Python vs c++ hızı

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Go vs C++ Özeti

Go basit, derli toplu ve prosedurel genel amaçlƒ± bir dildir. C++, hƒ±zlƒ± ve karma≈üƒ±k, genel amaçlƒ± bir kodlama dilidir. Hem Go hem de C++ statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r ve guçlu kullanƒ±cƒ± topluluklarƒ±na sahiptir. C++ çok çe≈üitli uygulamalarda kullanƒ±lƒ±rken, Go en çok web arka uçlarƒ± için kullanƒ±lƒ±r.

C++ yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r. Bir sistem programlama dili olarak, çok sayƒ±da program, bilgi i≈ülem g√∂revi ve diƒüer programlama dilleri için omurga g√∂revi g√∂rur. √áok sayƒ±da platformda bulunur ve video oyunlarƒ±ndan uzay ara≈ütƒ±rmalarƒ±nƒ± yuruten programlara kadar her ≈üeyi geli≈ütirmek için kullanƒ±lƒ±r. Uzun suredir kullanƒ±lƒ±yor ve adƒ±m adƒ±m ilerlemeye ba≈üladƒ±.

Go programlama (veya Golang), programlama sahnesinde neredeyse yepyeni. Google tarafƒ±ndan yapƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, genel amaçlƒ± sistem programlama dili olarak C++’ƒ±n yerini almayƒ± hedeflemektedir ve √∂zellikle bu yeri almak için olu≈üturulmu≈ütur. Peki hangisi daha iyi: Mazlum olan mƒ± yoksa ya≈ülanan ≈üampiyon mu?

Git (Golang) ) Programlama

go logo< /figure>

Programlama dilleri ilerledikçe (punto amaçlanmamƒ±≈ütƒ±r), Golang oldukça yenidir. Go, Rob Pike, Robert Griesemer ve Ken Thompson tarafƒ±ndan √∂zellikle Google için yaratƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. C++ gibi statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ü, derlenmi≈ü ve genel amaçlƒ± bir programlama dilidir. Dilin derleyicisi ba≈ülangƒ±çta C ile yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, ancak ≈üimdi Go’da da yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, bu da dili kendi içinde barƒ±ndƒ±rƒ±r.

Go, IDE’leri ve kitaplƒ±klarƒ±nƒ±n çoƒüu gibi aynƒ± zamanda çekici a烱k kaynak lisansƒ± altƒ±nda daƒüƒ±tƒ±lƒ±r.

Go, modern çok çekirdekli i≈ülemciler için yapƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. Dil, e≈üzamanlƒ± programlamayƒ± destekler ve a≈üar; yani aynƒ± anda sadece bir g√∂revi çalƒ±≈ütƒ±rmak yerine farklƒ± i≈ü parçacƒ±klarƒ± kullanarak aynƒ± anda birden fazla i≈ülemi çalƒ±≈ütƒ±rabilir. Ayrƒ±ca, bellek sƒ±zƒ±ntƒ±larƒ±nƒ± √∂nlemek için bellek y√∂netimi gerçekle≈ütiren ertelenmi≈ü ç√∂p toplama √∂zelliƒüine sahiptir.

C++ Programlama

C++ (C Plus Plus) Logosu

C++, dunyadaki en yaygƒ±n kullanƒ±lan programlama dillerinden biridir. Dunya. Performans ve verimlilik g√∂z √∂nunde bulundurularak olu≈üturulmu≈ü derlenmi≈ü, orta duzey, nesne y√∂nelimli bir programlama dilidir. C++ her ≈üey için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Hƒ±zlƒ± ve sƒ±nƒ±rlama dostu C++ (ve onun C kuzenleri), bilgisayar dunyasƒ±nƒ±n buyuk bir b√∂lumunun bel kemiƒüini olu≈üturur.

