütir, bu‚Äôs Python’un DNA’sƒ±nda yerle≈üiktir. √ñrneƒüin, Python bloklarƒ± ve kod satƒ±rlarƒ±nƒ± betimlemek için ka≈ülƒ± ayraçlar yerine girintiler kullanƒ±r. Python’un çalƒ±≈ümasƒ± için girintili olmasƒ± gerekir, bu nedenle Python’da yazƒ±lan tum kodlar, girintileri kullanmayan bir dildeki koddan daha duzgun ve okunabilir olacaktƒ±r. Ayrƒ±ca noktalƒ± virgul kullanmamasƒ± gibi ba≈üka a烱lardan da çok daha baƒüƒ±≈ülayƒ±cƒ±dƒ±r.

JavaScript’in hatalarƒ±nƒ± ayƒ±klamak Python’dan daha zordur. JavaScript (ve Node.js) sessizce ba≈üarƒ±sƒ±z olma eƒüilimindedir; bu, kodunuz bir hata için herhangi bir geri izleme d√∂ndurmese de, kodun herhangi bir nedenle çalƒ±≈ümadƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir. Ayrƒ±ca kume parantezleri ve noktalƒ± virguller gibi tum C dili hesaplarƒ±na sahiptir. Bunun tek faydasƒ±, C ve C benzeri dillerden gelen programcƒ±larƒ±n JavaScript’i Python’dan daha hƒ±zlƒ± alabilmeleridir çunku JavaScript‚Äôs s√∂zdizimi C’ye daha yakƒ±ndƒ±r.

Python ve Node.js: Performans

Hƒ±z s√∂z konusu olduƒüunda, Node.js’deki JavaScript ve Python birbirine oldukça yakƒ±ndƒ±r. Her ikisi de yorumlanƒ±r, dinamik olarak yazƒ±lƒ±r ve ust duzey dillerdir. Ancak, kƒ±yaslama yapƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda Node.js bir mil farkla √∂nde 烱kƒ±yor. Konu buyuk sayƒ±larƒ± kƒ±rmak olduƒüunda Node.js inanƒ±lmaz derecede hƒ±zlƒ±dƒ±r ve Python’u toz içinde bƒ±rakƒ±r.

Bu performansƒ±n bir kƒ±smƒ± Node.js yorumlayƒ±cƒ±sƒ±ndan gelir: krom V8 motoru. Bu motor hƒ±z uzerine kuruludur ve JavaScript’i ham hƒ±z a烱sƒ±ndan derlenmi≈ü ve yazƒ±lan dillere daha yakƒ±n hale getirdiƒüini kesinlikle g√∂sterir.

Bununla birlikte, Python’un yava≈ü olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± unutmamak √∂nemlidir. Buyuk sayƒ±larƒ± kƒ±rmak için Node.js ile kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda yalnƒ±zca yava≈ütƒ±r. √áoƒüu sƒ±radan uygulama için fark √∂lçulemez √∂lçude olacaktƒ±r. kuçuk ve buyuk √∂lçekte uygulanana kadar farkedilmez olmaya devam edecek. Bu, Google veya Facebook gibi trafiƒüi y√∂netmeye çalƒ±≈ümƒ±yorsanƒ±z veya çok buyuk veri kumelerini saymaya çalƒ±≈ümƒ±yorsanƒ±z, muhtemelen kaybetmeyeceksiniz demektir. gununuzun çoƒüunu Python’u Node.js uzerinde çalƒ±≈ütƒ±rarak geçirirsiniz.

JavaScript, Node.js ile kullanƒ±ldƒ±ƒüƒ±nda hƒ±zlƒ± ve guçludur. Ancak bu, her ≈üeyi yapabileceƒüi anlamƒ±na gelmez. ve Node.js bunu çok fazla deƒüi≈ütirmez. Node.js, JavaScript’in web uygulamalarƒ± ve web siteleri için arka uç olarak çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± saƒülamak uzerine in≈üa edilmi≈ütir, ba≈üka pek bir ≈üey deƒüil. Node.js’nin geride kaldƒ±ƒüƒ± bazƒ± uygulamalar, veri bilimi ve makine √∂ƒürenimidir.

Veri Bilimi

Veri bilimcileri birkaç dil kullanƒ±r, ancak Python listelerinde ust sƒ±ralarda yer alƒ±r. Bunun nedeni, Python’un veri bilimine çok uygun olmasƒ± ve makine √∂ƒürenimi ile veri bilimi topluluklarƒ±nƒ±n bunun etrafƒ±nda kamp kurmu≈ü olmalarƒ±dƒ±r. Node.js’de veri bilimi modelleri olu≈üturmak mumkun olsa da, çevresinde daha az topluluk olu≈üturulduƒüu için tercih edilmez. JavaScript’te makine √∂ƒürenimi ile çalƒ±≈ümaya ba≈ülamak için, diƒüer geli≈ütiricilerin aktif olarak makine √∂ƒürenimi için moduller ve çerçeveler olu≈üturduƒüu Python’un aksine, her ≈üeyi mutlak sƒ±fƒ±rdan olu≈üturmanƒ±z gerekir.

Python’da bir sƒ±çrama tahtasƒ±na sahipsiniz. veri bilimine ba≈ülamak için ve ba≈ükalarƒ± tarafƒ±ndan yapƒ±lan çalƒ±≈ümalarƒ± kullanmamayƒ± tercih etseniz bile Python ve veri bilimi hakkƒ±ndaki bilgiler çok daha zengindir. Python ≈üu anda veri bilimi için tercih edilen araçlardan biridir, bu nedenle onu bu ≈üekilde uygulama hakkƒ±nda bilgi bulmak da zor deƒüildir. ƒ∞kisini veri bilimi için kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak, madeni para ile elektrikli matkabƒ± kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak gibidir. Her ikisi de bir vidayƒ± çevirebilir, ancak bir tanesi bileƒüinizi çok daha fazla yorar.

