PHP kullanarak bir web tarayıcısında PDF`leri nasıl açarım?

| | | |
Not:PHP aslında PDF dosyasını okumaz. PDF dosyasını tanımıyor. Yalnızca PDF dosyasını orada okumak için tarayıcıya aktarır. PDF`yi htdocs XAMPP klasörüne kopyalarsanız, dosya yolunu belirtmeniz gerekmez.Örnek 1Bu örnek, PDF`yi bir tarayıcıda görüntüler.
// Dosya adını bir değişkende saklayın$file = `filename.pdf` ; $filename = `filename.pdf ` ;
// Başlık içerik türübaşlık ( `İçerik türü: uygulama / pdf` ); header ( ` Content-Disposition: inline; filename = "` . $filename . ` "` ); başlık ( ` Content-Transfer-Encoding: ikili` ); başlık ( ` Kabul Etme Aralıkları: bytes` );
// Dosyayı okuyun@ readfile ( $file );
?>
Çıktı: Örnek 2:
Bu örnek, formatı görüntüler ve her bir kod bölümünü açıklar< ? php
// PDF dosyasının konumu
// sunucuda$filename = "/ path / to / the / file.pdf" ;
> Başlık içerik türübaşlık ( "Content-type: application / pdf" ); başlık ( " Content-Length: " . filesize ( $filename code> ));
// Dosyayı tarayıcıya gönderin. readfile ( $filename ); ?>
Çıktı:

PHP kullanarak bir web tarayıcısında PDF`leri nasıl açarım? _files: Questions

PHP kullanarak bir web tarayıcısında PDF`leri nasıl açarım? exp: Questions

Shop

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Best laptop for Minecraft

$590

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method