dize alt dize python içerip içermediğini kontrol edin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bir JavaScript dizesinin, include() y√∂ntemini, indexOf() veya normal bir ifadeyi kullanarak bir karakter veya tumcecik içerip içermediƒüini kontrol edebilirsiniz. include(), bir dizenin bir harf mi yoksa bir dizi harf mi içerip içermediƒüini kontrol etmek için en yaygƒ±n y√∂ntemdir ve √∂zellikle bu amaç için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r.

Bir dizenin alt dize içerip içermediƒüini kontrol etmek yaygƒ±n bir y√∂ntemdir. herhangi bir programlama dilinde g√∂rev. √ñrneƒüin, bir çevrimiçi oyun olu≈üturduƒüunuzu varsayalƒ±m. Tum kullanƒ±cƒ± adlarƒ±nƒ±n oyununuz için uygun olduƒüundan emin olmak için bir kullanƒ±cƒ± adƒ±nƒ±n yasaklƒ± bir ifade içerip içermediƒüini kontrol etmek isteyebilirsiniz.

JavaScript Dizesi ƒ∞çerir

Bir JavaScript dizesinin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol etmenin uç y√∂ntemi vardƒ±r. ba≈üka bir karakter veya karakter dizisi içeriyor:

  • includes().
  • indexOf().
  • Normal ifadeler (regex).

Bu √∂ƒüreticide, bu uç yakla≈üƒ±mƒ± kullanarak bir JavaScript dizesinin ba≈üka bir dize içerip içermediƒüini kontrol etmek için kullanabileceƒüiniz y√∂ntemleri tartƒ±≈üacaƒüƒ±z.

Dize JavaScript ƒ∞çerir: include()

ES6’da tanƒ±tƒ±lan JavaScript include() y√∂ntemi, bir dizenin y√∂nteme ilettiƒüiniz karakterleri içerip içermediƒüini belirler. Dize belirli karakterler içeriyorsa, y√∂ntem "true.‚"

Belirtilen dize aradƒ±ƒüƒ±nƒ±z karakterleri içermiyorsa, include() "false‚"

clude() yönteminin sözdizimi şöyledir:

" dize‚" arama yapacaƒüƒ±mƒ±z karakterleri ifade eder. "kelime‚" aradƒ±ƒüƒ±mƒ±z karakterleri ifade ediyor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

İşte buna bir örnek include() yöntemi iş başında:

Kodumuz şunu döndurur: Örnek kelimesi dizededir.

ƒ∞lk iki satƒ±rda iki JavaScript deƒüi≈ükenleri. ƒ∞lk deƒüi≈üken, içinde arama yapmak istediƒüimiz dizedir. ƒ∞kincisi, orijinal dizimizde bulmak istediƒüimiz alt dizidir. Ba≈üka bir deyi≈üle, ilk deƒüi≈ükenin ikinci deƒüi≈ükenin içeriƒüini içerip içermediƒüini arayacaƒüƒ±z.

Sonra, "example‚" deƒüi≈ükeninin "yourSubstring‚" deƒüi≈ükeninin içeriƒüini içerip içermediƒüini deƒüerlendirmek için bir if ifadesi kullanƒ±rƒ±z.

If "example&rdquo ; "√ñrnek‚" kelimesini içerir, ifademiz doƒüru olarak deƒüerlendirilir. Bu, "if‚" ifademizin g√∂vdesindeki console.log() ifadesinin çalƒ±≈ütƒ±rƒ±ldƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir. Aksi takdirde, "else‚" ifademiz çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r.< /p>

includes() buyuk/kuçuk harf duyarlƒ±dƒ±r, bu nedenle alt dizimizin buyuk/kuçuk harf durumunu deƒüi≈ütirirsek "false‚" d√∂ndurulur.

includes() İkinci Bağımsız Değişken

include() y√∂ntemi, ikinci bir arguman belirlemenize izin verir. Bu ikinci arguman, include()’ƒ±n alt dizginizi aramaya ba≈ülamasƒ± gereken indeks numarasƒ±dƒ±r. ƒ∞lk karakterin indeksi "0‚", ikincisi "1&rdquo ;, vb. Bunun nedeni, bir sƒ±fƒ±rdan yeniden dizine eklendi.

"√ñrnek‚" kelimesinin olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± kontrol edelim. dizgimizde dizin konumu 7’den sonra g√∂runur:

clude() y√∂ntemi, dizgemizin ba≈üladƒ±ƒüƒ± dizin konumunu d√∂ndurur. Kodumuz, "√ñrnek kelimesi dizede yok‚" Dizemiz "√ñrnek‚" s√∂zcuk, "7,‚" dizin deƒüerinden √∂nce g√∂runur. hangi "√ñrnek‚" ve "String!‚"

JavaScript, Dize’nin ƒ∞çerip ƒ∞çermediƒüini Kontrol Edin: indexOf()

JavaScript indexOf() y√∂ntemi, include() gibi, bir dizenin ba≈üka bir dize içerip içermediƒüini kontrol eder. Farklƒ± olan, bu iki i≈ülevin 烱ktƒ±sƒ±dƒ±r.

clude() y√∂ntemini kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±zda, y√∂ntem bir boolean d√∂ndurur: true veya false. indexOf(), alt dizinin ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãdizin konumunu d√∂ndurur. Veya dize alt dizeyi içermiyorsa "-1.‚"

Bu yöntemin sözdizimine bakalım:

clude() √∂rneƒüimizde olduƒüu gibi, "string‚" aradƒ±ƒüƒ±mƒ±z deƒüeri ifade eder. "word‚" aradƒ±ƒüƒ±mƒ±z kelime grubu veya karakterdir .

