Python yineleme sözlüğü

√ñƒüeler() y√∂ntemi, keys() y√∂ntemi ve deƒüerleri() y√∂ntemi, Python’da bir s√∂zlukte yineleme yapmak için kullanabileceƒüiniz deƒüerleri d√∂ndurur. item(), bir Python s√∂zluƒüundeki hem anahtarlarƒ± hem de deƒüerleri d√∂ndurur. keys(), bir s√∂zlukteki anahtarlarƒ± d√∂ndurur. deƒüerleri() bir s√∂zlukteki deƒüerleri d√∂ndurur. Python s√∂zluƒüunde yineleme yapmak için bir for d√∂ngusu de kullanabilirsiniz.

ds√∂zluklerle çalƒ±≈üƒ±rken, sakladƒ±ƒüƒ±nƒ±z deƒüerleri yinelemek isteyebilirsiniz.

√ñrneƒüin, belirli bir kitabƒ±n ba≈ülƒ±ƒüƒ±nƒ±, a烱klamasƒ±nƒ±, yazarƒ±nƒ± ve diƒüer ilgili bilgileri g√∂steren bir kutuphaneci için bir program olu≈üturduƒüunuzu varsayalƒ±m. Programƒ±nƒ±zƒ±n kullanƒ±cƒ±sƒ±na g√∂sterebilmek için bu verileri depolayan s√∂zlukte yineleme yapmak isteyebilirsiniz.

Bir s√∂zlukte yineleme yapmanƒ±n birkaç yolu vardƒ±r. Bu √∂ƒüretici, bir for d√∂ngusu, items() ve keys() kullanarak bir s√∂zlukte nasƒ±l yineleme yapƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈üacaktƒ±r. Ayrƒ±ca, bir s√∂zluk aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla yineleme yapmak için kullanƒ±lan bu yakla≈üƒ±mlarƒ±n her birinin bir √∂rneƒüini inceleyeceƒüiz.

Sözluk Yenileyici

Python s√∂zlukleri verileri bir anahtar/deƒüer yapƒ±sƒ±nda depolar. Bu, her deƒüere, o belirli deƒüere ba≈üvurmak için kullanƒ±labilecek bir anahtar atandƒ±ƒüƒ± anlamƒ±na gelir.

ƒ∞≈üte Python’da bir s√∂zluk √∂rneƒüi:

S√∂zluƒüumuz, anahtarlarƒ±mƒ±zƒ± ve deƒüerlerimizi ayƒ±ran iki nokta ust uste (:) kullanƒ±r. . ƒ∞ki nokta ust uste i≈üaretinin solundaki kelimeler anahtarlardƒ±r ve bu durumda title, yazar, date_published ve in_stock< ≈üeklindedir. /em>. Bu anahtarlarƒ±n tumu dizgiler olarak biçimlendirilmi≈ütir.

Python Sözluk Yoluyla Yinelenir

key(), item() ve values() y√∂ntemlerini kullanarak bir Python s√∂zluƒüunde yineleyebilirsiniz. keys() yinelenebilir bir s√∂zluk anahtarlarƒ± listesi d√∂ndurur. item() , bir s√∂zlukteki anahtar-deƒüer çiftlerini d√∂ndurur. deƒüerleri() s√∂zluk deƒüerlerini d√∂ndurur. Bir s√∂zluk uzerinde yinelemek için bir for d√∂ngusu de kullanabilirsiniz.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Say, kaç tane olduƒüunu bilmek istediƒüini s√∂yledi. kitaplƒ±ƒüƒ±nƒ±zda bulunan kitaplar. Her kitabƒ±n miktarƒ±nƒ±n toplamƒ±nƒ± hesaplamak için her s√∂zlukte yineleme yapmak isteyebilirsiniz.

D√∂ngu için Kullanmayƒ± Yinele

S√∂zlukler yinelenebilir nesnelerdir, yani bunlar arasƒ±nda a≈üaƒüƒ±daki gibi yineleyebilirsiniz. ba≈üka herhangi bir nesne. Bir s√∂zlukte yineleme yapmanƒ±n belki de en basit yolu, bir Python for d√∂ngusu kullanmaktƒ±r. Bu d√∂ngu, s√∂zlukteki her bir deƒüeri ayrƒ± ayrƒ± çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±za izin verir.

Diyelim ki bir kutuphaneci için bir program yazƒ±yorsunuz. Belirli bir kitabƒ±n anahtarlarƒ±nƒ± ve deƒüerlerini konsola yazdƒ±rmak istiyorsunuz. Her anahtar/deƒüer çifti konsola yeni bir satƒ±rda yazdƒ±rƒ±lmalƒ±dƒ±r. Bu g√∂revi a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak gerçekle≈ütirebilirsiniz:

Kodumuz aşağıdakileri döndurur:

Ba≈ülamak için, d√∂rt anahtar ve deƒüer depolayan kitap adƒ±nda bir Python deƒüi≈ükeni tanƒ±mlƒ±yoruz. Bu deƒüi≈üken, s√∂zluk veri turunde bir deƒüer depolar.

