karakter dizisine python dizesi

Python işlevleri ve meth

toCharArray () yöntemi dönüştürür Java bir char diziye bir dize. Bu yöntem, liste öğeleri gibi bir dize tek karakterleri manipüle sağlar. Spaces, sayılar, harfler ve diğer karakterleri tüm karakter dizisine eklenen

kodlama yaparken, bazen & rsquo;. Char diziye bir Java dize dönüştürmek isteyeceksiniz. Örneğin, size & rsquo söylüyorlar; bir uygulama oluşturup yeniden mağazalarda bu öğrenci notlarının bir listesi. Sen Dizi yöntemleri kullanarak olarak denetlemek için bir dizi için bir dize gelenler notları dönüştürmek isteyebilirsiniz

O & rsquo;.. S toCharArray () Java yöntemi geliyor toCharArray () olduğu yerleşik bir karakter dizisi için bir dizi dönüştürmek için kullanılan Java yöntemi.

eylem yöntemin adım adım örneklere referansla, Java toCharArray () metodu kullanılarak tartışılacaktır Bu örnek,.


Java dizileri ve kömür haline

'ye Java, mağaza metin tabanlı verilere iki veri tipi vardır.  Java dizeleri bir veya daha fazla karakterden oluşan bir diziyi saklayabilir, ve karakter veri türü saklar bireysel karakteri.

örneğin, bir beşinci sınıf matematik dersinde bir öğrencinin adını depolamak istediğini söylüyor. birden karakterler içerdiğinden bu ad bir dize saklanır. Ama öğrencinin & rsquo ilk harfini saklamak istiyorsa; ın adı, siz harfi saklamak olacak bir karakter

Bu fark nota önemlidir çünkü . Char & rsquo zaman veri türü daha verimlidir; bireysel karakterlerle çalışıyoruz. String sınıfı & rsquo zaman erişmeye gerek yoktur ek bir dize dayalı yöntemlerle bir sürü içerir;. Sadece bir karakterle çalışıyoruz


Java dize Char Dizi

Java toCharArray () metodu dönüştürür bir karakter dizisi için bir Java dize. boşluklar dahil orijinal dize, gelen her karakter yeni karakter dizide ayrı bir değer olarak görünür.

katılımcıların% 81 onlar bootcamp katıldıktan sonra kendi teknoloji iş olanakları konusundaki daha güvende hissetti belirtti. bootcamp eşleştirilir alın bugün.

ortalama bootcamp ilk iş bulma bootcamp başlatılmasını, kariyer geçişte altı aydan daha az harcanan grad.

Burada sözdizimi şöyledir toCharArray () metodu: char [] ARRAY_NAME = string.toCharArray ()

; 

toCharArray () yöntemi aşağıdaki bileşenler bulunur:

  • Char [] 'biz bir diziyi bildirmek istiyorum bizim kodunu söyler karakter < / em>.
  • ARRAY_NAME yeni diziye atanan addır.
  • dize 'biz istiyoruz dizedir bir karakter dizisine dönüştürmek.
  • toCharArray () dize karakter dizisine dönüştürülür.

Elde edilen karakter dizinin uzunluğu, orijinal şeridin uzunluğuna eşittir

Diyelim.. s bir örnek üzerinden ve bu yöntem, adım adım nasıl ele


Char Dizi Java Örnek Dize

bir beşinci sınıf matematik dersinde öğrencilere verilen notları işleyen bir program yaratıyor varsayalım. Bu sınıflarda A ve F aralığında olabilir ve böyle bir dizede saklanır:

 ABCAAAC 

Ancak, biz bu yüzden notlara dizi yöntemlerini kullanabileceği bir karakter dizisine dönüştürmek istiyoruz. Burada & rsquo; kodu bir karakter dizisine öğrenci notlarının dizeyi dönüştürmek için kullanacağı s:

 sınıf ConvertGrades {public void ana (string args []) {string sınıflarda = "ABCAAAC"; char [] grade_list = grades.toCharArray (); için (i & lt; grade_list.length, int i = 0 i ++) {System.out.print (grade_list [i]); }}}   

kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibidir:

Diyelim nasıl bizim kod eserleri aşağı ler molası. Öncelikle, programın kodunu saklar ConvertGrades adında bir kamu sınıf tanımlar. Sonra, sınıflarda depolayan beşinci sınıf matematik sınıfı öğrenci notlarını. Java değişken beyan p> sonraki satırda, biz notlarının içeriğini karakter dizisine Java dize. Biz değişkene yeni bir dizi atamak grade_list . Sonra, bir döngü için döndürülen dizide her öğe döngüsü olduğunu başlatmak. Her öğenin yeni bir satıra konsola yazdırılır .