Javascript Tablosu

| | | | | | | | | | | | | | | | |

JavaScript include () yöntemi, bir dizideki bir öğeyi arar. Dizi öğesi varsa, bu yöntem True değerini döndürür. Filter () yöntemi, bir listedeki bir öğeyi aramanıza olanak tanır. include ()`den farklı olarak, filtre () yöntemi aradığınız öğeyi döndürür.

Bu dizinin belirli bir değer içerip içermediğini bilmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir ürün siparişleri listeniz olabilir ve birisinin mağazanızdan bir komidin sipariş edip etmediğini kontrol etmek isteyebilirsiniz.

JavaScript Array şunları içerir

Bir ürün olup olmadığını belirlemenin iki yolu vardır. JavaScript boolean adı verilir.

Dizi. include (), String.includes () ile aynı şekilde çalışır. Ancak Array.includes () bir dizi nesneyi arar.

() JavaScript Örneği

içerir

Bir kafemiz olduğunu varsayalım. bugün bir espresso sipariş etti. Bir espresso siparişi verilip verilmediğini görmek için bugünün sipariş listesini kontrol etmek için aşağıdaki kodu kullanabiliriz:

Kodumuz şunu döndürür: false.

todays_orders dizisi Express değerini içermez. include () yürütülür, false değerini döndürür. Öğenin bulunduğu bir diziyi arayacak olsaydık, include () true döndür.

Şimdi konuşalım veya ne istersek ve son üç siparişte kapuçino sipariş eden varsa. Bunu yapmak için include () yöntemini bir start_position argümanıyla kullanabiliriz.

Kullanacağımız kod şudur:

Programımız şunu döndürür: true. Süt dizimizdeki 3 dizin değerinden sonra sıralandığından, include () işlevimiz true değerini döndürdü.

Yukarıdaki örnekte, bir dize dizisinin belirli bir değeri içerip içermediğini kontrol etmek için include () kullandık. Peki ya bir dizi nesnenin belirli bir değer içerip içermediğini kontrol etmek istersek? Bu eylemi gerçekleştirmek için filtre () işlevini kullanabiliriz.

filtre () işlevi bir dizi nesneyi yineler ve belirli bir nesneyi arar. değer. filtre () bir argüman alır: bir değer aramak için kullanılan bir fonksiyon. İşte filter () JavaScript işlevinin sözdizimi:

filtre () JavaScript örneği

Kahve siparişi için hem sipariş edilen kahvenin adını hem de müşterinin adını içeren bir öğe tablomuz var.

John Appleseed adlı birinin bugün kahve sipariş edip etmediğini kontrol etmek istiyoruz. John sadık bir müşteridir ve bir sonraki kahvesinde indirim almalıydı.

Aşağıdaki kod, John Appleseed`in sipariş verip vermediğini kontrol eder:

Bizim program döndürür:

Önce com adında bir dizi tanımlıyoruz emirler. Bu, birlikte sipariş verdiğim kişilerin adlarının ve sipariş ettikleri içeceğin bir listesini saklar. Ardından, check_orders adında bir JavaScript değişkeni tanımlarız. Bu değişken, kontrol etmek için filtre () işlevini kullanır. John Appleseed adında biri bugün bir kahve sipariş ettiyse.

check_orders değişkeninin değerini yazdıralım ve JavaScript konsolu . John Appleseed bugün bir sipariş verdiğinden, fonksiyonumuz onun sipariş kaydını döndürür. Sipariş vermezseniz, programımız hiçbir şey döndürmez.

filter() yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, JavaScript filtresi eğitimimize bakın < a href="/javascript-filter-reduce"> () ve küçült () .

Sonuç

içerir () yöntemi bir dizide bir değer olup olmadığını kontrol eder. Bu yöntem, sonuca bağlı olarak doğru veya yanlış döndürür. filter() yöntemi, bir nesne dizisinin belirli bir değer içerip içermediğini belirler. Bu yöntem, dizide varsa, belirli bir ölçütle eşleşen nesneyi döndürür.

JavaScript hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? JavaScript Nasıl Öğrenilir kılavuzumuza göz atın. Uzman tavsiyesi ve öğrenmenize yardımcı olması için kullanabileceğiniz en iyi çevrimiçi kursların, kitapların ve kaynakların bir listesini bulacaksınız.