kotlin vs Python

Java, dunyanƒ±n en populer dillerinden biridir. Java’nƒ±n en buyuk kullanƒ±m alanlarƒ±ndan biri Android i≈ületim sistemleridir. Ancak Java, Android için olu≈üturulmamƒ±≈ütƒ±r ve bu nedenle, Android geli≈ütirme için gereksiz olan birçok Java √∂zelliƒüi vardƒ±r. Kotlin’in tasarƒ±m mantƒ±ƒüƒ±, JVM’yi kullanan ve yine de Java ile iyi oynayan aerodinamik bir Java olu≈üturmaktƒ±r. Halefi Kotlin, ≈üimdiki kral Java’ya nasƒ±l kar≈üƒ± 烱kƒ±yor? Hadi √∂ƒürenelim! Ama √∂nce, her iki dile de ayrƒ± ayrƒ± bakalƒ±m.

Java’nƒ±n √∂nemli bir tacƒ± vardƒ±r. Genellikle en çok kullanƒ±lan dil olarak etiketlenir ve "bir kez yaz, her yerde çalƒ±≈ütƒ±r" tasarƒ±m politikasƒ±dƒ±r. (WORA), masaustunde ve dƒ±≈üƒ±nda çok sayƒ±da uygulamaya sahip olduƒüu anlamƒ±na gelir. Statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, derlenmi≈ütir ve genel amaçlƒ±dƒ±r. Java, √∂nceden derlenmi≈ü Java için bir yorumlayƒ±cƒ± g√∂revi g√∂ren Java Sanal Makinesi (JVM) uzerinde çalƒ±≈üƒ±r. Java programlama dili Sun Microsystems tarafƒ±ndan geli≈ütirildi ve ilk olarak 1995’te piyasaya suruldu.

Java, Android için tercih edilen dildir. Android i≈ületim sistemleri Java ile yazƒ±lmamƒ±≈ü olsa da, tum Android uygulamalarƒ± Java ile yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r (en azƒ±ndan kƒ±smen) ve daha du≈üuk guce sahip cihazlar için yapƒ±lmƒ±≈ü √∂zel bir JVM uzerinde çalƒ±≈üƒ±r.

Kotlin

Kotlin, Java’nƒ±n tacƒ±nƒ± kƒ±skanƒ±yor. 2011 yƒ±lƒ±nda JetBrains tarafƒ±ndan tanƒ±tƒ±lan Kotlin, platformlar arasƒ±, statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ü, a烱k kaynaklƒ± ve genel amaçlƒ±dƒ±r. Kotlin de tƒ±pkƒ± Java’nƒ±n yaptƒ±ƒüƒ± gibi JVM uzerinde çalƒ±≈üƒ±r. Ayrƒ±ca tur 烱karƒ±mƒ±na sahiptir, yani dil statik olarak yazƒ±lƒ±rken, tur bildirimlerinin a烱k olmasƒ± gerekmez. Bu, Kotlin’in verimli, pratik ve etkili olacak ≈üekilde nasƒ±l tasarlandƒ±ƒüƒ±nƒ±n yalnƒ±zca bir yansƒ±masƒ±dƒ±r.

Kotlin’in ana hedeflerinden biri Android platformudur.Kotlin’in amacƒ± sadece verimli, modern ve pratik bir programlama dili olu≈üturmak deƒüil, aynƒ± zamanda bir programlama dili olu≈üturmaktƒ±. bu, Java’dan daha verimli, modern ve pratiktir. Nasƒ±l birikiyor?

Java VS. Kotlin

Bu dilleri kar≈üƒ±la≈ütƒ±rmak kolaydƒ±r ve en çok rekabet ettikleri tek bir hedefleri vardƒ±r: Android. Bu nedenle, iki dili o platformda yazƒ±lƒ±m geli≈ütirmede nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±klarƒ±na g√∂re kar≈üƒ±la≈ütƒ±racaƒüƒ±z (her ikisinin de Android dƒ±≈üƒ±nda uygulamalarƒ± olsa da) ).

:

Yazma ve Sözdizimi

Kotlin kodunun Java’dan daha iyi yapmak için tasarlandƒ±ƒüƒ± ≈üey budur.Kotlin’in tur 烱karƒ±mƒ±nƒ±n bu zaferde buyuk payƒ± vardƒ±r, çunku deƒüi≈üken bildirimleri için gereken fazladan kod satƒ±rlarƒ±. Ayrƒ±ca ba≈ü aƒürƒ±sƒ±na neden olan ‚Äònullpointerexception‚Äô Java’da sorun. Kotlin sƒ±fƒ±r guvenlik saƒüladƒ±; bo≈ü deƒüerler kullanmaz, bu nedenle bu istisnalarla kar≈üƒ±la≈üamaz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Kotlin ayrƒ±ca birçok ≈üeyi kaldƒ±rƒ±r. Genelge kodu. √ñrneƒüin, bir satƒ±r ifadesini bitirmek için artƒ±k noktalƒ± virgul gerekli deƒüildir, yeni bir satƒ±r yeterlidir.

Ancak, Kotlin‚Äôin kƒ±salƒ±ƒüƒ± yeni kullanƒ±cƒ±lar için buna kar≈üƒ± çalƒ±≈üƒ±r. Var olan Java Android uygulama geli≈ütiricileri için geçi≈üi kolayla≈ütƒ±ran Kotlin, √∂zunde daha sorunsuz bir Java’dƒ±r. Ancak Java hakkƒ±nda çok az bilgiye sahip olan yeni kullanƒ±cƒ±lar için Kotlin‚Äôsquo;squo;squo;nun kƒ±salƒ±ƒüƒ±nƒ± anlamak zor olabilir.

