Python dizinin boyutunu al

| | | | | | | | | | | | | | | | |

JavaScript dizi uzunluƒüu √∂zelliƒüi, bir dizideki √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± belirtir. Bir dizinin uzunluƒüunu bulmak için dizi_adƒ±.uzunluk nesnesine ba≈üvurun. uzunluk √∂zelliƒüi bir tamsayƒ± d√∂ndurur.

Sƒ±klƒ±kla dizide kaç deƒüer olduƒüunu ve diƒüer bir deyi≈üle dizinin uzunluƒüunu bilmek isteyeceksiniz. JavaScript dizisi uzunluk √∂zelliƒüi burada devreye girer. length √∂zelliƒüi, belirli bir dizide tutulan √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± almak için kullanƒ±lƒ±r.

√ñrneƒüin, diyelim ki siz bir kitap satƒ±cƒ±sƒ±sƒ±nƒ±z ve envanterinizde kaç kitap olduƒüunu bilmek istiyorsunuz. JavaScript dizi uzunluƒüu √∂zelliƒüini kullanarak kitap listenizin uzunluƒüunu alabilirsiniz.

Bu eƒüitim, JavaScript’te dizi uzunluƒüu y√∂nteminin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ke≈üfedecektir. Bu y√∂ntemi bir JavaScript programƒ±nda kullanan iki √∂rneƒüi inceleyeceƒüiz.

JavaScript Dizi uzunluğu

JavaScript dizi uzunluƒüu √∂zelliƒüi, bir dizideki √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± temsil eden bir tamsayƒ± deƒüeridir. . JavaScript’te dizin deƒüerleri 0’dan ba≈üladƒ±ƒüƒ± için uzunluk √∂zelliƒüi her zaman dizideki en yuksek dizin deƒüerinden bir yuksektir.

uzunluk JavaScript’te bir √∂zellik olduƒüundan, herhangi bir parametre almaz. Basitçe bir dizinin sonuna eklenir.

JavaScript dizi uzunluğu özelliğinin sözdizimi şöyledir:

uzunluk √∂zelliƒüinin deƒüerine eri≈ümek için bir dizi adƒ±nƒ±n sonuna .length s√∂zdizimini ekleriz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈üin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcadƒ±.

Hadi bir adƒ±mdan geçelim. Bu y√∂ntemi bir JavaScript programƒ±nda g√∂stermek için √∂rnek. Diyelim ki bir kitap烱mƒ±z var. New York Times Kurgu 2019’un En √áok Satanlar listesinden kaç kitap sattƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± √∂ƒürenmek istiyoruz. Bir mu≈üteri bu kitaplarƒ±n bulunup bulunmadƒ±ƒüƒ±nƒ± sordu, biz de listede g√∂runen kaç kitap sattƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± kontrol etmeye karar verdik.

uzunluk √∂zelliƒüinin yararlƒ± olabileceƒüi yer burasƒ±dƒ±r. Diyelim ki, New York Times Fiction 2019 Best Sellers of 2019’da yer alan sattƒ±ƒüƒ±mƒ±z kitaplarƒ±n bir listesi var. uzunluk √∂zelliƒüini kullanarak o listede kaç kitap sattƒ±ƒüƒ±mƒ±zƒ± bulabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda program ≈üunu d√∂ndurur: 6.

√ñnce, nyt_fiction_best_seller_2019 adƒ±nda bir sabit bildiririz. Bu sabit kitaplarƒ±n bir listesini saklar. 2019’un New York Times Kurgu En √áok Satanlar listesinde yer alan envanterimizde. Bu listenin uzunluƒüunu √∂ƒürenmek için erty. Bu durumda, listemizde altƒ± deƒüer vardƒ±r, bu nedenle uzunluk √∂zelliƒüi ≈üunu d√∂ndurur: 6.

JavaScript Dizi uzunluğu ile Ortalamaları Hesaplama

uzunluk √∂zelliƒüinin birkaç kullanƒ±m durumu vardƒ±r. JavaScript ve bunlarƒ±n en yaygƒ±n olanlarƒ±ndan biri ortalamalarƒ± hesaplamaktƒ±r.