JavaScript’te indexOf() √∂rneƒüi:

Kodumuz ≈üunu d√∂ndurur: √ñrnek kelimesi dizgededir. Burada yaptƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi bir "if‚" ifadesi kullandƒ±k. son √∂rneƒüimiz Bu ifade bir parçayƒ± g√∂sterir. dizgimizin bir alt dizgi içerip içermediƒüine baƒülƒ± olarak konsola √∂zel mesaj.

indexOf() y√∂nteminin -1 d√∂ndurmediƒüini kontrol ederiz. Varsa, "else‚" ifadesi çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lƒ±r. -1, dizimizin bulunamadƒ±ƒüƒ±nƒ± belirtir. Aksi takdirde, "if‚" deyimi yurutulur.

Alt dize içermeyen bir dizede indexOf() kullanalƒ±m:

Alt dizimiz bulunamadığından kodumuz -1 değerini döndurur.

"Python.Engineeringsƒ± hayatƒ±ma en çok ihtiyacƒ±m olduƒüu anda ve hƒ±zla girdi. bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Yazƒ±lƒ±m Muhendisi Rockbot’ta

indexOf(), include() y√∂ntemi gibi, buyuk/kuçuk harfe duyarlƒ±dƒ±r. Aramamƒ±zƒ±n belirli bir indeks deƒüerinden ba≈ülamasƒ±nƒ± istiyorsak, ba≈üka bir arguman kullanabiliriz:

Yedi dizin değerinden başlayarak tam bir eşleşme bulunamadığından, kodumuz -1 değerini döndurur.

Dize JavaScript ƒ∞çerir : Regex

Bir dizenin bir alt dize içerip içermediƒüini kontrol etmek için JavaScript normal ifadelerini‚Äîveya regex‚Äîkullanabiliriz. Normal ifade, esnekliƒüi nedeniyle inanƒ±lmaz derecede faydalƒ± olabilir: Neyi ve nerede aradƒ±ƒüƒ±nƒ±zƒ± çok fazla kontrol edebilirsiniz.

Bir dizginin alt dizgi içerip içermediƒüini kontrol etmek için RegExp.test() y√∂ntemini kullanabiliriz. ƒ∞≈üte bir √∂rnek:

Kodumuz true deƒüerini d√∂ndurur. Bunun nedeni "JavaScript‚" bizim "example‚" dizimizdedir.

Normal ifade guçludur. Normal ifadenin dezavantajƒ±, kullandƒ±ƒüƒ±nƒ±z kurallara baƒülƒ± olarak çalƒ±≈ümasƒ±nƒ±n daha yava≈ü olabilmesidir. normal ifade kurallarƒ±, aramanƒ±z o kadar uzun surer.

Basit bir arama yapƒ±yorsanƒ±z ve geli≈ümi≈ü dize i≈ülevlerine ihtiyacƒ±nƒ±z yoksa, include() veya indexOf() kullanmak daha iyi bir yakla≈üƒ±m olabilir. .test() y√∂ntemi henuz Regex’i √∂ƒürenmemi≈ü yeni ba≈ülayanlar için √∂nerilmez.

Daha fazlasƒ±nƒ± √∂ƒürenmek istiyorsanƒ±z normal ifade hakkƒ±nda ve normal ifadenizi test edin, RegExr’e g√∂z atƒ±n.

Sonuç

Bu √∂ƒüreticide, JavaScript’teki dizelerin temellerini tartƒ±≈ütƒ±k. Bundan sonra, JavaScript’te bir dizenin alt dize içerip içermediƒüini kontrol etmenin uç yolunu tartƒ±≈ütƒ±k: include(), indexOf() ve regex kullanmak.

clude() y√∂ntemi muhtemelen en yaygƒ±n olanƒ±dƒ±r. bir dizenin bir alt dize içerip içermediƒüini kontrol etme yolu. Bunun nedeni, y√∂ntemin adƒ±nƒ±n deƒüi≈ümez olmasƒ±dƒ±r. A烱ktƒ±r, include() ba≈üka bir dize içinde bir dize aramanƒ±za izin verir.

JavaScript hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sizi koruduk. Uzman √∂ƒürenim tavsiyesi için JavaScript Nasƒ±l √ñƒürenilir makalemize g√∂z atƒ±n. Ayrƒ±ca, bilginizi geli≈ütirmenize yardƒ±mcƒ± olacak en iyi √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n bir listesini de bulacaksƒ±nƒ±z.