Ardından, sözluğumuzdeki her değerde yinelenen bir for döngusu bildiririz. for döngusu, hem anahtarı hem de bu anahtarla ilişkili değeri konsola yazdırır.

Öğeleri Kullanarak Yinele()

dictionary.items() s√∂zlukteki her bir anahtar/deƒüer çiftini bir demete d√∂nu≈üturur. Bir for d√∂ngusu ve items() y√∂ntemini kullanarak bir listedeki tum anahtarlar ve deƒüerler uzerinde yineleme yapabilirsiniz.

Diyelim ki yine de kitap sözluğumuz aracılığıyla yineleme yapmak istiyoruz. Ancak değerlerimizin bir demet listesi olarak görunmesini istiyoruz. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz bir demet listesi döndurur:

Bir < items() kullanarak kitap s√∂zluƒüumuzde yinelenen em>for d√∂ngusu. items(), her bir anahtar/deƒüer çiftini for d√∂ngumuzde eri≈üebileceƒüimiz bir demete d√∂nu≈üturur. G√∂rduƒüunuz gibi, her bir anahtar/deƒüer çifti konsola bir tanƒ±mlama grubu olarak yazdƒ±rƒ±ldƒ±.

Yineleme yaparken sözluğunuzdeki her değeri bir demete dönuşturmek istiyorsanız bu yaklaşım yararlı olabilir.

Tuşları Kullanarak Yineleme ()

Çoğu zaman, yalnızca bir sözluğun anahtarlarını yinelemek isteyebilirsiniz.

Çalıştığımız kutuphaneci, kutuphanenin her kitapta sakladığı bilgilerin bir listesini derlememizi istedi. Bizim terimlerimizle bu, kutuphanecinin sözluğumuzde depolanan anahtarların bir listesini istediği anlamına gelir.

Python s√∂zluk anahtarlarƒ±() y√∂ntemini kullanabiliriz. anahtarlarƒ±n bir listesini almak ve bunlarƒ± konsola yazdƒ±rmak için. ƒ∞≈üte bu g√∂revi gerçekle≈ütirmek için kullanacaƒüƒ±mƒ±z kod:

Kodumuz şunu döndurur:

Kodumuzda, keys() kullanan bir for d√∂ngusu tanƒ±mlarƒ±z anahtarlarƒ± s√∂zluƒüumuzde bulmak için. Ardƒ±ndan, d√∂ngu bu anahtarlarƒ±n her birini yineler ve bunlarƒ± konsola yazdƒ±rƒ±r. G√∂rduƒüunuz gibi, kodumuz d√∂rt anahtarƒ±mƒ±zƒ±n adlarƒ±nƒ± d√∂ndurdu.

Değerleri Kullanarak Yinele()

Python s√∂zluk deƒüerler() y√∂ntem, bir s√∂zluƒüun Python’daki deƒüerlerini yinelemek için kullanƒ±labilir. Bu y√∂ntem, keys() ile aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r, ancak bunun yerine bir s√∂zlukteki deƒüerleri d√∂ndurur.

Kutuphanecimiz, < içindeki her bir √∂ƒüenin deƒüerlerini yazdƒ±rmamƒ±zƒ± istiyor. The Great Gatsby için konsola em>kitap s√∂zluk giri≈üi. Bunu a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak yapabiliriz:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayalimdeki işi buldum. hayattaki değerler ve hedefler!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Kodumuz şunu döndurur:

Bundan Repl.it’i g√∂runtuleyin √∂ƒüretici:Sonuç

Yinelemek için Python’da bir s√∂zluk aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla kullanabileceƒüiniz d√∂rt ana yakla≈üƒ±m vardƒ±r: bir for d√∂ngusu olu≈üturun, bir s√∂zluƒüun anahtar/deƒüer çiftlerini yinelemek için items()’i kullanƒ±n, us e anahtar() bir s√∂zluƒüun anahtarlarƒ±nƒ± yinelemek için veya bir s√∂zluƒüun deƒüerlerini yinelemek için deƒüerler()’i kullanƒ±n.

Bu eƒüitici, Python’da bir s√∂zluk aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla yineleme yapmak için bu d√∂rt yakla≈üƒ±mƒ±n nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±. Ayrƒ±ca, bu y√∂ntemlerin her birinin uygulamadaki bir √∂rneƒüini inceledik. Bir profesyonel gibi Python s√∂zluklerini tekrar etmeye ba≈ülayƒ±n!

En iyi Python kurslarƒ±, eƒüitim programlarƒ± ve √∂ƒürenme kaynaklarƒ± hakkƒ±nda bilgi için Nasƒ±l yapƒ±lƒ±r? Python √ñƒürenme kƒ±lavuzu.