Python xrange

Python 3’te xrange i≈ülevi kaldƒ±rƒ±ldƒ±. Bir Python 3 programƒ±nda xrange i≈ülevini kullanmayƒ± denerseniz, NameError: name ‚Äòxrange‚Äô tanƒ±mlanmadƒ± hatasƒ±.

Bu kƒ±lavuzda, bu hatanƒ±n ne anlama geldiƒüini ve neden kar≈üƒ±la≈üabileceƒüinizi tartƒ±≈üacaƒüƒ±z. Kodunuzda nasƒ±l duzelteceƒüinizi √∂ƒürenebilmeniz için bu hatanƒ±n bir √∂rneƒüini tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

Ad Hatası: ad ‘xrange’ tanımlı değil

Python 2’de, xrange i≈ülevi bir sayƒ± aralƒ±ƒüƒ± olu≈üturmanƒ±za izin verir. A≈üaƒüƒ±daki kod parçacƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂z √∂nunde bulundurun:

Kodumuz, 0 ve 3 (3 hariç) aralƒ±ƒüƒ±ndaki tum sayƒ±lar olan [0, 1, 2] deƒüerini d√∂ndurur. xrange() i≈ülevi bir sayƒ± listesi d√∂ndurur.

Python 3, xrange() işlevini range() adlı yeni işlev. range() işlevi, xrange() gibi, bir sayı aralığı uretir.

xrange arasında iki fark vardır. () ve range();

  • xrange() ve range() farklƒ± adlara sahiptir.
  • xrange() i≈ülevi bir sayƒ± listesi olu≈üturur. range() i≈ülevi bir nesne olu≈üturur.

range() i≈ülevi bir nesne olu≈üturduƒüu için, onu nesneye d√∂nu≈üturmeniz gerekir. bir numara listesi g√∂runtulemek istiyorsanƒ±z bir liste. Aksi takdirde, bu iki y√∂ntem aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r.

Örnek Senaryo

Bir kartƒ±n en ustunde olan ilk birkaç oyuncuyu g√∂runtuleyen bir program yazacaƒüƒ±z. oyun afi≈üi. Ba≈ülamak için, lider tablomuzu bir liste olarak ilan edelim:

katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Sƒ±rada, gidiyoruz. kullanƒ±cƒ±ya kaç puan g√∂runtulemek istediƒüini sormak için:

Kullanıcının girdiği değeri bir tam sayıya dönuşturuyoruz. Bunun nedeni, xrange() işlevinin yalnızca tam sayıları desteklemesidir.

Sonra, bir for d√∂ngusu kullanarak lider tablosu listemizi yineleyelim. kullanƒ±cƒ±nƒ±n konsolda g√∂runtulemeyi istediƒüi sonuçlar:

0 ile sayƒ± arasƒ±nda bir sayƒ± aralƒ±ƒüƒ± olu≈üturmak için xrange() i≈ülevini kullanƒ±rƒ±z kullanƒ±cƒ± eklendi. for d√∂ngumuzde, d√∂ngumuzun xrange() listesindeki sayƒ±yla ili≈ükili olan lider tablosu giri≈üini yazdƒ±rmak için bir print() ifadesi kullanƒ±rƒ±z.

Oyuncunun adƒ±nƒ±n yanƒ±na "l‚" artƒ± bir deƒüerini yazdƒ±rƒ±yoruz. Bu, konumlarƒ±nƒ± g√∂rmemizi saƒülar. √áunku listeler sƒ±fƒ±rdan indirildi, "l‚"’a bir ekliyoruz. Bu, listemizdeki ilk oyuncunun "0‚" ve benzeri.

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m ve ne olduƒüunu g√∂relim:

Programımız bir hata dönduruyor.

xrange() bir sayƒ± aralƒ±ƒüƒ± olu≈üturmak için i≈ülev. Python 2’de bu geçerli olacaktƒ±r. Programƒ±mƒ±zƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmak için Python 3 kullanƒ±yoruz, bu da xrange() i≈ülevine ba≈üvuramayacaƒüƒ±mƒ±z anlamƒ±na geliyor.

Hatamƒ±zƒ± ç√∂zmek için √∂ƒüesini deƒüi≈ütirmemiz gerekiyor. range() y√∂ntemiyle xrange():

Bu kullanƒ±m durumu için, hem xrange() ve range() aynƒ± sonucu d√∂ndurur. √áalƒ±≈üƒ±p çalƒ±≈ümadƒ±ƒüƒ±nƒ± g√∂rmek için kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±ralƒ±m:

Programımız, turnuvadaki skor tablosunda ilk iki sırada yer alan oyuncuların isimlerini başarıyla gösteriyor.

xrange() Yöntemini Yeniden Tanımlamak

Bu soruna olasƒ± bir ç√∂zum, programƒ±nƒ±zƒ±n ba≈ülangƒ±cƒ±nda xrange adlƒ± bir deƒüi≈üken tanƒ±mlamaktƒ±r. range() i≈ülevine e≈üittir:

Bu, bu hata için iyi bir ç√∂zum deƒüil. Bunun nedeni, yalnƒ±zca mevcut y√∂ntemleri yeniden adlandƒ±rma sorunundan ka烱nmanƒ±zdƒ±r. Birinin Python 3 kod tabanƒ±nƒ± okuyup g√∂rmesi kafa karƒ±≈ütƒ±rƒ±cƒ± olacaktƒ±r. xrange() deyimleri, xrange’ƒ± bir deƒüi≈üken olarak tanƒ±mlamƒ±≈ü olsanƒ±z bile.

En iyi ç√∂zum, xrange() deyimlerinizi yeniden adlandƒ±rmaktƒ±r. range() ve kod tabanƒ±nƒ±zƒ±n Python 3’te çalƒ±≈ümasƒ±nƒ± saƒülamak için gerekli deƒüi≈üiklikleri yapmak.

Sonuç

"NameError: name ‚Äòxra nge‚Äô tanƒ±mlƒ± deƒüil‚" Python 3’te bir sayƒ± aralƒ±ƒüƒ± olu≈üturmak için xrange() y√∂ntemini kullanmaya çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ±zda hata olu≈üur. Bu hatayƒ± ç√∂zmek için kodunuzu range() Python 3 ile birlikte gelen y√∂ntem.

range(), xrange() yerine Python 3’un yerine geçer. Artƒ±k bu hatayƒ± bir profesyonel gibi ç√∂zmek için ihtiyacƒ±nƒ±z olan teknik bilgiye sahipsiniz!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method