Python listesi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Python’da bir liste ba≈ülatmak için k√∂≈üeli parantezlerle bir liste atayƒ±n, list() i≈üleviyle ba≈ülatƒ±n, çarpma ile bo≈ü bir liste olu≈üturun veya bir liste kavrayƒ±≈üƒ± kullanƒ±n. Python’da liste bildirmenin en yaygƒ±n yolu k√∂≈üeli parantez kullanmaktƒ±r.

Liste, içindeki bir veri yapƒ±sƒ±dƒ±r. Sƒ±ralƒ± bir sƒ±fƒ±r veya daha fazla √∂ƒüe dizisi içeren Python. Python’daki listeler deƒüi≈ütirilebilir, yani deƒüi≈ütirilebilirler. Bir dize veya s√∂zluk gibi her tur veriyi içerebilirler.

Listelerle çalƒ±≈ümaya ba≈üladƒ±ƒüƒ±nƒ±zda, ≈üunu soruyor olabilirsiniz: Python’da bir listeyi nasƒ±l ba≈ülatƒ±rƒ±m? Veya ba≈üka bir deyi≈üle: Nasƒ±l bir Python listesi olu≈ütururum?

Bu √∂ƒüretici bu soruyu yanƒ±tlayacak ve Python’da bir liste ba≈ülatmanƒ±n yollarƒ±nƒ± a烱klayacaktƒ±r. Listelerin temellerini ve k√∂≈üeli parantez g√∂sterimi, liste(), liste çarpƒ±mƒ± ve liste kavramayƒ± kullanarak bir listeyi nasƒ±l ba≈ülatabileceƒüinizi ele alacaƒüƒ±z.

Python Liste Yenileyici

Strong>Listeler sıfır veya daha fazla öğe saklar. Listedeki her öğeye bir öğe denir. Listeler genellikle Python dizileri olarak adlandırılır.

Python’da, listedeki √∂ƒüeler virgulle ayrƒ±lƒ±r ve listenin kendisi kare içine alƒ±nƒ±r. parantez. ƒ∞≈üte Python’da bir liste √∂rneƒüi:

Listemiz uç deƒüer içerir: Yazƒ±lƒ±m Muhendisi, Web Geli≈ütiricisi ve Veri Analisti. Listemize "jobs‚" yukarƒ±da a烱kladƒ±k.

Python’da Liste Nasƒ±l Olu≈üturulur

Python’da bir listeyi k√∂≈üeli parantez, list() y√∂ntemi, liste çarpƒ±mƒ± ve liste kavrayƒ±≈üƒ±nƒ± kullanarak ba≈ülatabilirsiniz. .

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i, bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan daha az zaman harcamƒ±≈ütƒ±r.

K√∂≈üeli parantezler bir ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãprogramƒ± ba≈ülatmanƒ±za olanak tanƒ±r. bo≈ü liste veya bazƒ± varsayƒ±lan deƒüerleri içeren bir liste. list() y√∂ntemi, k√∂≈üeli parantezlerle aynƒ± ≈üekilde çalƒ±≈üƒ±r. Ancak bazƒ± ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãdeƒüerleri eklemek istiyorsanƒ±z list() y√∂nteminin içine k√∂≈üeli parantezler ve bir √∂ƒüe listesi eklemeniz gerekir.

Liste çarpma, mevcut bir listedeki √∂ƒüeleri tekrar eden yeni bir liste olu≈üturmanƒ±za olanak tanƒ±r. Liste kavramalarƒ±, mevcut bir listenin içeriƒüinden yeni bir liste olu≈üturmanƒ±za olanak tanƒ±r.

Python Create Liste: Köşeli Parantezler

Python’da bo≈ü bir liste ba≈ülatmak için k√∂≈üeli parantezler veya list() y√∂ntemini kullanabilirsiniz. bo≈ü bir liste ba≈ülatmak için k√∂≈üeli parantezler veya list() y√∂ntemini kullanabilirsiniz.

Deƒüersiz bo≈ü bir liste olu≈üturmak istiyorsanƒ±z, iki ≈üekilde yapabilirsiniz. listenizi bildirebilirsiniz. ƒ∞lk olarak, herhangi bir bile≈üen deƒüeri olmayan bir k√∂≈üeli parantez seti belirterek deƒüer içermeyen bir liste bildirebilirsiniz. ƒ∞≈üte bu s√∂zdizimine bir √∂rnek:

Kodumuz şunu döndurur: [].

Aralarƒ±nda hiçbir ≈üey olmayan k√∂≈üeli parantezler bo≈ü bir listeyi temsil eder.

Bazı varsayılan değerler belirtebiliriz. bunları köşeli parantezler arasına ekleyerek:

ƒ∞ki ba≈ülangƒ±ç ‚Äã‚Äãdeƒüerine sahip bir liste nesnesi bildirdik: "Yazƒ±lƒ±m Muhendisi‚" ve "Data Analyst‚".

Python Liste Oluşturma: list() Yöntem

Python’da deƒüer içermeyen bo≈ü bir liste olu≈üturmanƒ±n ba≈üka bir yolu da list( ) y√∂ntemi. ƒ∞≈üte list() y√∂nteminin eylem halindeki bir √∂rneƒüi:

Kodumuz şu sonucu döndurur: [].