C++ bir sure √∂nce, 1979’da Danimarkalƒ± bir bilgisayar bilimci tarafƒ±ndan yaratƒ±ldƒ±. adlƒ± Bjarne Stroustrup, C’ye sƒ±nƒ±flarƒ± kullanmasƒ±na izin verecek bir uzantƒ± yapmak istedi. Artƒ±k C++ her yerde kullanƒ±lƒ±yor. Hatta diƒüer diller için derleyiciler ve tercumanlar yazmak için bile kullanƒ±lƒ±yor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Artık biraz biliyoruz. her dilin kökeni hakkında, onları bir araya getirelim ve aşağıdaki kategorilerde nasıl durduklarını görelim:

C++’a kar≈üƒ± git: Hƒ±z ve Okunabilirlik

C++ bir Kendin Yap dili olarak adlandƒ±rƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, bu nedenle pek çok dil ile gelmeyebilir. dili yeterince iyi biliyorsanƒ±z, istediƒüiniz herhangi bir √∂zelliƒüi olu≈üturabilirsiniz.

Aynı notta, C++ bir orta seviye dil, bu nedenle yuksek seviyeli diller kadar dilsel ve sezgisel değildir, ancak bir montaj dili kadar kaba değildir.

Ancak bu, kodlamanƒ±n ust duzey bir dilden daha karma≈üƒ±k olduƒüu anlamƒ±na gelir. Python gibi bir dilde birkaç satƒ±r alabilen bir ≈üey, C++’da bir duzine satƒ±r alabilir.

< p>Go kodu daha kompakttƒ±r. Basitlik uzerine in≈üa edilmi≈ütir. ve √∂lçeklenebilirlik. Gereksiz parantezleri ve parantezleri ortadan kaldƒ±rƒ±r, ancak yine de hata için daha az bo≈üluk bƒ±rakƒ±r.

Ayrƒ±ca C++ gibi statik olarak yazƒ±lƒ±r, yani programcƒ±nƒ±n her deƒüi≈üken turunu bildirmesi gerekir. Ancak Go, daha basit ve daha kompakt olduƒüu için √∂ƒürenmesi ve kodlamasƒ± C++’a g√∂re çok daha kolaydƒ±r. Ayrƒ±ca, her proje için yazƒ±lmasƒ± gerekmeyen (ç√∂p toplama gibi) bazƒ± yerle≈üik √∂zelliklere sahiptir ve bu √∂zellikler iyi çalƒ±≈üƒ±r.

Diƒüer bir husus derleme zamanƒ±dƒ±r. C++ herkesin bildiƒüi gibi yava≈ü bir derleme suresine sahiptir. Derleme zamanƒ± gerçekte ne kodladƒ±ƒüƒ±nƒ±za baƒülƒ± olsa da Go, C++ uzerinden derlemek için √∂nemli √∂lçude daha hƒ±zlƒ±dƒ±r.

Kodunuzun çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lmadan √∂nce derlenmesi ve her deƒüi≈üiklikten sonra yeniden derlenmesi gerektiƒüinden kodlama hƒ±zƒ± için derleme zamanƒ± √∂nemlidir. C++ kodunuzdaki eksik noktalƒ± virgulu bulmak için kodu tekrar tekrar çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±z gerektiƒüinde, bu derleme sureleri hƒ±zla toplanƒ±r.

Veri yapƒ±sƒ±ndan da bahsetmeye deƒüer. C++, iyi bilinen ve tanƒ±dƒ±k nesne y√∂nelimli yapƒ±yƒ± desteklerken Go, prosedurel ve e≈üzamanlƒ± bir programlama dilidir. Go’nun C++’tan farklƒ± olarak yapƒ±cƒ±larƒ± ve yapƒ±s√∂kuculeri olan sƒ±nƒ±flarƒ± yoktur.

C++ ve Go: Performans

Go, diƒüer yuksek seviyeli programlama dillerine kƒ±yasla çok hƒ±zlƒ±dƒ±r. Derlemesi, statik turleri ve verimli ç√∂p toplayƒ±cƒ±sƒ± onu son derece hƒ±zlƒ± hale getirir. Go, bellek y√∂netiminde de iyidir; referanslar yerine i≈üaretçiler vardƒ±r. Golang, yorumlanmƒ±≈ü ve dinamik arkada≈ülarƒ±ndan d√∂rt kata yakƒ±n hƒ±zlarla √∂vunebilir.