Bir dans sƒ±nƒ±fƒ±ndaki uyelerin ortalama ya≈üƒ±nƒ± bulmak istediƒüimizi varsayalƒ±m. Dans烱larƒ± saklayan bir listemiz var‚Äô ya≈ülar. Daha sonra, ortalamanƒ±n en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlanmasƒ±nƒ± istediƒüimize karar veriyoruz. Listedeki √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± almak için length √∂zelliƒüini kullanmamƒ±z gerekir. Bu deƒüer, bir ortalamayƒ± hesaplamamƒ±za yardƒ±mcƒ± olacaktƒ±r.

Örnek Program

İşte dans sınıfındaki uyelerin ortalama yaşını hesaplamamıza izin verecek bir program örneği:< /p>

Kodumuz şunu döndurur:

Kodun ilk satƒ±rƒ±nda, dancer_ages adƒ±nda bir JavaScript listesi bildiririz. dans sƒ±nƒ±fƒ±ndaki her uyenin ya≈üƒ±nƒ± saklar. Ardƒ±ndan, sƒ±nƒ±ftaki uyelerin toplam ya≈üƒ±nƒ± saklayan sum adƒ±nda bir deƒüi≈üken tanƒ±mlƒ±yoruz. Ortalamayƒ± daha sonra hesaplamak için bu deƒüere ihtiyacƒ±mƒ±z olacak.

Ba≈ülangƒ±çta sum deƒüerini 0 olarak belirledik çunku bir deƒüi≈ükeni kullanmadan √∂nce tanƒ±mlamamƒ±z gerekiyor.Ardƒ±ndan her dans烱nƒ±n ya≈üƒ±nƒ± for d√∂ngumuzdeki >sum deƒüeri.

Ardından, bir JavaScript for döngusu

olu≈ütururuz. a> bu, dancer_ages listesindeki her √∂ƒüeyi yineler ve onu sum deƒüi≈ükenine ekler. Programƒ±mƒ±za kaç kez olduƒüunu s√∂ylemek için dancer_ages.length √∂zelliƒüini kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±za dikkat edin. yurutmelidir.

for d√∂ngusunun yurutulmesini takiben, programƒ±mƒ±z sƒ±nƒ±ftaki uyelerin ortalama ya≈üƒ±nƒ± hesaplar. Programƒ±mƒ±z bunu sum (tum dans烱larƒ±n ya≈ülarƒ±nƒ±n toplamƒ±) dancer_ages.length (dans sƒ±nƒ±fƒ±ndaki ki≈üi sayƒ±sƒ±) ile. Ardƒ±ndan, Math.round() y√∂ntemini kullanƒ±rƒ±z deƒüerimizi en yakƒ±n tam sayƒ±ya yuvarlamak için.

Fina lly, konsola ≈üunu belirten bir mesaj yazdƒ±rƒ±yoruz: "Dans sƒ±nƒ±fƒ±ndaki bir uyenin ortalama ya≈üƒ±:‚". Bu ifadeyi, ortalama JavaScript deƒüi≈ükeninde depolanan deƒüer ve bir nokta () takip eder.< /em>).

Sonuç

JavaScript dizi uzunluƒüu √∂zelliƒüi, bir listede saklanan √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± almak için kullanƒ±lƒ±r. Bu y√∂ntem, √∂zellikle, bir listenin uzunluƒüunun bilinmesini gerektiren ortalamalarƒ± ve diƒüer toplamlarƒ± hesaplamak içindir.

Bu eƒüitici, bir JavaScript dizisindeki √∂ƒüelerin sayƒ±sƒ±nƒ± almak için uzunluk √∂zelliƒüinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±. Ayrƒ±ca uzunluk √∂zelliƒüinin iki √∂rneƒüini de inceledik. Bu √∂ƒüreticiyi okuduktan sonra, bir uzman gibi uzunluk √∂zelliƒüini kullanmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

JavaScript’te kodlama hakkƒ±nda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? JavaScript Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun. Hangi kurslarƒ±n ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ±nƒ±n JavaScript bilginizi geli≈ütirmenize yardƒ±mcƒ± olabileceƒüi konusunda tavsiyeler bulacaksƒ±nƒ±z.