Hız

Derlemeden sonra çalƒ±≈ütƒ±rma hƒ±zƒ±, daha sonra çalƒ±≈üma zamanƒ±nda yorumlanacak olan aynƒ± turde du≈üuk seviyeli dile d√∂nu≈üturulduƒüunden, bu dillerin her ikisi için de hemen hemen aynƒ± olmalƒ±dƒ±r. Buradaki hƒ±z, derleme zamanƒ±na atƒ±fta bulunur: yuksek seviyeli kodunuzu bu du≈üuk seviyeli koda çevirmek ne kadar surer.

Derleme zamanƒ± √∂nemlidir; Android uygulamalarƒ±nƒ±zƒ± olu≈ütururken ve hatalarƒ±nƒ± ayƒ±klarken buyuk olasƒ±lƒ±kla sayƒ±sƒ±z kez derlemeniz ve yeniden derlemeniz gerekir. Derleme suresinin hƒ±zlƒ± olmasƒ± geli≈ütirme hƒ±zƒ± için harikalar yaratƒ±r. ;

√áoƒüu testte, Kotlin’in derlemesi geride kalƒ±yor. Java ≈üu anda Kotlin’den daha hƒ±zlƒ± derleniyor, ancak Kotlin yeti≈üiyor. Hƒ±zdaki fark buyuk deƒüil: çe≈üitliliƒüe baƒülƒ± olsa da fakt√∂rlerin sayƒ±sƒ±, Java, ortalama olarak yakla≈üƒ±k %13’luk bir hƒ±z artƒ±≈üƒ± saƒülar.

Birlikte çalƒ±≈üabilirlik

Bu, Kotlin için √∂ne 烱kan ba≈üka bir anahtar kelimedir. Java genel amaçlƒ± bir dildir, Android için olu≈üturulmamƒ±≈ütƒ±r. Bu nedenle, her zaman oynamaz Android yazƒ±lƒ±mƒ±yla guzel.

Kotlin yapar ve Kotlin Java ile de iyi oynar; diƒüer Java koduyla birlikte çalƒ±≈üabilir. Daha √∂nce belirtildiƒüi gibi JVM’de bile çalƒ±≈üƒ±r. Bu, Java’dan Kotlin’e geçi≈ü yapmak isteyen herkes için buyuk avantajlar saƒülar. Her ≈üeyin çalƒ±≈ümaya devam etmesi için her ≈üeyi bir kerede ta≈üƒ±malarƒ± bile gerekmez.

Java uzun suredir kral olmu≈ütur. Onu çevreleyen devasa bir topluluƒüa ve Java ile mobil uygulama geli≈ütirmeye sahiptir. Kotlin’in de bir topluluƒüu var, ancak Java ile aynƒ± boyuta bile yakƒ±n deƒüil. Bu, Kotlin’e √∂zgu sorularƒ±nƒ±zƒ±n yanƒ±tlarƒ±nƒ± bulmanƒ±n daha zor olabileceƒüi ve Kotlin’de kodlamayƒ± √∂ƒürenmek için daha az kaynak olduƒüu anlamƒ±na gelir.

Özet

Kƒ±sacasƒ± Kotlin, geli≈ütirilmi≈ü bir Java olarak tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Kotlin’in daha kƒ±sa kodu, daha fazla guvenlik √∂zelliƒüi ve daha kolay yazma √∂zelliƒüi vardƒ±r. Java hala daha hƒ±zlƒ± ve daha geni≈ü bir kullanƒ±cƒ± tabanƒ±na sahip olsa da, Kotlin Java ile birlikte çalƒ±≈üabilirlik √∂zelliƒüine sahiptir ve JVM uzerinde çalƒ±≈üƒ±r, bu nedenle Kotlin Java’nƒ±n yanƒ± sƒ±ra Android’de de çalƒ±≈üƒ±r.

Hangisini Seçmelisiniz?

Jetbrains’e g√∂re Kotlin, 2019’un sonundaki en iyi 1000 Android uygulamasƒ±nƒ±n yakla≈üƒ±k %60’ƒ± Birkaç dezavantajƒ±na raƒümen, Kotlin yalnƒ±zca Android uygulama geli≈ütirmenin geleceƒüi deƒüil, bugunudur. Kotlin ayrƒ±ca Java’nƒ±n yapamadƒ±ƒüƒ± yerle≈üik birçok guvenlik √∂zelliƒüine sahiptir. Java.

Kotlin, geli≈ütiriciler tarafƒ±ndan da sevilir. Stack Overflow programcƒ±larƒ± arasƒ±nda yapƒ±lan bir ankette, "en sevilen" kategorisinde 4. sƒ±radadƒ±r. Referans olarak Java, ilk 10’dadƒ±r. ‚Äòen korkulan‚Äô diller.

Android geli≈ütirme için Java’yƒ± seçmek k√∂tu bir seçim olmasa da, çoƒüu insan için varisi (Kotlin) seçmek daha iyi bir seçimdir. Ancak, Android geli≈ütirme dƒ±≈üƒ±ndaki amaçlar için Java hala √∂nde.

Java’yƒ± zaten biliyorsanƒ±z, Kotlin’e geçi≈ü geli≈ütirme ≈üeklinizi daha iyiye doƒüru deƒüi≈ütirebilir. Guvenliƒüi artƒ±rabilir, geli≈ütirme hƒ±zƒ±nƒ±zƒ± artƒ±rabilir ve buna bayƒ±labilirsiniz. Kotlin veya Java geli≈ütirme i≈üine girmek istiyorsanƒ±z, ≈üimdi bunu yapmanƒ±n tam zamanƒ±. Kullanabileceƒüiniz duzinelerce etkili kodlama eƒüitim programƒ±yla, bugun ba≈ülamamak için iyi bir neden yok.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method