Bununla birlikte, hƒ±z s√∂z konusu olduƒüunda C++’a (ve çoƒüu C diline) çok az ≈üey dokunabilir. Kodlama ve derleme için harcanan tum zaman burada kar≈üƒ±lƒ±ƒüƒ±nƒ± verir. C++, kodlanmasƒ± zor, orta duzey bir dil olduƒüundan, makine koduna daha yakƒ±ndƒ±r: ve derlendiƒüinde bu makine koduna daha duzgun uyum saƒülar.

Ayrƒ±ca, kodlama daha kolay, ancak ortaya 烱kan programa surukleyin. Sƒ±ra çalƒ±≈ütƒ±rmaya geldiƒüinde, C++ hafif, yalƒ±n ve hƒ±zlƒ±dƒ±r.

Go, kodlama surecinde hayatƒ±nƒ±zƒ± kolayla≈ütƒ±ran tum o parça ve parçalarla donatƒ±lmƒ±≈ü olarak gelir, bu nedenle daha yava≈ü çalƒ±≈üƒ±r. En buyuk parçalardan biri, mukemmel olmasƒ±na raƒümen yava≈ü, ç√∂p toplayƒ±cƒ±dƒ±r.

√á√∂p toplama normalde bir √∂lum çanƒ± olsa da‚Äî yava≈ü performans g√∂steren bir dili i≈üaret eder. hiç sahip olmamak.

Adil olmak gerekirse, Go, C++’dan çok daha yava≈ü deƒüildir. Programƒ±nƒ±z hƒ±zƒ± her ≈üeyden √∂nce en ust duzeye 烱karmak zorunda deƒüilse, Go da C++ kadar iyi çalƒ±≈üƒ±r. √áok buyuk hesaplamalar yapmadƒ±ƒüƒ±nƒ±z surece hƒ±z farkƒ±nƒ±n farkedilebilecek kadar buyuk olmasƒ± olasƒ± deƒüildir.

C++’a kar≈üƒ± gidin: Guvenlik

C’deki en k√∂tu guvenlik a烱klarƒ±ndan bazƒ±larƒ± dil programlarƒ±, arabellek ta≈ümalarƒ±ndan yararlanmayƒ± içerir.Bu, bir arabellek çok fazla bilgi ile yuklendiƒüinde a烱lƒ±r ve bu bilgi biti≈üik belleƒüe yazƒ±lƒ±r. Bu, bir ç√∂kmeye neden olabilir veya birçoƒüunun ke≈üfettiƒüi gibi, bir zamanlar hava geçirmez bir programa eri≈üim saƒülamak için bir delik açabilir.

Go’nun bu sorunu √∂nlemeye yardƒ±mcƒ± olmak için yerle≈üik sƒ±nƒ±rlamalarƒ± vardƒ±r. √ñrneƒüin, Go, i≈üaretçi aritmetiƒüine izin vermez. ƒ∞≈üaretçi deƒüerlerini kullanarak diziler arasƒ±nda adƒ±m atamazsƒ±nƒ±z (bu √∂ƒüelere dizin aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla eri≈ümeniz gerekir). ƒ∞≈üleri bu ≈üekilde yapmak, programcƒ±yƒ±, ta≈ümayƒ± √∂nleyen sƒ±nƒ±r denetimi içeren bir y√∂ntem kullanmaya zorlar.

Ancak, arabellek ta≈ümalarƒ±nƒ±n tum C++ programlarƒ±nda doƒüal bir guvenlik a烱ƒüƒ± olmadƒ±ƒüƒ±na dikkat edilmelidir. Go’da zorlanan metodoloji C++’da da mumkundur, tek fark C++’ƒ±n bir programcƒ±nƒ±n tembel olmasƒ±na ve bu guvenlik a烱klarƒ±nƒ± olu≈üturmasƒ±na izin vermesidir.

"Python.Engineeringsƒ±, ihtiyacƒ±m olduƒüunda hayatƒ±ma girdi. çoƒüu ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus , Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Sƒ±nƒ±rsƒ±z uygulama, C++’ƒ±n Go’ya kar≈üƒ± hala kendine ait olmasƒ±nƒ±n ana nedenlerinden biridir. C++ a烱k bir kitaptƒ±r. Bir programcƒ± ve ardƒ±ndan bir program, kaynak kodun kendisinin ve onu çalƒ±≈ütƒ±ran makinenin her parçasƒ±na eri≈üebilir.

Açmak veya kapatmak için herhangi bir yerle≈üik √∂zelliƒüe sahip deƒüildir,‚Äôsa programlar ve sistemler olu≈üturmak için temiz bir sayfa. Bu nedenle, C++’da bir i≈ületim sistemi olu≈üturmak bile mumkundur; her ≈üeye eri≈üiminiz var.

Git ise daha çok kapalƒ± bir sistemdir. Go’nun iç i≈üleyi≈üine eri≈ümek çok daha zor. √ñrneƒüin, Go’nun çok iyi çalƒ±≈üan k√∂tu ≈ü√∂hretli ç√∂p toplamasƒ±nƒ± ele alalƒ±m. Bir programcƒ± bu ç√∂p toplamanƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± veya orada olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek isterse, bunu yapmak inanƒ±lmaz derecede zor olacaktƒ±r.

Go mukemmel bir dil olsa da,‚Äôs ‚Äòdu≈üuk‚Äô C++ gibi. Bu nedenle Go, C++ kadar yaygƒ±n olarak kullanƒ±lmaz ve ≈üu anda Go’yu g√∂rmek için en yaygƒ±n yer web arka ucudur.

C++’a Kar≈üƒ±: Topluluk

C++ bir suredir var. Arkasƒ±nda geni≈ü bir topluluk var ve bu nedenle C++ için aklƒ±nƒ±za gelebilecek hemen hemen tum sorularƒ±n yanƒ±tlarƒ± var. Bir entegrasyona ihtiyacƒ±nƒ±z varsa, muhtemelen biri bunu yapmƒ±≈ütƒ±r veya daha buyuk olasƒ±lƒ±kla, entegre ettiƒüiniz ≈üeyin zaten yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z kodla entegre etme √∂zellikleri vardƒ±r.

Ancak, ekli bir fiyat etiketi var. C++ eski; kitaplƒ±klarƒ±nƒ±n, modullerinin ve √∂ƒüreticilerinin çoƒüu guncel deƒüil. sadece uygulanabilir deƒüil, aynƒ± zamanda modern bir ç√∂zum bulun.

Go daha yeni, daha az kullanƒ±m durumu ve dilin arkasƒ±nda daha az insan var. Yakƒ±n zamana kadar, belgeler o kadar kƒ±ttƒ± ki çoƒüu programcƒ± bu kadar azdƒ± dille hiç ilgilenmiyor.

Ancak, kitaplƒ±ƒüƒ± C++‚Äôs’tan daha kuçuk olsa da Go daha yeni bir dildir. Tozlu eski geli≈ütirme kitlerinin tumune sahip deƒüildir, 1998’den kalma tavsiyeler ve entegrasyonlar hala web’de gizleniyor. Go için bulabileceƒüiniz her ≈üey yeni ve neredeyse son teknoloji olacak. Go için mevcut tum kodlar çalƒ±≈üƒ±r ve modern geli≈ütirme standartlarƒ±na uyacak ≈üekilde yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r.

Go‚Äôs topluluƒüu da daha canlƒ±. Bu yeni bir dil, çevresindeki topluluk neler yapabileceƒüini ke≈üfetmek için hala heyecan duyuyor ve C++’ƒ±n zaten sahip olduƒüu mevcut içeriƒüin tumu, ≈üu anda Go programcƒ±larƒ± ve geli≈ütiricileri tarafƒ±ndan yapƒ±lƒ±yor. H√¢l√¢ ke≈üfedilecek noktalarƒ±n ve geli≈ütirilecek √∂zelliklerin olduƒüu yeni bir dilin parçasƒ± olmak heyecan verici.

Her iki dil için de geli≈ütirme yapmak size eƒülenceli geliyorsa, birini seçmekte tereddut etmeyin. diƒüerinin uzerinde. Go, yakƒ±n zamanda C++’ƒ±n yerini almayacak olsa da, hala sƒ±k kullanƒ±lƒ±yor ve yuksek talep g√∂ruyor. Dil olarak farklƒ± guçlu √∂zellikleri olsa da, birbirlerine kar≈üƒ± iyi bir ≈üekilde birle≈üirler ve ikisinde de gerçekten yanlƒ±≈ü gidemezsiniz.

SSS