Sizler Node.js’nin veri bilimi için daha iyi olduƒüunu çunku buyuk sayƒ±larƒ± (ve buyuk sayƒ±larƒ±) hesaplarken daha verimli olduƒüunu iddia edebilirsiniz. yanƒ±lmazsƒ±nƒ±z), kullanƒ±lmamasƒ±nƒ±n nedeni, hƒ±z bir gereklilikse, çoƒüu geli≈ütiricinin JavaScript’i atlayarak doƒürudan C dillerine geçmeyi seçmesidir; bunlar daha da hƒ±zlƒ±dƒ±r ve yine de Python gibi veri bilimi ve analizi için çevrelerinde olu≈üturulmu≈ü topluluklara sahiptir.

Ancak, Node.js ile makine √∂ƒürenimi için kullanƒ±labilecek bazƒ± araçlar vardƒ±r. ve JavaScript. Tensorflow.js kitaplƒ±ƒüƒ±, insanlara makine √∂ƒürenimini doƒürudan tarayƒ±cƒ±larƒ±nda deneme fƒ±rsatƒ± sunar. Ancak, henuz çok daha fazlasƒ± mevcut deƒüil. Gelecekte hƒ±z kazanabilecek olsa da, JavaScript ≈üu anda makine √∂ƒürenimi uygulamalarƒ± geli≈ütirmek için en iyi seçim deƒüildir.

Web’de

Web s√∂z konusu olduƒüunda, √∂zellikle de √∂n uç, JavaScript guç konumundadƒ±r. √ñn uç uygulamalarƒ± yapmak için tasarlanmƒ±≈ü bir dildir. dinamik web siteleri. Ancak, JavaScript’i kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmƒ±yoruz, JavaScript’i √∂n uçtan 烱karmak ve arka uçta uygulamak için tasarlanmƒ±≈ü Node.js’yi kar≈üƒ±la≈ütƒ±rƒ±yoruz. Node.js ve Python’un doƒürudan rekabet ettiƒüi yer burasƒ±dƒ±r. Python ayrƒ±ca arka uç sistemleri için de kullanƒ±lƒ±r.

Arka uç, internetin g√∂remediƒüiniz tarafƒ±dƒ±r. Sitelere koyduƒüumuz ham bilgileri i≈üler, yani eƒüer √∂n uç ise bir lavabo, , ardƒ±ndan arka uç borulardƒ±r.

ƒ∞lk nokta varsayƒ±lan olarak Node.js’ye gider, çoƒüuyla aynƒ± dili kullanƒ±r √∂n uç sistemleri. Tum yƒ±ƒüƒ±nƒ±nƒ±z JavaScript ise, her ≈üey biraz daha duzgun gider ve daha az çeviri sorunu ortaya 烱kar. Python’u arka uç sistemleri için kullanƒ±yorsanƒ±z, √∂n ucunuz hala JavaScript’te yazƒ±lacaktƒ±r. Bu, ikisi arasƒ±nda veri iletmeniz gerekeceƒüi anlamƒ±na gelir. Python’un bu aktarƒ±ma yardƒ±mcƒ± olmak için √∂nceden yazƒ±lmƒ±≈ü varlƒ±klarƒ± olsa da, √∂zel bir ≈üey yapƒ±yorsanƒ±z bazƒ± sorunlarla kar≈üƒ±la≈üabilirsiniz.

Node.js ayrƒ±ca aceleci hƒ±zƒ± ve performansƒ± nedeniyle tercih edilir, anlƒ±k mesajla≈üma veya sohbet gibi gerçek zamanlƒ± uygulamalar için iyi hale getirir. Bu nedenle, i≈ülem hƒ±zƒ±nƒ±n √∂nemli olduƒüu (bilet rezervasyonu gibi) yuksek yuklu uygulamalar veya satƒ±cƒ± uygulamalarƒ± için de iyidir.

Python’un arka uç için hala bazƒ± avantajlarƒ± vardƒ±r. Python guvenilir ve tutarlƒ±dƒ±r. Ayrƒ±ca kullanƒ±mƒ± ve kurulumu daha kolay ve yeni ba≈ülayanlar için daha kolay. Bilimsel geçmi≈üi nedeniyle de tercih edilir; Arka ucunuzun veri bilimi, makine √∂ƒürenimi uygulamalarƒ± veya buyuk verilerle çalƒ±≈ümasƒ± gerekiyorsa, Python sizin için iyi çalƒ±≈üƒ±r.

Sonuçta, her iki dil de yuksek kullanƒ±m ve talep g√∂rmektedir. Bir web alanƒ±nda çalƒ±≈ümayƒ± planlƒ±yorsanƒ±z, Python’da geli≈ütirme yapmayƒ± planlƒ±yor olsanƒ±z bile JavaScript’i seçmek muhtemelen en akƒ±llƒ±ca seçim olacaktƒ±r. Web’de olmayan herhangi bir ≈üey yapmayƒ± planlƒ±yorsanƒ±z (√∂zellikle herhangi bir tur veri bilimi veya yapay zeka uygulamasƒ±) veya ba≈ülamak için iyi bir ilk dil arƒ±yorsanƒ±z, Python muhtemelen daha iyi bir seçimdir.

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki değerlerim ve hedeflerim ile uyumlu hayalimdeki işi buldum!"

p>

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi


Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method