Bu ilk iki yakla≈üƒ±mƒ±n her ikisi de aynƒ± yanƒ±tƒ± d√∂ndurur: bo≈ü bir liste. Bu yakla≈üƒ±mlardan herhangi birini kullanmanƒ±n en iyi zaman olduƒüu konusunda hiçbir standart yoktur. Daha √∂zlu olduƒüu için genellikle bo≈ü k√∂≈üeli parantezler ([]) yakla≈üƒ±mƒ± kullanƒ±lƒ±r.

Python Bildiri Listesi: Liste Çarpımı

Birden çok deƒüer içeren bir listeyi ba≈ülatmak için bir yakla≈üƒ±m liste çarpƒ±mƒ±dƒ±r. . Bu yakla≈üƒ±m, belirli sayƒ±da √∂nceden tanƒ±mlanmƒ±≈ü deƒüer içeren bir liste olu≈üturmanƒ±za olanak tanƒ±r.

Diyelim ki en sevdiğimiz 10 kitabı isimlendirmemizi isteyen bir program oluşturuyoruz.Girdiğimiz kitapları saklayacak bir dizi başlatmak istiyoruz. Bunu şu kodu kullanarak yapabiliriz:

Kodumuz şunu döndurur:

Programƒ±mƒ±z 10 deƒüer içeren bir liste olu≈üturmu≈ütur.

< p>Kodumuzu parçalayalƒ±m.ƒ∞lk satƒ±rda, 10 deƒüerlik bir liste bildirmek için çarpma s√∂zdizimini kullanƒ±yoruz.Bu listedeki her √∂ƒüe için kullandƒ±ƒüƒ±mƒ±z deƒüer ‚Äòya da bo≈ü bir dizedir.Ardƒ±ndan , Python print() kullanƒ±yoruz listemizi konsola yazdƒ±rmak için i≈ülevi.

ƒ∞stediƒüimiz herhangi bir deƒüere sahip bir liste ba≈ülatmak için bu s√∂zdizimini kullanabiliriz. Listemizin Bir kitap seçin. deƒüerine e≈üit 10 deƒüerle ba≈ülamasƒ±nƒ± istiyorsak, a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanabiliriz:

Kodumuzu çalƒ±≈ütƒ±rdƒ±ƒüƒ±mƒ±zda 10 deƒüerlik bir liste olu≈üturuyoruz . Listedeki her deƒüer Bir kitap seçin. deƒüerine e≈üittir. Bu listeyi konsola yazdƒ±rƒ±yoruz:

"Python.Engineering hayatıma en ihtiyacım olduğu anda girdi ve hızlı bir şekilde bir bootcamp ile eşleşmeme yardımcı oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, değerlerime uygun hayalimdeki işi buldum. ve hayattaki hedefler!"

Venus, Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Yukarƒ±daki b√∂lumde, kullanarak bir listenin nasƒ±l ba≈ülatƒ±lacaƒüƒ±nƒ± g√∂sterdik. liste çarpƒ±mƒ±. Bu yakla≈üƒ±m, bir listeyi varsayƒ±lan deƒüerlerle ba≈ülatmanƒ±za izin verdiƒüi için yararlƒ±dƒ±r.

Liste anlama yöntemini kullanarak bir listeyi varsayılan değerlerle de başlatabilirsiniz. Bir Python liste kavrayışı, mevcut yinelenebilir bir nesneyi kullanarak listeler oluşturmanıza olanak tanıyan bir tekniğe atıfta bulunur. Yinelenebilir nesne bir liste veya bir range() ifadesi veya başka bir yinelenebilir tur olabilir.

Liste kavrayƒ±≈ülarƒ±, zarif, basit ve geni≈ü çapta tanƒ±nan bir liste olduƒüundan, yineleyiciye dayalƒ± bir liste tanƒ±mlamanƒ±n yararlƒ± bir yoludur.

Diyelim ki bir liste olu≈üturmak istiyoruz. Bir kitap seçin.’e e≈üit 10 deƒüere sahip bir liste, √∂nceki √∂rnekte yaptƒ±ƒüƒ±mƒ±z gibi. Bunu, a≈üaƒüƒ±daki kodu kullanarak liste anlama ile yapabiliriz:

Kodumuz döndurur:

Yukarƒ±daki √∂rnekte, bir liste olu≈üturmak için liste kavrayƒ±≈üƒ±nƒ± kullanƒ±yoruz. st anlama ifadesi, for in range(10) yineleyicisidir. Bu yineleyici, Bir kitap seçin. deƒüerini on kez tekrar eden bir liste olu≈üturmak için kullanƒ±lƒ±r.

Sonuç

Bir listeyi ba≈ülatmak, listenin temel bir parçasƒ±dƒ±r. listelerle çalƒ±≈ümak. Bu eƒüitici, k√∂≈üeli parantezler ve list() y√∂ntemi kullanƒ±larak bo≈ü listelerin nasƒ±l ba≈ülatƒ±lacaƒüƒ±nƒ± tartƒ±≈ütƒ±. Ayrƒ±ca, belirli sayƒ±da deƒüer içeren bir liste olu≈üturmak için liste çarpma ve liste anlama tekniklerinin nasƒ±l kullanƒ±lacaƒüƒ±nƒ± ele aldƒ±.

Artƒ±k bir profesyonel gibi Python’da listeleri ba≈ülatmaya hazƒ±rsƒ±nƒ±z!

Python programlama dili hakkƒ±nda nasƒ±l daha fazla bilgi edinebileceƒüiniz konusunda tavsiyeler için Python Nasƒ±l √ñƒürenilir kƒ±lavuzumuzu okuyun.