python dizenin bir kısmını değiştir

| | | | | | | | | | | | | | |

Bir JavaScript dizesindeki metni deƒüi≈ütirmek için replace() i≈ülevi kullanƒ±lƒ±r. replace() i≈ülevi, deƒüi≈ütirilecek alt dize ve yerini alacak yeni dize olmak uzere iki arguman alƒ±r. Regex(p), bir dizgedeki metni deƒüi≈ütirmek için de kullanƒ±labilir.

Bir dize içindeki metni deƒüi≈ütirmek, herhangi bir programlama dilinde yaygƒ±n bir i≈ülemdir. √ñrneƒüin, programƒ±nƒ±zƒ±n çalƒ±≈üacaƒüƒ±ndan emin olmak için bir dizgeden belirli sembolleri kaldƒ±rmak isteyebilirsiniz.

Nedeni ne olursa olsun, bir JavaScript dizesi yararlı olabilir.

Bu kƒ±lavuzda, JavaScript dizesi replace() i≈ülevini bozacaƒüƒ±z ve nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini ke≈üfedeceƒüiz. metni deƒüi≈ütirmek için kullanƒ±labilir.

JavaScript Replace() Sözdizimi

JavaScript replace() y√∂ntemi, bir kalƒ±p veya normal ifade için bir dize arar. Bu kalƒ±p dizede bulunursa, belirtilen bir deƒüerle deƒüi≈ütirilir. replace() yeni bir dize d√∂ndurur. Orijinal dize deƒüi≈ütirilmez.

replace() yöntemi iki bağımsız değişkeni kabul eder:

  • replace() √∂ƒüesinin aramasƒ± gereken kalƒ±p veya normal ifade; ve
  • ƒ∞lk baƒüƒ±msƒ±z deƒüi≈ükende belirttiƒüiniz kalƒ±bƒ±n herhangi bir √∂rneƒüinin yerini almasƒ± gereken bir dize.

Şu sözdizimine bir göz atalım:

ƒ∞lk argumanƒ±mƒ±z, "Pi‚", içeriƒüini deƒüi≈ütirmek istediƒüimiz kalƒ±ptƒ±r. ƒ∞kinci arguman, "P‚", kalƒ±bƒ±mƒ±zƒ± deƒüi≈ütirmek istediƒüimiz metindir. B√∂ylece kodumuz "Pi‚" "P‚" ile.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Kodumuz "Peter&rdquo yazdƒ±rƒ±r. ; JavaScript konsoluna. √ჱktƒ±mƒ±z yeni bir dizedir çunku dizeler JavaScript’te deƒüi≈ütirilemez. Deƒüi≈ümezler.

Replace() metodu dizgimizin sonuna eklenir. Değerlerini değiştirmek istediğiniz dizeyi belirtmemelisiniz. Yalnızca aramak istediğiniz kalıp ve bu kalıbın herhangi bir örneğini değiştirmesi gereken metin kabul edilen argumanlardır.

replace() JavaScript Örneği

√ñrneƒüin, ilginç kelimesini ilginç ile deƒüi≈ütirmek istediƒüinizi varsayalƒ±m. Bunu nasƒ±l yapardƒ±nƒ±z? replace() y√∂ntemini kullanabiliriz:

Kodumuz yeni bir dize döndurur aşağıdaki gibidir:

< p>ƒ∞lk satƒ±rda, ourInterestingString adƒ±nda bir JavaScript deƒüi≈ükeni bildiririz. Bu deƒüi≈üken Bu dize ilginç deƒüerini içerir . sonraki satƒ±rda, JavaScript string replace() y√∂ntemini kullanarak ilginç kelimesini ilginç ile deƒüi≈ütiriyoruz.

Yapabiliriz. "ilginç‚" "ilginç‚" dizgimizde.

JavaScript Replace Multiple Substrings

Dizemizin birden çok parçasƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek istiyorsak, bunu replace()’imizi zincirleyerek yapabiliriz. fonksiyonlar. Zincirleme, birbiri ardƒ±na birden fazla replace() deyimi yerle≈ütirdiƒüimiz anlamƒ±na gelir. ƒ∞≈üte bir √∂rnek:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuz, "This‚", "string‚" ve " ilginç‚", "Bizim‚", "kod‚", "harika!‚", sƒ±rasƒ±yla. Ardƒ±ndan, replace() i≈ülevini kullanarak dizemizde uç kelimeyi diƒüer uç kelimeyle deƒüi≈ütirir.

JavaScript String replace() Regex Kullanarak

Normal ifade veya regex(p), bir arama duzenini tanƒ±mlar. Bir dize içindeki karakterleri bulmak veya deƒüi≈ütirmek istediƒüinizde, normal ifade kullanmak faydalƒ± olabilir. Normal ifade nesneleri bize replace() i≈ülevimiz uzerinde daha fazla kontrol saƒülar, b√∂ylece daha heyecan verici deƒüi≈üiklikler yapabiliriz.

ƒ∞≈üte, harfini deƒüi≈ütirmek için normal ifade kullanƒ±mƒ±na bir √∂rnek f harfli e:

Kodumuzun 烱ktƒ±sƒ± a≈üaƒüƒ±daki gibidir:

Kodumuz √∂nce ourInterestingString deƒüi≈ükenini bildirir ve ona Bu dize ilginç deƒüerini atar. . Ardƒ±ndan, kodumuz dize boyunca her e harfini f harfiyle deƒüi≈ütirir ve i≈ülev yeni dizemizi d√∂ndurur.

Bunu yapmak için /e/g/ regex ifadesini kullanƒ±rƒ±z. Bu kalƒ±p, ortaya 烱kan her e’nin yerini alacaktƒ±r. tum dize (g bunu ifade eder).

Normal ifade hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Regexr, farklı ifadeleri kolayca denemenizi sağlar.

Özet

JavaScript replace() işlevi, bir dizgenin bir bölumunu diğeriyle değiştirmemize ve yeni değiştirilen dizgiyi döndurmemize olanak tanır. Regex() işlevi, aynı şeyi daha fazla kontrolle yapmamıza olanak tanır. .

Bu √∂ƒüreticide, JavaScript replace() i≈ülevinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± a烱kladƒ±k.Ayrƒ±ca, bir dize uzerinde daha geli≈ümi≈ü deƒüi≈ütirme i≈ülevlerini gerçekle≈ütirmek için normal ifadenin nasƒ±l kullanƒ±labileceƒüini tartƒ±≈ütƒ±k.

Daha fazla bilgi edinmek için JavaScript programlama dilinde nasƒ±l kod yazƒ±lacaƒüƒ±nƒ± √∂ƒürenmek için JavaScript Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun.

"Python.Engineering girdi hayat en çok ihtiyacƒ±m olduƒüunda ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi