Python vs c++ hızı

| | | | | | | | | | |

Go vs C++ Özeti

Go basit, derli toplu ve prosedurel genel amaçlƒ± bir dildir. C++, hƒ±zlƒ± ve karma≈üƒ±k, genel amaçlƒ± bir kodlama dilidir. Hem Go hem de C++ statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r ve guçlu kullanƒ±cƒ± topluluklarƒ±na sahiptir. C++ çok çe≈üitli uygulamalarda kullanƒ±lƒ±rken, Go en çok web arka uçlarƒ± için kullanƒ±lƒ±r.

C++ yaygƒ±n olarak kullanƒ±lƒ±r. Bir sistem programlama dili olarak, çok sayƒ±da program, bilgi i≈ülem g√∂revi ve diƒüer programlama dilleri için omurga g√∂revi g√∂rur. √áok sayƒ±da platformda bulunur ve video oyunlarƒ±ndan uzay ara≈ütƒ±rmalarƒ±nƒ± yuruten programlara kadar her ≈üeyi geli≈ütirmek için kullanƒ±lƒ±r. Uzun suredir kullanƒ±lƒ±yor ve adƒ±m adƒ±m ilerlemeye ba≈üladƒ±.

Go programlama (veya Golang), programlama sahnesinde neredeyse yepyeni. Google tarafƒ±ndan yapƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, genel amaçlƒ± sistem programlama dili olarak C++’ƒ±n yerini almayƒ± hedeflemektedir ve √∂zellikle bu yeri almak için olu≈üturulmu≈ütur. Peki hangisi daha iyi: Mazlum olan mƒ± yoksa ya≈ülanan ≈üampiyon mu?

Git (Golang) ) Programlama

go logo< /figure>

Programlama dilleri ilerledikçe (punto amaçlanmamƒ±≈ütƒ±r), Golang oldukça yenidir. Go, Rob Pike, Robert Griesemer ve Ken Thompson tarafƒ±ndan √∂zellikle Google için yaratƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. C++ gibi statik olarak yazƒ±lmƒ±≈ü, derlenmi≈ü ve genel amaçlƒ± bir programlama dilidir. Dilin derleyicisi ba≈ülangƒ±çta C ile yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, ancak ≈üimdi Go’da da yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, bu da dili kendi içinde barƒ±ndƒ±rƒ±r.

Go, IDE’leri ve kitaplƒ±klarƒ±nƒ±n çoƒüu gibi aynƒ± zamanda çekici a烱k kaynak lisansƒ± altƒ±nda daƒüƒ±tƒ±lƒ±r.

Go, modern çok çekirdekli i≈ülemciler için yapƒ±lmƒ±≈ütƒ±r. Dil, e≈üzamanlƒ± programlamayƒ± destekler ve a≈üar; yani aynƒ± anda sadece bir g√∂revi çalƒ±≈ütƒ±rmak yerine farklƒ± i≈ü parçacƒ±klarƒ± kullanarak aynƒ± anda birden fazla i≈ülemi çalƒ±≈ütƒ±rabilir. Ayrƒ±ca, bellek sƒ±zƒ±ntƒ±larƒ±nƒ± √∂nlemek için bellek y√∂netimi gerçekle≈ütiren ertelenmi≈ü ç√∂p toplama √∂zelliƒüine sahiptir.

C++ Programlama

C++ (C Plus Plus) Logosu

C++, dunyadaki en yaygƒ±n kullanƒ±lan programlama dillerinden biridir. Dunya. Performans ve verimlilik g√∂z √∂nunde bulundurularak olu≈üturulmu≈ü derlenmi≈ü, orta duzey, nesne y√∂nelimli bir programlama dilidir. C++ her ≈üey için tasarlanmƒ±≈ütƒ±r. Hƒ±zlƒ± ve sƒ±nƒ±rlama dostu C++ (ve onun C kuzenleri), bilgisayar dunyasƒ±nƒ±n buyuk bir b√∂lumunun bel kemiƒüini olu≈üturur.

C++ bir sure √∂nce, 1979’da Danimarkalƒ± bir bilgisayar bilimci tarafƒ±ndan yaratƒ±ldƒ±. adlƒ± Bjarne Stroustrup, C’ye sƒ±nƒ±flarƒ± kullanmasƒ±na izin verecek bir uzantƒ± yapmak istedi. Artƒ±k C++ her yerde kullanƒ±lƒ±yor. Hatta diƒüer diller için derleyiciler ve tercumanlar yazmak için bile kullanƒ±lƒ±yor.

Katƒ±lƒ±mcƒ±larƒ±n %81’i bir eƒüitim kampƒ±na katƒ±ldƒ±ktan sonra teknik i≈ü beklentileri konusunda daha emin hissettiklerini belirtti. Bugun bir eƒüitim kampƒ± ile e≈üle≈ütirin.

Ortalama bir eƒüitim kampƒ± mezunu, bir eƒüitim kampƒ±na ba≈ülamaktan ilk i≈üini bulmaya kadar, kariyer geçi≈üinde altƒ± aydan az zaman harcadƒ±.

Artık biraz biliyoruz. her dilin kökeni hakkında, onları bir araya getirelim ve aşağıdaki kategorilerde nasıl durduklarını görelim:

C++’a kar≈üƒ± git: Hƒ±z ve Okunabilirlik

C++ bir Kendin Yap dili olarak adlandƒ±rƒ±lmƒ±≈ütƒ±r, bu nedenle pek çok dil ile gelmeyebilir. dili yeterince iyi biliyorsanƒ±z, istediƒüiniz herhangi bir √∂zelliƒüi olu≈üturabilirsiniz.

Aynı notta, C++ bir orta seviye dil, bu nedenle yuksek seviyeli diller kadar dilsel ve sezgisel değildir, ancak bir montaj dili kadar kaba değildir.

Ancak bu, kodlamanƒ±n ust duzey bir dilden daha karma≈üƒ±k olduƒüu anlamƒ±na gelir. Python gibi bir dilde birkaç satƒ±r alabilen bir ≈üey, C++’da bir duzine satƒ±r alabilir.

< p>Go kodu daha kompakttƒ±r. Basitlik uzerine in≈üa edilmi≈ütir. ve √∂lçeklenebilirlik. Gereksiz parantezleri ve parantezleri ortadan kaldƒ±rƒ±r, ancak yine de hata için daha az bo≈üluk bƒ±rakƒ±r.

Ayrƒ±ca C++ gibi statik olarak yazƒ±lƒ±r, yani programcƒ±nƒ±n her deƒüi≈üken turunu bildirmesi gerekir. Ancak Go, daha basit ve daha kompakt olduƒüu için √∂ƒürenmesi ve kodlamasƒ± C++’a g√∂re çok daha kolaydƒ±r. Ayrƒ±ca, her proje için yazƒ±lmasƒ± gerekmeyen (ç√∂p toplama gibi) bazƒ± yerle≈üik √∂zelliklere sahiptir ve bu √∂zellikler iyi çalƒ±≈üƒ±r.

Diƒüer bir husus derleme zamanƒ±dƒ±r. C++ herkesin bildiƒüi gibi yava≈ü bir derleme suresine sahiptir. Derleme zamanƒ± gerçekte ne kodladƒ±ƒüƒ±nƒ±za baƒülƒ± olsa da Go, C++ uzerinden derlemek için √∂nemli √∂lçude daha hƒ±zlƒ±dƒ±r.

Kodunuzun çalƒ±≈ütƒ±rƒ±lmadan √∂nce derlenmesi ve her deƒüi≈üiklikten sonra yeniden derlenmesi gerektiƒüinden kodlama hƒ±zƒ± için derleme zamanƒ± √∂nemlidir. C++ kodunuzdaki eksik noktalƒ± virgulu bulmak için kodu tekrar tekrar çalƒ±≈ütƒ±rmanƒ±z gerektiƒüinde, bu derleme sureleri hƒ±zla toplanƒ±r.

Veri yapƒ±sƒ±ndan da bahsetmeye deƒüer. C++, iyi bilinen ve tanƒ±dƒ±k nesne y√∂nelimli yapƒ±yƒ± desteklerken Go, prosedurel ve e≈üzamanlƒ± bir programlama dilidir. Go’nun C++’tan farklƒ± olarak yapƒ±cƒ±larƒ± ve yapƒ±s√∂kuculeri olan sƒ±nƒ±flarƒ± yoktur.

C++ ve Go: Performans

Go, diƒüer yuksek seviyeli programlama dillerine kƒ±yasla çok hƒ±zlƒ±dƒ±r. Derlemesi, statik turleri ve verimli ç√∂p toplayƒ±cƒ±sƒ± onu son derece hƒ±zlƒ± hale getirir. Go, bellek y√∂netiminde de iyidir; referanslar yerine i≈üaretçiler vardƒ±r. Golang, yorumlanmƒ±≈ü ve dinamik arkada≈ülarƒ±ndan d√∂rt kata yakƒ±n hƒ±zlarla √∂vunebilir.

Bununla birlikte, hƒ±z s√∂z konusu olduƒüunda C++’a (ve çoƒüu C diline) çok az ≈üey dokunabilir. Kodlama ve derleme için harcanan tum zaman burada kar≈üƒ±lƒ±ƒüƒ±nƒ± verir. C++, kodlanmasƒ± zor, orta duzey bir dil olduƒüundan, makine koduna daha yakƒ±ndƒ±r: ve derlendiƒüinde bu makine koduna daha duzgun uyum saƒülar.

Ayrƒ±ca, kodlama daha kolay, ancak ortaya 烱kan programa surukleyin. Sƒ±ra çalƒ±≈ütƒ±rmaya geldiƒüinde, C++ hafif, yalƒ±n ve hƒ±zlƒ±dƒ±r.

Go, kodlama surecinde hayatƒ±nƒ±zƒ± kolayla≈ütƒ±ran tum o parça ve parçalarla donatƒ±lmƒ±≈ü olarak gelir, bu nedenle daha yava≈ü çalƒ±≈üƒ±r. En buyuk parçalardan biri, mukemmel olmasƒ±na raƒümen yava≈ü, ç√∂p toplayƒ±cƒ±dƒ±r.

√á√∂p toplama normalde bir √∂lum çanƒ± olsa da‚Äî yava≈ü performans g√∂steren bir dili i≈üaret eder. hiç sahip olmamak.

Adil olmak gerekirse, Go, C++’dan çok daha yava≈ü deƒüildir. Programƒ±nƒ±z hƒ±zƒ± her ≈üeyden √∂nce en ust duzeye 烱karmak zorunda deƒüilse, Go da C++ kadar iyi çalƒ±≈üƒ±r. √áok buyuk hesaplamalar yapmadƒ±ƒüƒ±nƒ±z surece hƒ±z farkƒ±nƒ±n farkedilebilecek kadar buyuk olmasƒ± olasƒ± deƒüildir.

C++’a kar≈üƒ± gidin: Guvenlik

C’deki en k√∂tu guvenlik a烱klarƒ±ndan bazƒ±larƒ± dil programlarƒ±, arabellek ta≈ümalarƒ±ndan yararlanmayƒ± içerir.Bu, bir arabellek çok fazla bilgi ile yuklendiƒüinde a烱lƒ±r ve bu bilgi biti≈üik belleƒüe yazƒ±lƒ±r. Bu, bir ç√∂kmeye neden olabilir veya birçoƒüunun ke≈üfettiƒüi gibi, bir zamanlar hava geçirmez bir programa eri≈üim saƒülamak için bir delik açabilir.

Go’nun bu sorunu √∂nlemeye yardƒ±mcƒ± olmak için yerle≈üik sƒ±nƒ±rlamalarƒ± vardƒ±r. √ñrneƒüin, Go, i≈üaretçi aritmetiƒüine izin vermez. ƒ∞≈üaretçi deƒüerlerini kullanarak diziler arasƒ±nda adƒ±m atamazsƒ±nƒ±z (bu √∂ƒüelere dizin aracƒ±lƒ±ƒüƒ±yla eri≈ümeniz gerekir). ƒ∞≈üleri bu ≈üekilde yapmak, programcƒ±yƒ±, ta≈ümayƒ± √∂nleyen sƒ±nƒ±r denetimi içeren bir y√∂ntem kullanmaya zorlar.

Ancak, arabellek ta≈ümalarƒ±nƒ±n tum C++ programlarƒ±nda doƒüal bir guvenlik a烱ƒüƒ± olmadƒ±ƒüƒ±na dikkat edilmelidir. Go’da zorlanan metodoloji C++’da da mumkundur, tek fark C++’ƒ±n bir programcƒ±nƒ±n tembel olmasƒ±na ve bu guvenlik a烱klarƒ±nƒ± olu≈üturmasƒ±na izin vermesidir.

"Python.Engineeringsƒ±, ihtiyacƒ±m olduƒüunda hayatƒ±ma girdi. çoƒüu ve hƒ±zlƒ± bir ≈üekilde bir bootcamp ile e≈üle≈ümeme yardƒ±mcƒ± oldu. Mezun olduktan iki ay sonra, hayattaki deƒüerlerim ve hedeflerime uygun hayalimdeki i≈üi buldum!"

Venus , Rockbot’ta Yazƒ±lƒ±m Muhendisi

Sƒ±nƒ±rsƒ±z uygulama, C++’ƒ±n Go’ya kar≈üƒ± hala kendine ait olmasƒ±nƒ±n ana nedenlerinden biridir. C++ a烱k bir kitaptƒ±r. Bir programcƒ± ve ardƒ±ndan bir program, kaynak kodun kendisinin ve onu çalƒ±≈ütƒ±ran makinenin her parçasƒ±na eri≈üebilir.

Açmak veya kapatmak için herhangi bir yerle≈üik √∂zelliƒüe sahip deƒüildir,‚Äôsa programlar ve sistemler olu≈üturmak için temiz bir sayfa. Bu nedenle, C++’da bir i≈ületim sistemi olu≈üturmak bile mumkundur; her ≈üeye eri≈üiminiz var.

Git ise daha çok kapalƒ± bir sistemdir. Go’nun iç i≈üleyi≈üine eri≈ümek çok daha zor. √ñrneƒüin, Go’nun çok iyi çalƒ±≈üan k√∂tu ≈ü√∂hretli ç√∂p toplamasƒ±nƒ± ele alalƒ±m. Bir programcƒ± bu ç√∂p toplamanƒ±n nasƒ±l çalƒ±≈ütƒ±ƒüƒ±nƒ± veya orada olup olmadƒ±ƒüƒ±nƒ± deƒüi≈ütirmek isterse, bunu yapmak inanƒ±lmaz derecede zor olacaktƒ±r.

Go mukemmel bir dil olsa da,‚Äôs ‚Äòdu≈üuk‚Äô C++ gibi. Bu nedenle Go, C++ kadar yaygƒ±n olarak kullanƒ±lmaz ve ≈üu anda Go’yu g√∂rmek için en yaygƒ±n yer web arka ucudur.

C++’a Kar≈üƒ±: Topluluk

C++ bir suredir var. Arkasƒ±nda geni≈ü bir topluluk var ve bu nedenle C++ için aklƒ±nƒ±za gelebilecek hemen hemen tum sorularƒ±n yanƒ±tlarƒ± var. Bir entegrasyona ihtiyacƒ±nƒ±z varsa, muhtemelen biri bunu yapmƒ±≈ütƒ±r veya daha buyuk olasƒ±lƒ±kla, entegre ettiƒüiniz ≈üeyin zaten yazdƒ±ƒüƒ±nƒ±z kodla entegre etme √∂zellikleri vardƒ±r.

Ancak, ekli bir fiyat etiketi var. C++ eski; kitaplƒ±klarƒ±nƒ±n, modullerinin ve √∂ƒüreticilerinin çoƒüu guncel deƒüil. sadece uygulanabilir deƒüil, aynƒ± zamanda modern bir ç√∂zum bulun.

Go daha yeni, daha az kullanƒ±m durumu ve dilin arkasƒ±nda daha az insan var. Yakƒ±n zamana kadar, belgeler o kadar kƒ±ttƒ± ki çoƒüu programcƒ± bu kadar azdƒ± dille hiç ilgilenmiyor.

Ancak, kitaplƒ±ƒüƒ± C++‚Äôs’tan daha kuçuk olsa da Go daha yeni bir dildir. Tozlu eski geli≈ütirme kitlerinin tumune sahip deƒüildir, 1998’den kalma tavsiyeler ve entegrasyonlar hala web’de gizleniyor. Go için bulabileceƒüiniz her ≈üey yeni ve neredeyse son teknoloji olacak. Go için mevcut tum kodlar çalƒ±≈üƒ±r ve modern geli≈ütirme standartlarƒ±na uyacak ≈üekilde yazƒ±lmƒ±≈ütƒ±r.

Go‚Äôs topluluƒüu da daha canlƒ±. Bu yeni bir dil, çevresindeki topluluk neler yapabileceƒüini ke≈üfetmek için hala heyecan duyuyor ve C++’ƒ±n zaten sahip olduƒüu mevcut içeriƒüin tumu, ≈üu anda Go programcƒ±larƒ± ve geli≈ütiricileri tarafƒ±ndan yapƒ±lƒ±yor. H√¢l√¢ ke≈üfedilecek noktalarƒ±n ve geli≈ütirilecek √∂zelliklerin olduƒüu yeni bir dilin parçasƒ± olmak heyecan verici.

Her iki dil için de geli≈ütirme yapmak size eƒülenceli geliyorsa, birini seçmekte tereddut etmeyin. diƒüerinin uzerinde. Go, yakƒ±n zamanda C++’ƒ±n yerini almayacak olsa da, hala sƒ±k kullanƒ±lƒ±yor ve yuksek talep g√∂ruyor. Dil olarak farklƒ± guçlu √∂zellikleri olsa da, birbirlerine kar≈üƒ± iyi bir ≈üekilde birle≈üirler ve ikisinde de gerçekten yanlƒ±≈ü gidemezsiniz.

SSS

Bu makalenin sorunu çözmenize yardımcı olduğunu umuyoruz. Python vs c++ hızı dışında, __del__ ile ilgili diğer konulara bakın.

Python'da başarılı olmak ister misiniz? en iyi Python çevrimiçi kursları 2022 hakkındaki incelememize bakın. Veri Bilimi ile ilgileniyorsanız, R'de programlamayı nasıl öğreneceğinizi de kontrol edin.

Bu arada, bu materyal diğer dillerde de mevcuttur:Anna Gonzalez

Paris | 2022-11-28

Basitçe ifade edilmiş ve açık. Paylaşım için teşekkürler. Python vs c++ hızı ve log ile ilgili diğer konular her zaman benim zayıf noktam olmuştur 😁. Geri bildirim ile yarın geri dönecek

Marie Danburry

London | 2022-11-28

Açıkladığın için teşekkürler! Ben Python vs c++ hızı'a takılıp kalmıştım. birkaç saattir uğraşıyorum, sonunda hallettim 🤗. Lisans tezimde kullanacağım

Cornwall Schteiner

California | 2022-11-28

Kodlama mülakatıma hazırlanıyordum, bunu açıkladığınız için teşekkürler - Python'da Python vs c++ hızı en basit olanı değil. Bunun en iyi yöntem olduğundan tam olarak emin değilim

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically